Merkinnät avainsanalla ‘ vallankumous ’

Nikolai Buharin: Sosialidemokraatit ja Neuvostoliitto

7.3.2016 | Kirjasto
buharin-sosdem-nl-pieniNikolai Buharinin (1888–1936) teos Sosialidemokraatit ja Neuvostoliitto julkaistiin alunperin vuonna 1925, aikana jolloin sosiaalidemokraattien ja kommunistien välit olivat jo peruuttamattomasti katkenneet. Asiantila näkyy mm. tämän teoksen kitkerässä sävyssä, jossa asia-argumenttien ohella nähdään paljon henkilökohtaisuuksia, retorista loukkaantumista ym. Buharinin päämaali kirjassa on Karl Kautsky ja hänen teoksensa Die Internationale und Sowjetrussland (Internationaali ja Neuvosto-Venäjä). Kyseessä ei suinkaan ollut ensimmäinen Kautskyn Neuvosto-Venäjää ja bolshevikkeja arvostellut teos, eikä Buharinin vastine siihen ollut ensimmäinen bolshevikkien piiristä tullut vastaus Kautskylle. (more…)


Karl H. Wiik: Kovan kokemuksen opetuksia

3.11.2014 | Kirjasto
wiik_kovankokemuksen_kansi_pieniKarl H. Wiikin (1883–1946) teos Kovan kokemuksen opetuksia. Sanan suomen työväelle ilmestyi ensimmäisen kerran loppuvuonna 1918. Teoksessa punakaartien ja SDP:n radikaalien linjaa vastustanut Wiik – hänen mukaansa sisällissota oli "surullisinta aikaa, jota Suomen työväki on elänyt" (s. 7) – vetää yhteen henkilökohtaisia näkemyksiään vuoden 1918 sisällissotaan johtaneesta kehityksestä, puoluejohdon virheistä ja sodanjälkeisestä tilanteesta. Wiikin mukaan suomalaisen sosialidemokratian radikaali luokkataistelulinja ei ollut vain poliittinen virhearvio, vaan sen taustalla oli yhteiskunnallisten olosuhteiden tietynlainen kehitys sotaa edeltäneenä aikana. Kuten muissakin Itä-Euroopan maatalousvaltaisissa maissa, Suomessakin kapitalismin horjuttaessa perinnäisiä maaseudun elinkeinoja kehitys proletarisoi nopeasti suuria joukkoja, ja nämä taas "hakeutuvat joukottain teollisuuden palvelukseen, eikä sekään voi tarjota heille riittävää toimeentuloa. Liittyessään työväenliikkeeseen antavat nämä usein huutavassa hädässä sekä muutenkin alhaisella kehitysasteella olevat ainekset koko liikkeelle levottoman leiman" (s. 9). "Puolueen onnettomuus oli [...] että se oli liian suuri ollakseen yhtenäinen." (S. 84.) (more…)


Karl Kautsky ja Anton Pannekoek: Joukkoliike ja vallankumous

3.3.2014 | Kirjasto
Joukkoliike ja vallankumous sisältää Karl Kautskyn ja Anton Pannekoekin Die Neue Zeit -lehden sivuilla vuosina 1911–1912 käymän menettelytapakeskustelun joukkoliikkeiden ja ulkoparlamentaarisen toiminnan luonteesta ja merkityksestä – sekä yleisellä tasolla että erityisesti torjuttaessa eurooppalaisen sodan vaaraa. Tekstit kokosi ja suomensi Yrjö Sirola työskennellessään Suomalaisen työväenopiston opettajana Duluthissa, Yhdysvalloissa. Käännökset julkaisi kirjana Työmies Kustannusyhtiö Hancockissa, Michiganissa vuonna 1912. (more…)


