Merkinnät avainsanalla ‘ SKP ’

Mitä taistolaiset oikeasti ajattelivat?

20.9.2011 | Artikkelit
Teksti: Vesa Oittinen
Kuva: Kommunistien vappukulkueesta vuonna 1973 Helsingin kaivokadulla. Matti Koivumäki / Suomen valokuvataiteen museo.

Tuskin montakaan lähihistorian ilmiötä on Suomessa demonisoitu yhtä voimakkaasti kuin 1970-luvun taistolaisuutta. Valtamedia on – erilaisten ”takinkääntäjien” auliilla myötävaikutuksella – luonut kuvan fanaattisesta totalitaarisesta liikkeestä, joka silmittömästi ja järjenvastaisesti ihaili Neuvostoliittoa, halusi tuhota suomalaisen demokratian ja yksityisen yritteliäisyyden, halveksi talvisodan sankareita ja Mannerheimia ja päälle päätteeksi harjoitti sietämätöntä sortoa ja ideologista painostusta jopa omaa jäsenistöään kohtaan. Mitä demonisemmaksi taistolainen opiskelija- ja sivistyneistöliike maalataan, sitä käsittämättömämmäksi käy, miten se yleensä koskaan saattoi saada minkäänlaista kannatusta.

(more…)


Vasemmiston vaalit

10.5.2011 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine ja Miika Salo
Kuva: Arhinmäki
Viime eduskuntavaalit olivat vasemmiston heikoin tulos koskaan. Vaikka tappion syyt ovat monimutkaisia ja puolueiden omat analyysit vielä suurimmaksi osaksi tekemättä, käy joistakin ensikommenteista - "loistava tulos", "lempeä pudotus" - selväksi tappion hyväksymisen vaikeus, ehkä tietynlainen neuvottomuuskin. Sosialismi.netin vaalianalyysi käy läpi vasemmiston eduskunta- ja pienpuolueiden vaalitulokset ja kiinnittää huomiota vaaleissa ja vaaliselityksissä esiin nousseisiin ilmiöihin. (more…)


Sosialismi kommunistien ja kansandemokraattien ohjelmissa

17.1.2011 | Artikkelit
Teksti: Miika Salo ja Joonas Laine
Kuva: phatcontroller: Hammer and Sickle (CC-lisenssi)
phatcontroller: Hammer and Sickle Viime vuosina on suomalaisessa vasemmistossa herätty puhumaan tavoitteista ja päämääristä. Jos vasemmistolla tarkoitetaan kapitalismia vastustavia poliittisia liikkeitä, olisi sillä oltava selkeä näkemys siitä, mitä se haluaa rakentaa kapitalismin tilalle. Nykykeskustelussa ei ole selvää, mitä sosialismilla tarkoitetaan. Tässä artikkelisarjassa käymme läpi sosialismin historiaa ja nykykeskustelua siitä Suomen vasemmistossa. Sarjan ensimmäisessä osassa keskityimme sosiaalidemokraatteihin. Tässä toisessa osassa tarkastelemme erityisesti vanhan SKP:n (1918–1990) ja siihen kiinteästi liittyvien puolueiden ohjelmia SKP:n perustamisjulistuksesta Vasemmistoliiton vuoden 2007 periaateohjelmaan asti. (more…)


Vasemmistoliiton puoluekokous: “Ay-juntta halusi hallituskelpoisen puoluejohdon”

28.7.2010 | Artikkelit
Toimittanut: Antti Tynkkynen
Kuva: Vaasan toverit

Sosialismi.net palaa viime kuussa järjestettyyn Vasemmistoliiton puoluekokoukseen. Haastattelemamme puoluekokousedustaja kertoo arvionsa paljon kohua herättäneestä "junttalistasta", sen taustoista ja tavoitteista. Hänen arvionsa mukaan junttalistan takana oli joukko puolue- ja ay-toimitsijoita, joiden tavoitteena oli varmistaa puoluehallitukselle sellainen kokoonpano, että se mahdollistaa Vasemmistoliiton osallistumisen maan hallitukseen ensi eduskuntavaalien jälkeen. (more…)


vasemmisto tarvitsee vastuutonta toimintakulttuuria

24.5.2010 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine
Kuva: Ben McLeod: gainer from 50 feet (CC-lisenssi)
gainer from 50 feet
Suomalainen vasemmisto käy kuluttavaa puolustustaistelua, joka on vienyt ja vie vähä vähältä häviöön. Suurten rintamien taistelu on ollut ohi jo hyvän aikaa, ja mahdollisimman monen vasemmistolaisen tulisikin suuntautua tappioihin vievän pikkupolitiikan ulkopuolelle. Kunnon vetäytyminen ja suuntaus nykyisten puoluejärjestöjen ulkopuoliseen toimintaan ei välttämättä edellytä nykyisten järjestöjen hylkäämistä, mutta on ymmärrettävä, että vain rakentamalla uutta valmiutta valtiosta riippumattomaan vastuuttomaan toimintaan voidaan jälleen ponnistaa eteenpäin. (more…)


Vasemmisto ja “uusi politiikka”

28.4.2010 | Artikkelit
Teksti: Jari Heinonen
Kuva: kollaasi Wikipedia ja Opiskelijatoiminta

Vasemmiston kriisin selvittäminen vaatii uutta politiikan teon tapaa, jossa perinne ja uudet aloitteet yhdistyvät. Punavihreän politiikan uudistamiseksi on kyettävä ottamaan ihmisten arkipäivän ongelmat, yhteiskunnallinen keskustelu ja erilaisten muutosliikkeiden ideat vasemmiston toiminnan ytimeksi. Muutos voi alkaa vain yhteisen keskustelun ja konkreettisen toiminnan kautta, alhaalta ylöspäin.

