Merkinnät avainsanalla ‘ vaalit ’

Sosialistinen aikakauslehti. Numero 6 (maaliskuu 1906)

7.11.2016 | Kirjasto
sos-aikakauslehti-kansiSosialistisen aikakauslehden 6. numero julkaistiin maaliskuussa 1906. Numeron keskeisimmät artikkelit ovat Edvard Gyllingin arvio eduskuntakomitean tuoreesta vaalilakiehdotuksesta sekä Sulo Wuolijoen kirjoittama arvostelu Hannes Gebhardin kirjasesta, jossa esitetään Suomen perustettavaksi pienviljelijöille oma puolue. Tämän lisäksi jatketaan edellisessä lehdessä aloitettua keskustelua sosialidemokratian ja anarkismin suhteesta. Lehden pääkirjoitus kommentoi eduskuntakomitean antamaa esitystä. Erityistä ihmetystä herätti komitean ehdotus eduskunnan ja keisarin suhteesta, jossa vaaleilla valittu eduskunta ja hallitus olisivat edelleen vastuullisia keisarille. (more…)


Sosialistinen aikakauslehti. Numero 4 (helmikuu 1906)

2.5.2016 | Kirjasto
sos-aikakauskehti-kansiSosialistisen aikakauslehden neljäs numero julkaistiin helmikuussa 1906. Numeron avaa kirjailija Maila Talvion runollinen kirjoitus puolalaisten ja liettulaisten kovasta osasta Venäjän keisarikunnassa, minkä jälkeen seuraavassa pääkirjoituksessa otetaan kantaa ajankohtaiseen eduskuntauudistuskeskusteluun. Seuraavaksi jatkuu vaalitapaa koskeva kirjoitussarja, jossa tällä kertaa mielipiteensä enemmistö- ja suhteellisesta vaalitavasta kertovat Ruotsin ja Norjan sosialidemokraattien johtajat Hjalmar Branting ja Christopher Hornsrud. (more…)


Sosialistinen aikakauslehti. 3. näytenumero (tammikuu 1906)

1.4.2016 | Kirjasto
sos-aikakauskehti-kansiSosialistisen aikakauslehden kolmas näytenumero julkaistiin tammikuussa 1906. Lehden tässä numerossa aloitettiin kirjoitussarja, jossa valmisteilla olevaa eduskuntauudistusta silmällä pitäen pyydettiin ulkomaisilta puoluetovereilta arvioita siitä, millaista vaalijärjestelmää sosiaalidemokraattien tulisi kannattaa. Tähän numeroon kirjoitukset on saatu Saksan sosiaalidemokratian ykkösnimiltä, SPD:n johtaja August Bebeliltä sekä puolueen teoreettisen lehden, Neue Zeitin päätoimittaja Karl Kautskylta. Heidän vastaustensa lisäksi lehdessä julkaistiin mm. J. J. Mikkolan kirjoitus sosialismin ja nationalismin suhteesta, jatkoa edellisessä numerossa aloitetulle O. W. Kuusisen kirjoitukselle sosialismista ja yksilön vapaudesta sekä Edvard Gyllingin pitkä artikkeli siirtolaisuudesta. (more…)


Islanti: Demareille historiallinen tappio

1.5.2013 | Eurooppa, Uutiset

Islannin sosiaalidemokraatit ovat kärsineet historiallisen suuren tappion, kun puolueen eduskuntavaalikannatus romahti 16,9 prosenttiyksiköllä edellisiin vaaleihin verrattuna, kertoo Iceland Review.

Islannissa järjestettiin eduskuntavaalit huhtikuun lopussa. Vaaleja edeltävien mielipidemittausten mukaan vuodesta 2009 istunut sosiaalidemokraattien ja vasemmistovihreiden hallitus tulisi kärsimään suuren tappion, ja näin myös tapahtui. Edellisiin vaaleihin verrattuna sosiaalidemokraattien kannatus putosi 16,9 prosenttiyksikköä, ja puolue sai näissä vaaleissa 12,9 prosentin kannatuksen. Vasemmistovihreiden kannatus edellisiin vaaleihin nähden puolittui ja putosi 10,9 prosenttiin, kun se vuoden 2009 vaaleissa oli ollut 21,7 prosenttia.

