Merkinnät avainsanalla ‘ SAK ’

Hyvinvointivaltion läpimurto

4.3.2013 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine
Kuva Päivi Uljaksen kirjasta 'Hyvinvointivaltion läpimurto': 'Mustaa huumoria siirtotyömaan seinällä'
Suomalaisessa politiikassa tuskin löytyy ääntä, joka ei haluaisi pelastaa hyvinvointivaltiota. Huolimatta siitä, että eri tahot tavoittelevat samalla tunnuksella erilaisia tavoitteita, on "hyvinvointivaltio" muodostunut samanlaiseksi itsestäänselvyydeksi kuin vaikkapa "Suomen etu". Kun poliitikot syyttelevät toisiaan julkisuudessa politikoinnista tai asioiden politisoimisesta, on mielenkiintoista katsoa, miten on hyvinvointivaltion laita – sehän näyttäisi olevan politiikan ulkopuolella, kun kaikki sitä kannattavat. (more…)


SAK:n luottamushenkilöt: Nollalinja ei lisää työpaikkoja

28.1.2013 | Eurooppa, Uutiset

77 prosenttia työpaikkojen SAK:laisista luottamushenkilöistä ei usko, että palkankorotusten nollalinja auttaisi heidän yritystään selviytymään talouskriisistä, uutisoi SAK.

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n jäsenliittojen luottamushenkilöiden keskuudessa tehty kysely kertoo, että 77 prosenttia kyselyyn vastanneista ei usko palkankorotusten nollalinjan auttavan heidän yritystään selviytymään talouskriisistä.

"Vain prosentti vastaajista uskoo, että nollaratkaisu auttaisi luomaan lisää työpaikkoja", SAK:n julkaisema tiedote summaa. "Noin 13 prosenttia ajattelee, että nollaa hipovilla palkankorotuksilla voitaisiin säilyttää nykyiset työpaikat."

Kriittisimmin nollalinjaan suhtauduttiin teollisuudessa, jossa 84 prosenttia luottamushenkilöistä ei uskonut sen vaikuttavan kriisistä selviytymiseen. Vain yhdeksän prosenttia uskoi sen auttavan edes nykyisten työpaikkojen säilyttämisessä, eikä kukaan uskonut sen auttavan synnyttämään uusia työpaikkoja.

Myönteisimmin nollalinjaan suhtauduttiin julkisella sektorilla, jossa 19 prosenttia uskoi nollalinjan säilyttävän nykyiset työpaikat. Silti julkisella sektorillakin 64 prosenttia luottamushenkilöistä ei uskonut nollalinjalla olevan suotuisaa vaikutusta.

Kuljetus- ja palvelualoilla näkemykset asettuivat näiden ääripäiden väliin.

Kysely tehtiin tammikuun puolivälissä, ja siihen vastasi 1 129 luottamushenkilöä ja työsuojeluvaltuutettua. Kysely oli osa SAK:n luottamushenkilöpaneelia, jossa kysytään luottamushenkilöiden mielipiteitä työelämän kysymyksistä tai heidän näkemystään asioiden tilasta omilla työpaikoillaan.

SAK: Nollakorotuksilla ei työpaikkoja säilytetä (25.1.13) SAK:n luottamushenkilöpaneeli tammikuu 2013. Palkankorotukset  


AKT puolustaa Ahde-päätöstään

5.3.2012 | Eurooppa, Uutiset

Hilkka Ahteen kohdalla pitää muistaa se, että kyseessä ei ole mikään tavallinen toimistotyöntekijä, vaan päällikköasemassa toimiva ihminen, sanoo AKT:n varapuheenjohtaja.

Auto- ja kuljetusalan ammattiliitto AKT päätti irtisanoa viestintäpäällikkönsä Hilkka Ahteen viime perjantaina järjestetyssä kokouksessaan tiukassa äänestyksessä äänin 11-9. Syyksi ilmoitettiin luottamuspula. Liiton varapuheenjohtaja Veijo Ruonalan mukaan päätös ei liity Ahteen työpaikkakiusaamisesta tekemään kanteluun eikä muuhunkaan yksittäiseen tapahtumaan.