Lev Trotski: Terrorismi ja kommunismi

1.1.2014 | Kirjasto
Lev Trotskin alunperin vuonna 1920 julkaistu teos Terrorismi ja kommunismi on vastaus Karl Kautskyn edellisenä vuonna julkaistuun samannimiseen teokseen, jossa tämä oli arvostellut bolshevikkien menettelyä lokakuun vallankumouksessa. Kirjassaan Trotski pyrkii kumoamaan Kautskyn arvostelun ja näkemykset virheellisinä, kertomaan näkemyksensä siitä, mitä Venäjän vallankumouksessa todella on tapahtunut, ja mistä syistä on päädytty niihin ratkaisuihin, joita mm. länsieurooppalaiset sosiaalidemokraatit ovat arvostelleet. Teos päättyy "Karl Kautskyn koulun" ja itävaltalaisen marxilaisuuden sarkastiseen arviointiin. Kirja sisältää myös luvut, joissa pyritään osoittamaan, mistä työväenliikkeen perinteelle tärkeässä Pariisin kommuunissa oli todellisuudessa kyse – vastoin sitä, mitä Kautsky oli teoksessaan väittänyt – ja miten yhtä lailla marxilaiselle työväenliikkeelle tärkeä Marx – "meidän oikea Marximme mahtavine jalopeuranharjoineen" (s. 124) – oli kannattanut juuri tätä menettelyä – vastoin sitä, mitä Kautsky oli teoksessaan väittänyt. Teos ilmestyi suomeksi vuonna 1921 sosialidemokraattisen mutta kommunistisia näkemyksiä lähellä olleen sanomalehti Savon Kansan kustantamana. Suomentaja on tuntematon. (more…)


Karl Kautsky: Terrorismi ja kommunismi

1.11.2013 | Kirjasto
Vuonna 1919 alunperin julkaistu Karl Kautskyn teos Terrorismi ja kommunismi. Vallankumouksen luonnonhistorian selvittelyä liittyy saksalaisen ja venäläisen sosiaalidemokratian – tai kuten ne jo tässä vaiheessa tunnettiin, sosiaalidemokratian ja kommunismin – välienselvittelyyn mahdollisuuksista, tavoitteista, menetelmistä ja niiden taustalla olevista teoreettisista lähtökohdista. Katkera kiista oli alkanut yhdessä ensimmäisen maailmansodan kanssa, mutta lokakuun vallankumouksen myötä vuonna 1917 siihen avautui tuoreita näköaloja. Kautsky oli suhtautunut Venäjän helmikuun ja lokakuun vallankumouksiin aluksi varovaisen optimistisesti, mutta vuonna 1918 hän julkaisi teoksen Köyhälistön diktatuuri (suom. 1919), jossa hän jo arvosteli bolshevikkien menettelyä ja lähtökohtia. Seuraavana vuonna ilmestynyttä teosta, joka julkaistaan tässä ja joka on sävyltään jyrkempi, voidaan pitää sen jatko-osana – eikä sekään jäänyt Kautskyn viimeiseksi sanaksi aiheesta: vuonna 1922 ilmestynyt Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma (suom. 1925) käsitteli edelleen samaa aihepiiriä, sosialistisen vallankumouksen edellytyksiä ja menetelmiä. Kirjan julkaisi suomeksi vuonna 1920 Suomen sosialidemokraattista puoluetta lähellä ollut Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta. Suomentaja on Erl. Aarnio. (more…)


Graham Wallas: Omaisuus sosialistisessa valtiossa

3.6.2013 | Kirjasto
wallaskansiGraham Wallasin alunperin vuonna 1889 julkaistu ja 1908 suomennettu pamfletti Omaisuus sosialistisessa valtiossa on viime vuosisadan alussa suomeksi julkaistujen sosialististen kirjasten joukossa sikäli harvinainen, että se edustaa fabianilaisuutta. Fabianilaisuus on saanut nimensä englantilaisesta, edelleen olemassa olevasta Fabian Societysta, joka yhdisteli liberaalia radikalismia ja työväenliikkeen aatteita ja harjoitti tältä pohjalta tutkimus- ja valistustyötä. (more…)


Karl Kautsky: Tie valtaan

7.5.2013 | Kirjasto
Karl_Kautsky_-_Tie_valtaan Karl Kautskyn teos Tie valtaan (1909) julkaistiin ajankohtana, jolloin Kautskyn kiinnostuksen painopiste oli siirtynyt 1890-luvulla alkaneesta, Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) revisionistista siipeä vastaan käydystä polemiikista puolueen vasemman laidan näkemysten arvostelemiseen. SPD:n vasemmisto oli saanut tuulta purjeisiinsa Venäjän vallankumouksesta 1905 sekä Saksassa samana vuonna käydystä kaivosteollisuuden lakkotaistelusta, ja Rosa Luxemburgin pamfletti Reformismi vai vallankumous? (1906) on ehkä tunnetuin esimerkki vasemmiston yrityksistä vetää yhteen näiden tapahtumien opetukset työväenliikkeelle. (more…)