Tappio on sosiaalidemokraateille sikäli merkittävämpi, että  vasemmistovihreiden pitkän aikavälin kannatus on ollut 9-14 prosentin välillä, mihin sen voi nyt sanoa pudonneen takaisin, mutta sosiaalidemokraattien kannatus on tyypillisesti ollut 26-31 prosentin välillä.

Iceland Review'n mukaan vaalit olivat historialliset monessakin mielessä. "Koskaan aikaisemmin ei mikään puolue ole kärsinyt suurempaa tappiota kuin sosiaalidemokraattien liitto, koskaan ei äänestysaktiivisyys ole ollut näin huono ja koskaan aikaisemmin eivät eduskunnan ulkopuolelle jääneet puolueet ole saaneet näin suurta kannatusta."

Äänestysaktiivisuus oli 81,4 prosenttia, kun se yleensä on 90 prosentin tietämillä. Parlamentin ulkopuolelle jääneet puolueet saivat yli 10 prosenttia äänistä, muuta kaksi suurintakin niistä sai vain reilun 3 prosentin kannatuksen. Äänikynnys on Islannissa viisi prosenttia.

Oppositiopuolueet, itsenäisyyspuolue ja edistyspuolue, saivat yhteensä 51 prosenttia äänistä ja 19 paikkaa kumpikin maan 63-paikkaisessa eduskunnassa. "Vuoden 2008 talousromahduksesta laajalti syytetyt puolueet tekivät huikean paluun", kommentoi vaalitulosta BBC.

Eduskuntaan nousivat uusina puolueina kirkas tulevaisuus (6 paikkaa) sekä piraattipuolue (3 paikkaa), ja sieltä putosivat liberaali aamunkoitto-puolue sekä muutaman kansanedustajan muodostama sateenkaari-puolue.

Iceland Review: Historic Election in Iceland (29.4.2013)

CounterPunch: Iceland’s Crippling Elections (29.4.2013)

Iceland Review: Iceland’s Parliamentary Election: Final Results (28.4.2013)

BBC: Iceland vote: Centre-right opposition wins election (28.4.2013)

News of Iceland: Final results of the general elections in Iceland - 2013 (28.4.2013)Vnz: Caprilesilla valheellista todistusaineistoa

