Merkinnät avainsanalla ‘ ympäristö ’

Ympäristöfilosofia ja suuret yhteiskunnalliset muutokset

5.6.2012 | Artikkelit
Teksti: Olli Tammilehto
Kuva: meganpru: Skeleton Skyscrapers (CC-lisenssi)

(Tämä artikkeli myös pdf:nä.)
Ainakin Rachel Carsonin Äänetön kevät -kirjan (Carson 1963/1962) ilmestymisestä alkaen[i] on Globaalissa Pohjoisessa[ii] ollut suuri joukko ihmisiä, joiden yhteiskunnallisessa ajattelussa ympäristökysymys on ollut keskeisellä sijalla. Heille aina uusia muotoja saavat saastuttava tuotanto, elämää vaarantava teknologia, ekologisten elämäntapojen marginalisointi ja alkuperäisen luonnon hävitys ovat näyttäytyneet perustavaa laatua olevina vääryyksinä. Suuri osa heistä on päätynyt ajatukseen, jonka mukaan yhteiskunnan rakenteita ja toimintaa on muutettava tavalla tai toisella ratkaisevasti ”ekologisemmiksi”. Niinpä lukemattomat ympäristöherätyksen saaneet ihmiset ovat alkaneet pohtia sitä, miten suuret yhteiskunnalliset muutokset olisivat mahdollisia. (more…)


Ruoan hinta ratkaisemassa Haitin vaalit

15.1.2009 | Uutiset
Haitilaiset maanviljelijät ovat osoittaneet mieltään joulukuun puolivälistä asti kiinnittääkseen huomiota maan hallituksen syrjäyttämään maalla asuvaan väestöön. Maanviljelijöiden yhteenliittymän uskotaan vaikuttavan huhtikuun parlamenttivaaleihin huomattavasti, vaikka he eivät asettaisi omia ehdokkaitaan. Kaksi kolmasosaa haitilaisista on yhä riippuvaisia maanviljelyksestä elinkeinonaan. Pienenevät sadot ja maan kasvava väestö ovat aiheuttaneet riippuvuuden tuontiruoasta. Tuonti on nostanut ruoan hintoja niin paljon, ettei köyhällä väestöllä ole varaa riisiin, öljyyn tai muihin peruselintarvikkeisiin. Maan hallitus joutui eroamaan mellakoiden puhjettua ensimmäisen kerran noin vuosi sitten. Ainoana keinona ruoan hintojen laskemiseksi pidetään maan oman ruoantuotannon huomattavaa kehittämistä. Kriisi syveni syksyllä, kun Haiti joutui neljän trooppisen myrskyn jalkoihin. Tulvat aiheuttivat satoja kuolemia, ja kaikkialla maassa menetettiin paitsi taloja myös maanviljelyksiä ja karjaa. Maan eroosion ja metsien katoamisen myötä hurrikaanit aiheuttavat maassa suurempia tuhoja kuin muissa alueen maissa. Maanviljelijät vaativatkin nyt hallitusta toimimaan ympäristön suojelemiseksi sekä maanviljelyksen uudelleen aloittamiseksi maassa. Charles Arthur: New Peasant Alliance Demans Action on Food Crisis (IPS 14.1.2009)


Taide valjastettiin kertomaan katoavista maisemista

30.8.2008 | Uutiset

San Diegossa Kaliforniassa on avattu taidenäyttely, joka käsittelee luonnonsuojelua, katoavia maailmoja ja niissä eläviä kansoja. Näyttely päättää kuusivuotisen projektin, joka vei kahdeksan taiteilijaa tutustumaan UNESCON maailmanperintökohteisiin eri puolille maailmaa ja luomaan taidetta niiden nopeasti muuttuvista maisemista ja kansoista.

UNESCON yli 800:sta maailmanperintökohteesta 30 on uhanalaisia. Syitä ympäristöjen häviämiseen ovat mm. ihmisasutuksen lisääntyminen ja aseelliset yhteenotot alueilla. Taideprojektin alkaessa ilmaston lämpenemisestä ei juuri puhuttu mediassa, mutta kuudessa vuodessa tilanne on muuttunut dramaattisesti.

Luonnonympäristöt tuhoutuvat myös turismin ja siihen liittyvän teollisuuden vaikutuksesta. Projektiin osallistunut taiteilija Marco Ramirez toteaakin: ”Jos todella haluat jonkin paikan säilyvän, älä mene sinne.”

Enrique Gili: Conservation as Artists' Muse (IPS 25.8.2008)

Kuva: Stig Nygaard: Island of Mozambique, CC-lisenssillä