Kommunalismi – vallankumoukseen kuntatasolta

27.8.2012 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine
Kuva: lusciousblobster: Occupy Dame Street, Ireland, 14th March 2012, after the eviction (CC-lisenssi)

Kommunalismi on vallankumouksellinen aatesuunta, joka pyrkii kapitalistisen järjestelmän kumoamiseen organisoitumalla vastarintaan kuntatasolla, kansalaisten suoran toiminnan kautta. Tässä se eroaa esimerkiksi marxilaisuuden eri suuntauksista ja anarkosyndikalismista, jotka asettavat lähtökohdakseen toiminnan puolueissa ja/tai ammattiyhdistyksissä. Kommunalistien tavoitteena on saada kunta- tai kaupunginosataso ihmisten demokraattiseen hallintaan ja käydä haastamaan olemassaolevaa järjestelmää liittoutumalla muiden kunta- tai kaupunginosatason demokratisoitujen elinten kanssa. (more…)


Syyria: Syrjäseutujen neuvostoilla tilaa toimia

6.8.2012 | Lähi-itä, Uutiset

Syyriassa on hallituksen menettämillä alueilla perustettu kansalaisten neuvostoja hoitamaan viranomaisilta jääneiltä tehtäviä, raportoi Pohjois-Syyriassa huhtikuussa raportointimatkalla käynyt Anand Gopal Harper's Magazinessa.

Toimittaja Anand Gopal onnistui järjestämään itselleen pääsyn Pohjois-Syyriaan Turkin rajan yli Syyriasta paenneen Abu Malekin avustuksella, joka kertomansa mukaan oli valittu noin 15 000 asukkaan Taftanazin kaupungin edustajaksi Turkissa. Vierailu tapahtui viime huhtikuun alussa, ja hänen raporttinsa julkaistiin Harper's Magazinen elokuun numerossa.

"Hallitus oli menettänyt Taftanazin hallinnan miltei vallankumouksen alusta lukien, ja viimeisen vuoden aikana on syntynyt kansan valitsemien neuvostojen (tansiqiyyat) monisyinen järjestelmä", Gopal kirjoittaa. Hänen mukaansa Syyrian nykyisen presidentin edeltäjän, hänen isänsä Hafez al-Assadin, valtakaudella (1970-2000) hallitus järjesti ihmisille ruokaa ja työtä, mutta vaati vastapalvelukseksi ehdotonta uskollisuutta. Hallitus jakoi urakoita lähipiirilleen, mistä syntyi tietynlainen "hyvä veli -kapitalismin" järjestelmä.

Bashar al-Assadin noustua isänsä kuoleman jälkeen valtaan vuonna 2000 aloitettiin talouden vapauttaminen ja mm. hintasäännöstelyä purettiin. Samanaikaisesti maaseutua koetellut kuivuus ajoi väkeä maalta kaupunkeihin. "Assadin hallitusta koossa pitänyt yhteiskuntasopimus oli murtumassa", Gopal sanoo. Kun viime vuoden maaliskuussa Daraan kaupungissa puhkesi mielenosoituksia kahden pojan pidätyksen vuoksi, maan asevelvollisuusarmeija alkoi rakoilla, kun osa sotilaista ei suostunut ampumaan mielenosoittajia. Näistä sotilaista muodostui vähitellen se, mitä nyt sanotaan "vapaan Syyrian armeijaksi" (FSA). Taftanazin kaltaisissa pienissä kaupungeissa pienikin määrä kapinallisia sotilaita onnistui ajamaan hallituksen edustajat ulos.

"Tästä syntyi uusia ongelmia: oikeuslaitos lakkasi toimimasta, roskat kasaantuivat kaduille korkeiksi röykkiöiksi ja poliisit pysyttelivät kodeissaan", Gopal kuvaa. "Tyhjiön täyttämiseksi kansalaiset kokoontuivat yhteen valitsemaan neuvostoja – viljelijät muodostivat omansa, aivan kuten kauppiaat, työläiset, opettajat, opiskelijat, terveydenhoidon työntekijät, tuomarit, insinöörit ja työttömätkin. Joissakin tapauksissa neuvostot yhdistyivät olemassaoleviin aktivistiverkostoihin, paikallisiin koordinaatiokomiteoihin. Nämä puolestaan valitsivat edustajia koko kaupunginlaajuiseen neuvostoon, jotka Taftanazissa ja sitä ympäröivissä kaupungeissa olivat ainoa hallituksen muoto, jonka kansalaiset tunnustivat."