19.4.2013 | Etelä-Amerikka, Uutiset
Venezuelan presidentinvaalien hävinnyt oppositioehdokas, Henrique Capriles, on käyttänyt valheellista todistusaineistoa pyrkiessään osoittamaan vaalien vilpillisyyden, kertoo Venezuelanalysis. Venezuelan sunnuntaiset presidentinvaalit niukalla marginaalilla hävinnyt Henrique Capriles on vaatinut äänten uudelleenlaskentaa ja pyrkinyt perustelemaan vaatimustaan sillä, että opposition vaalitarkkailijat havaitsivat vaaleissa lukuisia epäselvyyksiä. Venezuelanalysis loi katsauksen Caprilesin esittelemään todistusaineistoon ja tuli siihen lopputulokseen, että Caprilesin todistusaineisto on valheellista. Capriles esimerkiksi kiinnitti huomiota siihen, että joillakin äänestysalueilla hänen vastaehdokkaansa, vasemmiston Nicólas Maduro, sai 1 000 prosenttia enemmän ääniä kuin maaliskuussa syöpään kuollut presidentti Hugo Chávez sai edellisissä vaaleissa viime vuoden lopulla. Kolmen Caprilesin tässä yhteydessä esiin nostaman äänestyspaikan poikkeavat luvut selittyvät kuitenkin sillä, että Venezuelan vaalikomissiolla (CNE) on tapana julkaista tiedote vaalien tuloksesta sillä hetkellä, kun vaalien lopputulos on jo selvä, vaikka aivan kaikkia ääniä jokaiselta äänestyspaikalta ei vielä ole rekisteröity; laskematta olevat äänet eivät kuitenkaan enää riittäisi muuttamaan vaalien lopputulosta. Capriles vertasi nyt käytyjen presidentinvaalien äänestyslukuja eräillä äänestysaluella vuoden 2012 presidentinvaalien äänestysluihin samoilla alueilla, vaikka niiden äänistä oli tiedotteen julkistamishetkellä laskettu tällä kertaa suurempi osa kuin viime vaaleissa. Tämä selittää näennäisesti suuremmat äänimäärät, ja se selittää myös sen, että Capriles itsekin näytti nyt käydyissä vaaleissa saaneen eräillä äänestysaluella 1 000 prosenttia enemmän ääniä kuin viime lokakuun vaaleissa, Venezuelanalysis huomauttaa ja jatkaa, että myös muut Caprilesin käyttämät esimerkit perustuivat tietojen väärentämiseen. "Capriles sanoi, että eräällä äänestyspaikalla Trujillon osavaltiossa äänestäjien lukumäärä oli 536, mutta annettujen äänien määrä oli 717. CNE:n mukaan tältä äänestyspaikalta kerättiin kuitenkin vain 369 ääntä eikä 717:ää. Viestintäministeri Ernesto Villegas selitti eilen illalla järjestetyssä lehdistötilaisuudessa, että Capriles oli virheellisesti laskenut yhteen kahden erillisen äänestystaulukon äänet, mutta käytti vain toisessa taulukossa ilmoitettua äänestäjäluetteloa." Venezuelanalysisin käsityksen mukaan Caprilesin väittämät väärinkäytökset ovat Venezuelan vaalijärjestelmässä lähes mahdottomia. "Kummankin puolen edustajat ovat läsnä jokaisella äänestyspaikalla ympäri maata, ja kaikilla äänestyspaikoilla suoritetaan kaikkien todistajien läsnäollessa satunnaisotannalla 54 prosenttia annetuista äänistä kattava tarkastus heti, kun äänestyspaikat on suljettu. Äänestäjien sinetöityihin laatikoihin jättämät paperilaput lasketaan sen varmistamiseksi, että ne täsmäävät äänestyskoneiden antamien lukujen kanssa, ja kaikki todistajat vahvistavat allekirjoituksellaan tulokset osoittaakseen, että he ovat valvoneet tarkistusta." Capriles on väittänyt kannattajiaan ajetun pois lähes 300 äänestyspaikalta, mutta ainoat lähteet näille väitteille ovat opposition omia, kirjoittaa Venezuelanalysis. "Väitteen tueksi ei esitetty todisteita, eikä riippumattomista lähteistä peräisin olevia tietoja tällaisia tapahtumia koskien julkaistu yhdessäkään merkittävässä tiedotusvälineessä vaalipäivänä." Venezuelanalysis: Capriles Falsifies Evidence in Order to Claim Fraud in Venezuela’s Elections (17.4.2013)


Vnz: Chavistoille niukka voitto presidentinvaaleissa

17.4.2013 | Etelä-Amerikka, Uutiset

Venezuelan yhdistyneen sosialistipuolueen ehdokas Nicólas Maduro on voittanut vastaehdokkaansa alle kahden prosenttiyksikön marginaalilla, raportoi The Guardian.

Venezuelassa järjestettiin viime sunnuntaina presidentinvaalit maaliskuussa syöpään kuolleen presidentti Hugo Chávezin seuraajan valitsemiseksi. Aluksi mielipidetiedustelut näyttivät Chávezin varapresidenttinä toimineelle ja vasemmiston ykkösehdokas Nicólas Madurolle selvää voittoa, mutta etumatka kutistui alle kahden prosenttiyksikön vaalivoitoksi opposition Henrique Caprilesista, raportoi The Guardian. Maduro sai 50,66 prosenttia äänistä, Capriles 49,07 prosenttia. Äänestysaste oli korkea, yli 78 prosenttia.