"Hilkka Ahteen työsuhteen päättämisellä ei ole [...] tekemistä meneillään olevan aluehallintoviraston alulle saattaman poliisitutkinnan tai kiusaamisväitteiden kanssa. Ne ovat oma asiansa ja sen suhteen juna etenee Suomen lakien ja asetusten mukaan, kuten muissakin asioissa."

Ruonala painottaa AKT:n sunnuntaina antamassa tiedotteessa, että Ahde ei ole mikään tavallinen toimistotyöntekijä.

"[Hän on] päällikköasemassa toimiva ihminen jolla on ollut hyvin itsenäinen asema ja toimenkuva liitossa. AKT:n viestintäpäällikkönä Ahteen tehtävä on ollut sen viestin välittäminen ulospäin, minkä AKT:n johto ja hallinto on linjannut. Tällaisessa päällikkötason tehtävässä toimivan ihmisen tulee käsittää, että hän ei voi työssään välittää julkisuuteen toistuvasti liittoon ja sen puheenjohtajaan kohdentuvaa hyökkäystä. Sellaisella toiminnalla on vahingoitettu vakavasti AKT:n ulkoista kuvaa."

Liitto ei kuitenkaan halua eritellä Ahteen luottamuspulan yksityiskohtia julkisuudessa, "koska AKT ei halua pilata irtisanotun mainetta ja sitä kautta työllistymismahdollisuuksia jatkossa".

Ruonalan mukaan AKT ei hyväksy minkäänlaista työpaikkakiusaamista ketään kohtaan.

Sosiaalidemokraattien leirissä heidän puoluetoverinsa Timo Rädyn johtaman AKT:n toiminta Ahteen irtisanomisen osalta on tuomittu näyttävästi. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly, työministeri Lauri Ihalainen, SDP:n puolusihteeri Mikael Jungner sekä SDP:n naisjärjestö ovat esittäneet kritiikkiä AKT:n päätöstä kohtaan.

Demari.fi huomauttaa kuitenkin, että vaikka työsopimuksen voi irtisanoa vain asiallisesta ja painavasta syystä, on luottamuspula yksi tällainen syy. "Luottamuspula voi syntyä esimerkiksi silloin, jos työntekijä käyttäytyy epälojaalisti työnantajaansa kohtaan julkisuudessa."

Lapin yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen epäilee lisäksi, että AKT ei ehkä vielä irtisanonutkaan Ahdetta, vaan vasta aloitti siihen johtavan prosessin. "Koskisen mukaan ihmisen irtisanominen tätä kuulematta on niin räikeästi lainvastaista, että hän ei usko AKT:n syyllistyneen siihen", kertoo Savon sanomien julkaisema uutinen. "Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto näyttää professorin mukaan pikemminkin ilmoittaneen päätöksestä aloittaa irtisanomisprosessi. Professori huomauttaa, että yrityksissä täytyy aina käynnistää irtisanomisprosessi ennen kuin työntekijä voidaan irtisanoa."

AKT: AKT:n varapuheenjohtaja Veijo Ruonala: AKT ei hyväksy kiusaamista ketään kohtaan (4.3.12)

Demari.fi: Professori: Ahteen irtisanomisessa on rikottu lakia (4.3.12)

Savon sanomat: Ahde ei ehkä saanutkaan vielä potkuja (4.3.12)

Demari.fi: AKT kävi vastahyökkäykseen - demarikenttä ja ay-väki tuomitsevat (3.3.12)

AKT: AKT:n tiedote 2.3.2012 (2.3.12)

Ruonalan mukaan AKT ei hyväksy minkäänlaista työpaikkakiusaamista ketään kohtaan.


SAK tuomitsee Finnairin rikkurivärväyksen

7.12.2010 | Eurooppa, Uutiset

Finnairin värväystoiminta ulkomaisen rikkurityövoiman saamiseksi on tuomittava jyrkästi, vaatii SAK:n järjestöjohtaja Matti Tukiainen.

SAK otti kantaa Suomen lentoemäntä- ja stuerttiyhdistys SLSY:n lakkoon Matti Tukiaisen suulla torstaina. "Finnairin olisi nyt keskityttävä kaikin voimin siihen, että alan työmarkkinakiistassa päästäisiin takaisin neuvottelupöytään ja sitä kautta sopimukseen", Tukiainen sanoi.

