Merkinnät avainsanalla ‘ verotus ’

Ranska: Hollanden “miljonäärivero” nurin

10.1.2013 | Eurooppa, Uutiset

Ranskan perustuslakituomioistuimen mukaan presidentti François Hollanden ajama 75 prosentin tulovero yli miljoona euroa vuodessa tienaaville on perustuslain vastainen, kirjoittaa EUobserver.

Ranskan nykyinen presidentti, sosialistipuolueen François Hollande, piti vaalikampanjassaan esillä vaatimusta 75 prosentin tuloverosta yli miljoona euroa vuodessa tienaaville. Joulukuun lopussa Ranskan perustuslakituomioistuin kuitenkin päätti, että vero on perustuslain vastainen, sillä se koskisi yksilöitä, ei kotitalouksia. Ranskassa yksilöiden tuloverotus määritetään koko kotitalouden yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Hollanden hallitus on sanonut pyrkivänsä saamaan lain uudelleen käsittelyyn kuluvana vuonna. Nyt kaatunut vero olisi koskenut 1 500 henkilöä, joten sen merkitys oli etupäässä poliittinen, huomauttaa EUobserver. "Mutta oikeuden tuomio, että veron tulisi koskea kotitalouksia, kasvattaisi huomattavasti sen piiriin tulevien ihmisten määrää."

EUobserver: Hollande's millionaire tax struck down (31.12.12)Siirtyminen 2000-luvun sosialismiin Euroopan unionissa

7.5.2012 | Artikkelit
Teksti: Paul Cockshott, Allin Cottrell, Heinz Dieterich
Kuva: Eric Fischer: European detail map of Flickr and Twitter locations (CC-lisenssi)

Kirjoituksessa pyritään hahmottelemaan ne taloudelliset askeleet, jotka ovat välttämättömiä EU:n kaltaisen kapitalistisen talouden muuntamiseksi sosialistiseksi taloudeksi. Tutkiskelemme asiaa hyvin konkreettisesti ja teemme yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Esittämämme toimenpiteet eroavat huomattavasti 1900-luvun eurooppalaisen sosiaalidemokratian perinteestä. (more…)


Saksan ay-liike vaatii EU:n laajuista sijoitusohjelmaa

17.12.2011 | Eurooppa, Uutiset

Saksan ay-keskusjärjestö DGB vaatii neljän kohdan ohjelmassaan Euroopanlaajuista investointiohjelmaa talouskriisin ratkaisemiseksi.

Saksan ay-keskusjärjestö DGB julkaisi talouskriisin ratkaisemiseksi suunnatun neljän kohdan ohjelmansa joulukuun puolivälissä, jossa se vaatii mm. Euroopan keskuspankin toimimista viimekätisenä lainanantajana ja sitä, että on käynnistettävä koko Euroopanlaajuinen investointiohjelma työttömyyden torjumiseksi, ostovoiman kohottamiseksi ja ekologisesti kestävien teknologioiden käyttöönottamiseksi.

"[Tulevaisuusohjelman] tulisi mahdollistaa pitkäaikaiset investoinnit kestäville teollisuuden- ja palvelualoille, edistää koulutusta ja ekologista modernisaatiota sekä poistaa Euroopan reuna-alueilla vallitseva kehitysvaje. Näin voitaisiin luoda miljoonia uusia, mielekkäitä ja innovatiivisia työpaikkoja."

DGB kokoaisi tulevaisuusrahaston varat suuria omaisuuksia verottamalla, esimerkiksi siten, että yli puoli miljoona omistavien henkilöiden tulisi antaa siihen kolme prosenttia omaisuudestaan korottomana 10 vuoden lainana.

DGB: Vier-Punkte-Programm für einen Kurswechsel in Europa (14.12.11)

DGB: Vier-Punkte-Programm für einen Kurswechsel in Europa (PDF)