Kun Gopal saapui Taftanaziin huhtikuun yhdeksäntenä, hän sai kuulla ja nähdä, että Syyrian armeijan tankit ja helikopterit olivat käyneet paikalla muutamaa päivää aikaisemmin. "Joka neljäs tai viides talo oli täydellisesti tuhottu; monien vielä pystyssä olevien rakennusten ikkunoiden ympärillä oli mustia, ulospäin kiipeäviä juovia." Gopal vietti Taftanazissa ja sitä ympäröivissä kaupungeissa kolme päivää.

Entinen Syyrian armeijan sotilas, Ibrahim Matar, vei Gopalin erääseen moskeijaan, jossa vanha mies tutki sinne kerättyjä tavaroita ja käsissään olevaa taulukkoa, samanaikaisesti kun joukko miehiä hänen ympärillään väitteli siitä, kuinka paljon Taftanazin rikkailta voitaisiin vaatia kaupungin uudelleenrakentamiseksi.

"Viiksekäs mies läimäytti lattialla käsiään ja huudahti: 'Tämä on köyhien vallankumous! Rikkaiden on hyväksyttävä se.' Hän kääntyi minun puoleeni ja selitti: 'Olemme käyneet kaupungin jokaisessa talossa ja määritelleet, mitä kukin tarvitsee' – hän osoitti taulukkoa – 'ja verranneet sitä lahjoituksiin, joita saamme. Kaikki merkitään muistiin ja on jokaisen nähtävillä.'"

"Kaikkialla Taftanazissa kapinallisneuvostot järjestivät tämänkaltaisia kokouksia – kaikkiaan neuvostoja oli 77, ja kukin niistä oli valinnut edustajansa koko kaupungin yhteiseen neuvostoon. Ne olivat merkki siitä syvällisestä muutoksesta, jonka vallankumous oli saanut aikaan Syyriassa: Bashar al-Assad onnistui aiemmin alistamaan Taftanazin kaltaiset pikkukaupungit salaisen poliisin, puolueväen ja myötäjuoksijoiden muodostaman koneiston avulla; nyt tällainen hallinta oli mahdotonta ilman miehitystä. Syyrian armeijalla ei kuitenkaan ollut voimavaroja syrjäseutujen hallitsemiseksi – se saapui paikalle, taisteli, ja siirtyi seuraavaan kohteeseen."

Naapurikaupunki Binnishissä Gopal vieraili viljelijöiden neuvoston kokouksessa. Neuvostossa oli noin tuhat jäsentä ja se päätti viljan hinnoista ja ratkoi maakiistoja. Ennen vallankumousta viljelijöiden oli ollut pakko myydä viljaa hallituksen säätämillä hinnoilla, mutta näiden pakkojen hävittyä viljelijät yrittivät myydä viljaa suoraan kaupungeille lähes kaksinkertaiseen hintaan.

"Paikalliset kuitenkin kieltäytyivät ja valittivat kaupunkineuvostolle, joka sitten määräsi paluun vanhoihin hintoihin – tämä ei miellyttänyt viljelijöitä, mutta [viljelijäneuvoston johtaja, Abdul] Hakim myönsi, että tässä vallankumouksessa 'meidän on annettava, mitä kukin tarvitsee'."

Gopalin vierailureitin Syyrian järjestäneen Abu Malekin mukaan "vapaan Syyrian armeija" on pelkkä sepite, jonka on tarkoitus antaa länsivalloille mielikuva yhtenäisestä järjestöstä. "Turkista käsin toimivat komentajat eivät pysty ohjailemaan Syyrian sisäisiä, aseistettuja kapinallisryhmiä; jokainen sadoista kapinallispataljoonista toimii itsenäisesti, vaikka ne joskus koordinoivat toimintojaan", Gopal kirjoittaa. Joillakin kapinallisryhmillä on yhteyksiä Yhdysvaltoihin, toisilla taas Persianlahden öljyvaltioihin. Myös Turkin puolella toimiva Malek vastaanotti lukuisia "vieraita", ja vaikka hän Gopalin mukaan tunnisti tähän liittyvät vaarat, piti hän niitä vallitsevan tilanteen valossa välttämättöminä.