(more…)


Vasemmiston kriisi. Alustus keskusteluun

6.4.2010 | Artikkelit
Teksti: Miika Salo Kuva: atuuschaaw (Tämä artikkeli myös pdf:nä.) Delfoin temppelin piirtokirjoituksessa ollut ohje gnôthi seauton (tunne itsesi) oli Jean-Jacques Rousseaun mukaan "merkittävämpi ja vaikeampi kuin kaikki moralistien kirjoittamat paksut kirjat yhteensä." Pohdittaessa vasemmiston kriisiä, katse on kohdistettava itseen. Kriisi on tullut yleisesti tiedostetuksi, mutta ei ole selvyyttä siitä, mistä tämä kriisi johtuu tai mitä sille pitäisi tehdä. Tässä artikkelissa alustetaan keskustelua kapitalismia vastustavan vasemmiston tilasta ja kehittämisestä. (more…)


VAS: Vaaliliitot SKP:n kanssa piirien käsissä

7.3.2010 | Uutiset

Vasemmistoliiton mukaan vaaliliitto SKP:n kanssa ensi eduskuntavaaleissa riippuu piirijärjestöjen halukkuudesta.

Tammikuun alussa Suomen kommunistinen puolue esitti Vasemmistoliitolle vaaliliittoa vuoden 2011 eduskuntavaaleihin. "Vasemmiston kannatus oli viimeksi pidetyissä vaaleissa historian alhaisin. Tässä vakavassa tilanteessa tarvitaan välttämättä uusia johtopäätöksiä", puolueen keskuskomitea toteaa viitaten vuoden 2009 eurovaaleihin, joissa SDP:n paikkamäärä putosi kolmesta kahteen, ja Vasemmistoliitto menetti ainoan paikkansa.

Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka kuitenkin torjui tarjouksen "merkillisenä". STT:n mukaan "Puhakka pitää merkillisenä SKP:n puheenjohtajan Yrjö Hakasen torstaina esittämää yhteistyötarjousta, koska hän oli tavannut Hakasen jo aiemmin ja ilmoittanut, ettei vaaliliittoja solmita."

Puhakka ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Paavo Arhinmäki vastasivat Sosialismi.netin tiedusteluun vaaliliiton torjumisen perusteista, että puolueen piirijärjestöistä "on tullut yksiselitteistä viestiä siitä, että vaaleihin halutaan lähteä omilla listoilla ilman, että vaaliliittoja tehdään muiden puolueiden kanssa."

Puolue kertoo valmistautumisen eduskuntavaaleja varten alkaneen heti eurovaalien jälkeen, ja työn tuloksena näyttää nyt siltä, että kaikissa vaalipiireissä saadaan täyteen omat listat omilla ehdokkailla. "Vasemmistoliitto suhtautuu SKP:n vaaliliittotarjoukseen samoin perustein kuin muidenkin puolueiden vaaliliittotarjouksiin."

SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen toivoo kuitenkin edelleen Vasemmistoliiton harkitsevan asiaa "avoimin mielin". Hänen mukaansa SKP esitti vaaliliittoa seuraaviin eduskuntavaaleihin Puhakalle jo syksyllä 2009, ja toisen kerran pari viikkoa sitten puolueiden puheenjohtajien ja pääsihteerien tapaamisessa. "Kummassakaan tapaamisessa VAS:n puolelta ei ole ilmoitettu, että heidän puolue-elimensä olisivat ottaneet kannan asiaan", Hakanen kertoi Sosialismi.netille. "He ovat tuoneet esille sen, että VAS:ssa piirijärjestöt päättävät vaaliliitosta ja että piireissä on suuntauduttu vaaleihin omilla listoilla."

Hakanen toivoo Vasemmistoliitossa arvioitavan vaaliliiton merkitystä "ei vain oman puolueen vaan ennen muuta kaikkien niiden kannalta, jotka joutuvat kärsimään nykyisestä oikeistolaisesta politiikasta ja haluavat suunnanmuutosta."

SKP:n yhteistyötarjouksessa esitetään "radikaalia vasemmistolaista ja punavihreää" ohjelmaa yhteiselle vaaliliitolle.

SKP: Keskustelualoite radikaalista vasemmistolaisesta vaaliliitosta (31.1.10)

Nelonen: Vasemmistoliitto torjuu SKP:n vaaliliittohalut (25.2.10)