Tukiainen pitää hyvänä, että SLSY on jo saanut tukea työtaistelulleen AKT:lta. Viime perjantaihin mennessä SLSY:tä tukemaan olivat konkreettisin toimin ilmoittautuneet AKT:n lisäksi Ilmailualan unioni IAU, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU sekä Veturimiesten liitto.

AKT lopettaa 7.12. alkaen Finnairin polttoainekuljetukset, IAU Finnairin teknisiä palveluja ja maapalveluja koskevat työt, PAU seisauttaa ulkomaanpostin käsittelyn ja Veturimiehet kieltäytyvät ajamasta lisävuoroja pohjoiseen.

Myös SAK keskusjärjestönä tukee SLSY:n työtaistelua, Tukiainen kertoi.

AKT: Kuljetusliitot päättävät tukitoimista SLSY:lle tiistaina (3.12.10)

IAU: IAU laajentaa tarvittaessa tukeaan SLSY:lle (3.12.10)

SAK: SAK:n järjestöjohtaja Matti Tukiainen: Finnairin lopetettava rikkureiden värvääminen (2.12.10)SAK: Hallitus ei piittaa harmaasta taloudesta

21.5.2010 | Uutiset

SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutolan mukaan valtio menettää neljän miljardin verotulot vuosittain, koska hallitusta ei kiinnosta harmaan talouden torjunta.

Huutola puhui SAK:n valtuuston kevätkokouksessa Kiljavalla torstaina. Hänen mukaansa harmaan talouden kasvuun Suomessa on kolme syytä: rangaistukset ovat mitättömiä, voitot suuria ja kiinnijäämisen riski olematon. "Verojen ja työnantajamaksujen kiertämisestä on tullut organisoitua rikollisuutta ja suurta bisnestä", Huutola sanoi.

Huutola arvosteli hallitusta jopa harmaan talouden toimintaedellytysten parantamisesta. Esimerkiksi sijoitusrahastolakiin suunnitellut muutokset vaikeuttavat Huutolan mukaan harmaan pääomatulon jäljittämistä. Myöskään viranomaisten toimivaltuuksia tai määrää ei olla lisäämässä - päinvastoin tarkoituksena on leikata 25 virkaa työsuojeluhallinnosta.

"Verottajan rekisteriin on saatava jokainen Suomessa töitä tekevä. Nyt lähetetyn työntekijän verotiedoista ei tiedä kukaan mitään", Huutola päivitteli. "Suomessa on kymmeniä tuhansia lähetettyjä työntekijöitä, mutta vain pari sataa on ilmoittautunut verottajalle. Ei ole keinoja, ei ole tietoja. Ei ole mitään."

SAK: SAK:n Huutola: Hallitus toimeton harmaan talouden torjunnassa (20.5.10)SAK: Rikkurityö vaikeuttaa neuvotteluja

19.3.2010 | Uutiset

Kotkan satamassa käyttöön otettu rikkurityövoima vaikeuttaa satamalakon neuvotteluasetelmaa, sanoo SAK:n järjestöjohtaja Matti Tukiainen.

Kotkan satamassa toimiva Multi-Link aloitti torstaiaamuna lakonalaiset työt, joita tekemässä oli yhtiön toimitusjohtajan mukaan kymmenisen henkeä. "Esimiesten lisäksi töissä on muutamia entisiä ahtaajia, joita on koulutettu Kotkassa keskiviikkona", YLE kertoi. Lakossa olevat ahtaajat puolestaan yrittivät estää lastattavien rekkojen pääsyn satama-alueelle, mutta kymmenen rekkaa pääsi lopulta läpi.

SAK:n järjestöjohtaja Matti Tukiainen tuomitsee työnantajapuolen toimet. "Vaikea neuvottelutilanne ahtaajien lakossa ei oikeuta satamaoperaattoreita värväämään satamiin ammattitaidotonta rikkurityövoimaa. Tällainen toiminta vain kärjistää tilannetta ja tekee sopimukseen pääsyn entistä vaikeammaksi", hän sanoi.

"Jos työnantajan tapa ratkoa käynnissä oleva sopimuskiista tällaisilla keinoilla leviää, joutuu SAK yhdessä jäsenliittojensa kanssa miettimään tukitoimia, joilla helpotetaan ahtaajia saavuttamaan työehtonsa turvaava työehtosopimus", Tukiainen totesi.