"Tästä huolimatta Taftanazin kapina tuntui täysin paikalliselta. Viimeisenä päivänäni kaupungissa, kun keskipäivän rukouskutsu kaikui ympärilläni, kävelin kaupungin keskusaukion läpi. Oli perjantai, muslimimaailman perinteinen mielenosoituspäivä. Kaikkialla saattoi tuntea tappion raskaan ilmapiirin: kaupunki oli hävitetty kasa mätäneviä jätteitä ja rikkoontunutta betonia, ei juuri muuta. Silti rukousten jälkeen miehet ja pojat lähtivät moskeijoista kohti aukiota. Heiluttaen Assadin kautta edeltänyttä vanhaa Syyrian lippua he huusivat: 'Jumala rakastaa marttyyreita! Jumala on suuri!"

Jutussa esiintyvistä henkilöistä (paitsi toimittajasta) ei käytetä heidän oikeita nimiään.

Harper's Magazine: A Letter from Taftanaz (Aug 2012)

Richard Seymour: The Syrian revolt enters a new phase (24.7.12)Tanska: “Vallankumous 20 vuoden kuluessa”

26.7.2012 | Eurooppa, Uutiset

Vasemmistopuolue Enhedslistenin kansanedustaja Per Clausenin mukaan kapitalismi saattaa kaatua seuraavan 20 vuoden kuluessa, kertoo The Copenhagen Post.

Tanskan parlamentin vasemmistolaisimman ryhmän, Enhedslistenin, kansanedustaja Per Clausen kertoi sanomalehti Berlingskelle pitävänsä mahdollisena, että kapitalismi kaatuu seuraavan 20 vuoden kuluessa ja että käynnissä oleva kriisi auttaa vallankumouksen toteuttamisessa.

"Voimme vain katsoa mitä tapahtuu Etelä-Euroopassa tällä hetkellä", Clausen sanoi. "Myös Tanskassa saattaa tapahtua taloudellinen romahdus, joka saa väestön ymmärtämään, ettei poliitikoilla ole legitimiteettiä. En tiedä ketään Enhedslistenissä, joka ei usko vallankumoukseen."

The Copenhagen Postin mukaan Clausenin tavoittelema vallankumous olisi rauhanomainen ja pantaisiin toimeen työpaikkojen valtauksella ja yleislakolla. Ohjelmaan kuuluisi myös pankkien kansallistaminen, pörssin sulkeminen ja yritysten ottaminen työläisten käsiin. Myös palkkaerot on tarkoitus hävittää, vaikkakaan ei kertarysäyksellä.

Clausenin kommentit saivat aikaan yllättävän arvosteluryöpyn. Liberaaliliiton puheenjohtaja Anders Samuelsenin mielestä on "sekä sairasta että vaarallista", että joku "leikittelee perustavista ihmisoikeuksista luopumisella", ja kansanpuolueen Pia Kjærsgaard vertasi Clausenia Kamputsean punakmeereihin. "Pol Potin ja Per Clausenin välillä on suora jatkumo", hän sanoi lähettämässään tiedotteessa.

Enhedslisten ei ole liittynyt Tanskan hallitukseen, mutta hallituksen pystyssäpysyminen riippuu siitä, suostuuko Enhedslisten tukemaan sen esityksiä oppositiosta. Jotkut sosiaalidemokraatit ovat turhautuneita tilanteeseen. Sosiaalidemokraattien parlamenttiryhmän puheenjohtaja Henrik Sass Larsen sanoi, että sosiaalidemokraatit mieluummin luopuvat vallasta kuin sallivat "leninistien, marxilaisten, trotskilaisten ja kommunistien" määrätä hallituksen asialistan sisällön.

Enhedslisten sai viime vuoden vaaleissa 6,7 prosenttia äänistä ja 12 paikkaa parlamentissa. The Copenhagen Postin siteeraamien mielipidetiedustelujen mukaan ainakin 12 prosenttia tanskalaisista äänestäisi puoluetta, jos vaalit pidettäisiin nyt.

The Copenhagen Post: Enhedslisten: revolution not far off (16.7.12)

The Copenhagen Post: Enhedslisten threatening to scupper budget (3.4.12)