Taloustutkija Mark Weisbrotin mukaan vaalituloksen pitäisi antaa uudelle presidentille ja hänen hallitukselleen ajattelemisen aihetta. "Sen [hallituksen] on korjattava valuuttakurssijärjestelmä, nujerrettava inflaatio ja ratkaistava tavaroiden loppumisesta aiheutuvat ongelmat – nämä kolme ongelmaa liittyvät läheisesti toisiinsa", Weisbrot kirjoittaa kolumnissaan The Guardianissa. "Hallitus toivottavasti  onnistuu vastustamaan kiusausta alentaa inflaatiota ja vähentää tuontia taloutta supistamalla – on tärkeää ylläpitää kokonaiskysyntää, kasvua ja työllisyyttä, ja maa tarvitsee runsaasti julkisia investointeja infrastruktuuriin."

"Talous on nyt kasvanut lähes kolme vuotta peräkkäin sen jälkeen kun se vuonna 2010 kääntyi hetkeksi laskuun maailmantalouden taantuman vuoksi", Weisbrot jatkaa. "Viime vuoden viimeiseen neljännekseen asti kiihtyvää kasvua myötäili aleneva inflaatio. Tälle uralle tulisi olla mahdollista palata oikeanlaisen politiikan avulla."

Toimittaja Tamara Pearson huomauttaa, että jos nyt käytyjä vaaleja verrataan viime vuoden lopulla käytyihin presidentinvaaleihin, joissa Chávez valittiin jatkamaan selvällä voittomarginaalilla, niin nyt jopa noin 700 000 äänestäjää valitsi tällä kerralla vasemmiston sijaan Caprilesin. Vasemmistoon lukeutuva Pearson myöntää täpärän lopputuloksen olleen yllätys ja pohtii yhden syyn olevan siinä, että Maduron kampanja keskittyi liikaa Chávezin muistelemiseen, hänen saavutustensa esilläpitoon ja iskulauseisiin; samanaikaisesti ei ole keskitetty tarpeeksi laajasti "ihmisten osallistamiseen ja poliittisen ymmärryksen syventämiseen".

Hallitus ei hänen mielestään ole myöskään tiedottanut taloustilanteesta tarpeeksi.

"Hallitus ei kampanjan aikana – kuten ei aikaisemminkaan – kertonut, mistä vallitseva taloudellinen tilanne johtuu. Se ei selittänyt devalvaatiota hyvin (eikä kysynyt ihmisten mielipidettä näin suuresta taloudellisesta päätöksestä, mikä olisi varmaankin ollut hyvä idea)", Pearson arvostelee. "Olemme nyt joutuneet elämään 4-5 kuukautta ilman että kaupoissa on hammastahnaa, emmekä tiedä miksi. [...] Kun ihmisten poliittinen tietoisuus ei ole korkea, he väsyvät helposti öljyn, hammastahnan tai margariinin puutteeseen. Tai siihen, että oluen hinta kaksinkertaistuu kuukaudessa. Tai siihen, että ajoittain on sähkökatkoksia. Hallituksen kommunikaation tulee parantua huomauttavasti."

Vaikka useat muut maat kuten Brasilia, Kolumbia ja Argentiina ovat jo onnitelleet Maduroa voitosta, Capriles ei ole myöntänyt tappiotaan vaan vaati äänten uudelleenlaskentaa. Kansallinen vaalikomitea myöntyi tavanomaisen, paperi- ja sähköisten äänten vastaavuuden osalta tehtävän 53 prosentin satunnaisotantatarkistuksen sijaan täydelliseen tarkistukseen, mitä myös Maduro kannatti, raportoi Venezuelanalysis.