Ahtaajien lakko on jatkunut jo kaksi viikkoa. Ammattiliitto AKT pyrkii lakon avulla parantamaan työntekijöiden turvaa irtisanomisen varalta tilanteessa, jossa työnantaja haluaa lisätä tilapäis- ja osa-aikaistyövoiman käyttöä.

SAK: SAK:n Matti Tukiainen: Rikkurityövoiman käyttö vaikeuttaa sopimista (18.3.10)

YLE: Työt alkoivat rähisten Kotkan Mussalon satamassa (18.3.10)SAK:n Huutola huolissaan investointiasteesta

14.3.2010 | Uutiset

Teollisuuden arvonlisäyksestä yhä pienenevä osa sijoitetaan takaisin tuotantoon, sanoo SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti Huutola.

Huutola kantaa huolta huonosti menestyvistä suuryrityksistä, jotka tilastaan huolimatta jakavat hyviä osinkoja. "Lähtökohtana pitäisi olla elvytys ja uusien työpaikkojen luominen. Millä työpaikat luodaan, jos investointivara syödään ylisuurilla osingoilla?" hän kysyy.

SAK:n mukaan teollisuuden investointiaste uhkaa jo vajota alle 10 prosenttiin arvonlisäyksestä. Lukema on varsin alhainen, jos sitä vertaa vuosien 1950-1990 väliseen ajanjaksoon, jolloin takaisininvestointiaste oli 25 prosenttia. "Jopa 1990-luvun laman oloissa investointiaste oli selvästi nykyistä suurempi."

Myös Kelan entinen erikoistutkija Seppo Ruotsalainen on kiinnittänyt ilmiöön huomiota. Vuonna 2005 julkaistussa kirjassaan hän tarkasteli ajankohtaisia talousuutisia, joissa yhtiöt samanaikaisesti irtisanoivat työvoimaa ja jakoivat huomattavia osinkoja. Ruotsalaisen mukaan keskeinen selitys löytyy Marxin voiton suhdeluku -analyysistä.

"Osingot ovat yrityksissä ylimääräistä rahaa, joka pyrkii painamaan alaspäin voiton suhdelukua (tai ei ainakaan kohota tuota suhdelukua riittävästi ylöspäin) ja josta yrityksen on johtonsa mielestä suorastaan päästävä eroon 'taseita keventämällä'. Nuo yritykset ovat omalla alueellaan tavallaan saavuttaneet kapitalismin niille tarjoaman 'kannattavan' tuotannollisen toiminnan ylärajan. Ne eivät katso voivansa käyttää ylimääräisiä rahojaan riittävää (mielestään riittävää) voittoa tuottaviin lisäinvestointeihin, mikä aiheuttaa niille tarpeen vapautua noista varoista osinkoja jakamalla samalla kun ne pyrkivät vapautumaan (investointien 'puuttumisen' johdosta) 'ylimääräiseksi' muuttuvasta työvoimastaan."

SAK: SAK:n Huutola: Ylisuuret osingot syövät investointeja ja palkkamalttia (2.3.10)

Seppo Ruotsalainen: Syrjäytyminen - syrjäyttäminen. Luku 6: Marxilainen haasteSAK uhkaa työnantajia lyhyellä sopimuskaudella

5.4.2009 | Uutiset

Nykyisessä tilanteessa voimassaolevia työehtosopimuksia voidaan jatkaa vain vuodella, sanoo SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola.

Hänen mukaansa talouden epävarmuus, työnantajien linjaukset ja hallituksen kykenemättömyys ovat ajamassa maan liittokierrokselle ja lyhyelle sopimuskaudelle. Huutola arvioi työmarkkinatilannetta lauantaina Forssassa.

"Talouden horisontti on niin sankassa sumussa, ettei palkansaajapuolella ole intressejä kiinnittää palkankorotuksia useammaksi vuodeksi. Pitkien sopimuksien edellytyksiä syö lisäksi työantajien haluttomuus laajoihin tuloratkaisuihin. Myös hallituksen eväät tukea laajaa ja pidempää sopimusratkaisua varten on syöty", Huutola sanoi.

Helmikuun lopussa SAK, STTK ja Akava vaativat ratkaisua, joka takaisi työmarkkinoiden ennustettavuuden. "Keskusjärjestöt katsovat, että talouskriisiin ja työllisyyskehitykseen vastaaminen sekä ostovoiman turvaaminen palkansaajille edellyttävät hyvin koordinoitua työmarkkinakierrosta", järjestöjen tiedotteessa sanottiin.