Venezuelassa aiemmin pitkään asuneen apulaisprofessori Gregory Wilpertin mukaan vaalikomitea voi periaatteessa kumota Maduron voiton uudelleenlaskennan tuloksen perusteella, mutta hänen mukaansa Venezuelan äänestysjärjestelmä on niin tarkka, että lopputulos ei todennäköisesti muutu.

Caprilesille ei tällöin jäisi Wilperin mukaan muuta vaihtoehtoa kuin hyväksyä tulos, sillä paikalla oli myös suuri määrä kansainvälisiä vaalitarkkailijoita. "Äänestysprosessi on kolminkertaisesti valvottu – ensin sähköisesti, sitten paperilappujen avulla, ja lopuksi on vielä eri vaalitarkkailijoiden tekemä ääntenlasku."

Myös Wilpert kiinnittää huomiota Maduron kampanjan luonteeseen, joka keskittyi lähinnä Cháveziin ja hänen perintönsä jatkamiseen, mutta samalla jätti hänen oman profiilinsa varsin vaisuksi. "Monet varmaan ajattelivat, että no jaa, enpä oikein tiedä mikä jätkä tämä Maduro on, paitsi että hän sanoo seuraavansa uskollisesti Chávezin jalanjäljissä."

GLW: Greg Wilpert on Maduro's close win and opposition recount demands (VIDEO AND TRANSCRIPT) (16.4.2013)

Jamaica Observer: Brazil congratulates Maduro (16.4.2013)

SA News: President Zuma congratulates Maduro on presidential win (16.4.2013)

Global Times: LatAm leaders congratulate Venezuela's new president (16.4.2013)

Venezuelanalysis: Understanding the Venezuelan Presidential Election Outcome (15.4.2013)

Reuters: Venezuela's Maduro calls for calm, open to vote audit (15.4.2013)

The Guardian: Nicolás Maduro declared Venezuela election winner by thin margin (15.4.2013)

Mark Weisbrot: Nicolás Maduro is Venezuela's vote for Chávismo (15.4.2013)

Venezuelanalysis: Maduro Wins Venezuelan Presidential Election with 50.66 Percent of the Vote [updated] (15.4.2013)Islanti: Vasemmiston kannatus puolittunut

5.4.2013 | Eurooppa, Uutiset

Vuoden 2009 vaaleissa yli puolet kaikista äänistä saaneet vasemmistopuolueet ovat saaneet vain 22 prosentin kannatuksen maaliskuun puolivälissä tehdyssä kannatuskyselyssä, kertoo The Reykjavík Grapevine.

Vuoden 2009 vaaleissa maata poikkeuksellisen voimakkaasti ravistelleen talouskriisin harjalla Islannissa nousi valtaan sosiaalidemokraattien ja vasemmistovihreiden enemmistöhallitus puolueiden saatua 30,5 ja 21,5 prosentin kannatuksen. Neljän vuoden hallitustaival on kuitenkin vaatinut veronsa, sillä maaliskuun puolivälissä julkaistujen kyselytulosten mukaan sosiaalidemokraatit olisivat saamassa vain 12,4 prosentin ja vasemmistovihreät 9,6 prosentin kannatuksen.

Seuraavat parlamenttivaalit pidetään jo tässä kuussa, ja suurimmat kannatuslukemat kyselyssä saivat itsenäisyyspuolue (27,2 %) ja edistyspuolue (25,9%). Kolmanneksi suurimman kannatuksen sai viime vuonna perustettu kirkas tulevaisuus -puolue, joka vaaliohjelmansa mukaan kannattaa mm. monimuotoisuutta, pienten yritysten toimintaedellytysten parantamista, ihmisoikeuksia, pääomaliikkeiden vapauttamista sekä Islannin jäsenyyttä eurossa "pysyvän taloudellisen vakauden saavuttamiseksi".

The Reykjavík Grapevineen kirjoittava Valur Gunnarsson arvelee vasemmiston romahduksen syyksi sitä, ettei vasemmistohallitus onnistunut tarjoamaan ihmisille minkäänlaista tulevaisuudennäköalaa.