Huutolan puheenvuoron tarkoitus on edelleen painostaa työnantajia tupopöytään, vaikka nämä ovat torjuneet tällaiset toiveet useampaan kertaan. Elinkeinoelämän keskusliiton puheenjohtaja Sakari Tamminen vaatikin viime tiistaina, että palkkoja olisi vaikean suhdannetilanteen vuoksi jopa alennettava. Myös paikallista sopimista on hänen mielestään välttämättä lisättävä, mikä ei ole keskitetyssä sopimuksessa mahdollista.

"Tuottavuuden kannalta on keskeistä, että pystymme purkamaan työehtosopimusten jäykkyyksiä, lisäämään yrityskohtaista sopimista ja edistämään joustavia työaikajärjestelyjä", Tamminen sanoi. "Jotta kilpailukyky säilyisi edes viimevuotisella tasolla, palkkakustannusten pitäisi itse asiassa laskea."

SAK: SAK:n varapuheenjohtaja Matti Huutola: Eväät pitkälle sopimuskaudelle syöty (4.4.09)

EK: EK:n puheenjohtaja Sakari Tamminen: Kilpailukyky vaatii työn kustannusten alentamista (31.3.09)

SAK: SAK, STTK ja Akava: Talouskriisistä selviämiseen tarvitaan työmarkkinoiden ennustettavuutta (24.2.09)Puolet SAK:laisista kannattaa kansalaispalkkaa

10.11.2008 | Uutiset

Puolet SAK:laisten ammattiliittojen jäsenistä kannattaa verovaroista maksettua kansalaispalkkaa, paljastaa SAK:n teettämä kysely. Keskusjärjestön oma kanta kansalaispalkkaan on ollut kielteinen, eikä kyselyn tätä löydöstä mainittukaan tulosten pohjalta kirjoitetussa tiedotteessa.

Yllättävä tulos muuttuu entistäkin huomattavammaksi siksi, että kansalaispalkkaa koskeva kysymyksenasettelu oli erittäin johdatteleva: "Jos olisin itse töissä, minun olisi vaikea hyväksyä sitä, että naapurini jäisi joka aamu kotiin ja eläisi verovaroista rahoitetulla kansalaispalkalla."

Tasan 50 prosenttia SAK:laisista vastaajista ilmoitti olevan täysin tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. Kaikista kyselyyn vastanneista kansalaispalkkaa kannatti 37 prosenttia.

Muista vastaajaryhmistä myönteisimmin asiaan suhtautuivat työttömät, ammattikoulutetut ja akateemiset, 50-60 -vuotiaat sekä vasemmistoliiton ja vihreiden kannattajat. Selvästi kielteisimpiä olivat yli 60-vuotiaat ja kokoomuksen kannattajat.

SAK: Suomalaiset haluavat nostaa työttömyysturvan Pohjoismaiden tasolle (5.11.08)

SAK: Kansalaisten näkemyksiä sosiaali- ja työttömyysturvasta (marraskuu 2008)

Uutispäivä Demari: Kansalaispalkka ei nosta sosiaaliturvaa alamäestä (6.5.08)

SAK: SAK:n pääekonomisti Pertti Parmanne: Wahlroosin kansalaispalkka tuulesta temmattu (30.4.01)SAK:n Ihalainen peräänkuuluttaa palkkamalttia

17.9.2008 | Uutiset

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalaisen mielestä hallituksen tulisi vahvemmin ohjata työnantajat ja ammattiliitot keskitettyihin neuvotteluhin palkkakilpailun estämiseksi.

Turun sanomien haastattelema Ihalainen on valmis myös liittokierrokseen, mutta miettii "onko se järkevää tilanteessa, jossa viime kierroksella on kylvetty palkkakilpailun siemen".

Ratkaisuksi ongelmaan hän peräänkuuluttaa malttia sekä työnantajilta että työntekijöiltä "Suomen talouskasvun, työllisyyden, ostovoiman ja kilpailukyvyn varmistamiseksi".

Turun sanomat: SAK opastaa hallitusta ajamaan EK:n neuvotteluun laajasta palkkasopimuksesta (14.9.08)