"Osa ongelmaa oli siinä, että vasemmistohallitus lähetettiin käytännössä ruumaan paikkaamaan reikiä samalla kun oikeisto sai vapaasti juonitella poliittista strategiaansa", Gunnarsson kirjoittaa. "Vasemmisto – sekä meillä että muualla – ei missään vaiheessa tarjonnut selkeää näköalaa, joka olisi mennyt pelkkää laivan pinnalla pitämistä pidemmälle."

Gunnarssonin arvion mukaan oikeisto on nyt onnistunut tarjoamaan näköalan uudesta nousukaudesta, mutta hänen mielestään ideologia on liian tärkeä asia jätettäväksi konservatiiveille. "Ehkä vasemmiston pitäisi ottaa heistä oppia ja antaa meille jotain mihin uskoa. Vastuullinen hallitustyö ei näyttäisi riittävän vaalien voittamiseen."

The Reykjavík Grapevine: Why Is The Independence Party So Popular? (25.3.2013)

The Reykjavík Grapevine: Polls Point Toward Shift In Political Party Support (14.3.2013)

Market and Media Research: Sjálfstæðisflokkurinn missir áfram fylgi, Framsókn bætir við sig (14.3.2013)

The Guardian: Icelandic caretaker government wins general election (26.4.2009)

Björt framtíð: Points from our election platform, 2013Israel: “Keskustakin” haluaa eroon palestiinalaisista

24.1.2013 | Lähi-itä, Uutiset
Israelin vaalit voittanut, mediassa keskustalaiseksi kutsuttu Yesh Atid -puolueen johtaja haluaa eroon palestiinalaisista, kertoo Israel National Newsin haastettelu. Israelin parlamenttivaalit voittaneen, keskustalaiseksi kutsutun Yesh Atid -puolueen puheenjohtaja Yair Lapid kertoi Israel National Newsin haastattelussa ennen viime tiistaina järjestettyjä parlamenttivaaleja, ettei odota mitään tuloksia "arabien" kanssa käytävistä neuvotteluista. Hänen mielestään palestiinalaiset eivät halua rauhaa. "En halua mitään uutta Lähi-Itää, vaan haluan eroon heistä [palestiinalaisista] ja pystyttää korkean aidan meidän ja heidän välille", hän sanoi INN:n haastattelussa. "Tärkeintä on säilyttää juutalaisenemmistö Israelissa." Kansan uutisten mukaan Lapid kertoi haluavansa muodostaa mahdollisimman laajan hallituksen sekä oikeiston että vasemmiston "maltillisista voimista". Vasta viime vuonna perustettu Yesh Atid sai vaaleissa 19 paikkaa ja nousi Israelin parlamentin toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Kansan uutiset: Israelin vaalit: se on sixty-sixty (23.1.13) Israel National News: Lapid: I Want to be Rid of the Arabs (20.1.13)


Vnz: Johto valitsi PSUV:n ehdokkaat vaaleihin

17.12.2012 | Etelä-Amerikka, Uutiset

Venezuelan valtapuolue PSUV:n johto nimitti puolueen kaikki ehdokkaat viime sunnuntain kuvernöörivaaleihin ilman kentän osallistumista, kirjoittaa toimittaja Tamara Pearson Venezuelanalysis.comissa.

Venezuelassa järjestettiin viime sunnuntaina osavaltioiden kuvernöörien vaalit maan 23 osavaltiossa. Presidentti Hugo Chávezin valtaapitävän PSUV-puolueen johto nimesi puolueen kaikki ehdokkaat jokaisessa osavaltiossa, kirjoittaa toimittaja Tamara Pearson Venezuelanalysis.comissa. Puolueen toimintakulttuuri on tässä ja monessa muussakin kohdassa saanut osakseen kritiikkiä puolueen kentän sivuuttamisesta ja heidän kohtelemisestaan enemmän äänestäjinä kuin poliittisina aktivisteina.

Pearsonin mukaan puolueen strategiana oli yhdistää ehdokkaansa kiinteästi Chávezin nimeen ja markkinoida heitä "Chávezin hyväksyminä ehdokkaina".

"Tämä antaa syytä olettaa, että puoluejohto ei luota ehdokkaidensa omiin ansioihin, ja sama pätee PSUV:n tavoitteisiinkin - sosialismiin, oikeuteen, talous- ja maauudistukseen ja niin edelleen", Pearson kirjoittaa. "Kyseessä on riippuvaisuus Chávez-liitännän tuomasta taatusta voitosta, mutta kyseessä on myös tapa tehdä PSUV:stä ainoa 'todellinen' chavistapuolue ja näin kyseenalaistaa muut vallankumoukselliset, Chávezia kannattavat järjestöt ja puolueet, jotka eivät ole sulautuneet osaksi PSUV:tä".

Tämän linjan mukaisesti PSUV:n hallituksen jäsen ja parlamentin puhemies Diosdado Cabello pyysi ehdokkaita asettavia liittolaisjärjestöjä olemaan nimittämättä ehdokkaitaan "Chávezin ehdokkaiksi, koska sitä he eivät ole". Ikävämpiäkin esimerkkejä löytyy, kuten puoluejohdon nimeämien ehdokkaiden arvostelun kutsuminen petturuudeksi ja hajottamiseksi.

Pearson kysyy, miksi ehdokkaat ovat korostetusti "Chávezin ehdokkaita" eivätkä kansan ehdokkaita.

"Kaukana Caracasissa istuva Chávez ja PSUV:n kansallinen johto nimittivät Meridan osavaltioon kuvernööriehdokkaaksi tuntemattoman Alexis Ramirezin. Energiaministeri ja valtion öljy-yhtiö PDVSA:n johtaja Rafael Ramirez valittiin hänen kampanjansa päälliköksi, vaikkei hän tunne Meridaa lainkaan; se on maatalous- eikä öljyosavaltio. PSUV:n jäsenistöltä ei kysytty mitään."

Pearson ei sinänsä kyseenalaista vaalien tiimoilta kuultuja vaatimuksia uskollisuudesta, kurista ja yhtenäisyydestä, mutta hänen mukaansa edellytyksenä on, että ne joilta näitä ominaisuuksia vaaditaan, saavat itse valita ne, jotka heidän luottamuksensa ansaitsevat ja joiden taakse he asettuvat.

"Meridan osavaltiossa me emme ole valinneet aluejohtoa (emmekä muuten kansallista johtoakaan), emme tunne heitä, he eivät milloinkaan järjestä joukkokokouksia kanssamme, heidän toimintansa ei ole läpinäkyvää eivätkä he ole meille vastuussa millään tavalla."

Joissakin tapauksissa kunkin osavaltion kenttä olisi varmaankin valinnut saman ehdokkaan, jonka johto nimitti, mutta monessa tapauksessa olisi valittu todennäköisemmin aito aktivisti järjestöbyrokraatin sijaan, Pearson arvelee. "Mutta sitä eivät PSUV:n juonittelevat kaverikerhot ja näkymättömät valtaryhmittymät halua, koska he haluavat omat tyyppinsä keskeisille paikoille."

Pearsonin mukaan Meridassa, jossa hän itse toimii, on näistä asenteista huolimatta käyty avointa ja kriittistä keskustelua. Tällainen on kuitenkin toistaiseksi hajanaista ja järjestäytymätöntä.

Kaikesta huolimatta Pearsonin mielestä on tärkeää muista, kuinka monimutkainen Venezuelan vallankumous on.

"[K]irjoituksessani olen tutkinut vain sen yhtä puolta. Toisaalta voidaan nähdä ruohonjuuritason aktivismin ja hallituksen tuen synnyttämä kaupunkiviljelyn yleistyminen, vangit ovat opetelleet tekemään dokumenttielokuvia, kolmen korttelin päässä asunnostani tarjotaan ilmaista hammashoitoa, nuoriso räppää ilmastonmuutoksesta ja kulutuskritiikistä paikallisella aukiollamme, köyhien asuinalueiden nuoret löytävät oman arvokkuutensa demokraattisen, vaihtoehtoisen koulutuksen avulla ja paljon muuta."

Venezuelanalysis: Venezuela’s State Elections: When Winning Comes before Revolution (12.12.12)Itävalta: Kommunisteille 20 % Grazissa

26.11.2012 | Eurooppa, Uutiset

Itävallan kommunistinen puolue on noussut Steiermarkin osavaltion pääkaupungin kuntavaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi, raportoi Der Standard.

Itävallan kommunistinen puolue KPÖ nousi Steiermarkin osavaltion pääkaupunki Grazin kuntavaaleissa toiseksi suurimmaksi puolueeksi 20,1 prosentin ääniosuudella, raportoi Der Standard. Puolueen kannatus kasvoi yhdeksän prosenttiyksikköä vuoden 2008 vaaleihin nähden ja se sai 48-paikkaiseen valtuustoon 10 paikkaa, josta kasvua oli neljä paikkaa.

290 000 asukkaan Graz on Wienin jälkeen Itävallan toiseksi suurin kaupunki. Vaalien äänestysaste oli 52,76 prosenttia, viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisissä kuntavaaleissa.

Kun 90 prosenttia äänistä oli vähän ennen sunnuntain iltakuutta laskettu, näytti konservatiivinen ÖVP säilyttävän suurimman puolueen asemansa 33,5 prosentilla, joka oli kuitenkin viisi prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisellä kerralla. Kommunistien taakse kolmanneksi jäi sosiaalidemokraattinen SPÖ 15,3 prosentin osuudella, jossa laskua oli 4,4 prosenttiyksikköä.

Äärioikeistolainen vapauspuolue FPÖ oli neljänneksi suurin 13,9 prosentin kannatuksella, ja se oli KPÖ:n ohella ainoa suuri puolue, joka onnistui parantamaan tulostaan edellisiin vaaleihin nähden. Vapauspuolueesta vuonna 2005 eronneiden äärioikeistolaisten perustama BZÖ putosi valtuustosta saatuan vain 1,4 prosentin kannatuksen.

Vihreät putosivat 2,5 prosenttiyksikköä 12 prosenttiin, ja Piraattipuolue sai nyt ensimmäistä kertaa edustajan 2,4 prosentin kannatuksella.

Paikkamäärillä mitattuna valtuustoon tuli konservatiiveille 17 paikkaa, kommunisteille 10 paikkaa, sosiaalidemokraateille ja vapauspuolueelle 7 paikkaa kullekin, kuusi paikkaa vihreille sekä yksi piraateille.

KPÖ kertoi ennen vaaleja olevansa valmis keskusteluihin muiden puolueiden kanssa, muttei kuitenkaan suostumaan sopimuksiin, joissa kunnan omaisuutta yksityistetään tai palveluita leikataan. Puolue vaati kuntavaaliohjelmassaan kaupungin vuokra-asumisen parantamisen ja vuokratyön rajoittamisen ohella mm. puoluetuen vähentämistä sekä kansalaisten kyselytuntien järjestämistä valtuuston kokouksien yhteydessä.

Der Standard: Hochrechnung: ÖVP, SPÖ und Grüne verlieren stark, KPÖ auf Platz 2 (25.11.12)

Der Standard: SPÖ-Schröck: "Partei ist noch nicht gesund" (25.11.12)

Kleine Zeitung: Nagl verliert, KPÖ legt stark zu (25.11.12)

Kleine Zeitung: Koalitionen: Keine Mehrheit für Schwarz-Rot (25.11.12)

Die Welt: Gemeinderatswahlen Graz: ÖVP vor KPÖ (26.11.12)

Kurier: "Wir sind die einzige glaubwürdige linke Kraft" (19.11.12)

KPÖ-Graz: Sofortprogramm für ein soziales Graz