Merkinnät avainsanalla ‘ Rosa Luxemburg ’

Sosialistinen aikakauslehti. Numero 4 (helmikuu 1906)

2.5.2016 | Kirjasto
sos-aikakauskehti-kansiSosialistisen aikakauslehden neljäs numero julkaistiin helmikuussa 1906. Numeron avaa kirjailija Maila Talvion runollinen kirjoitus puolalaisten ja liettulaisten kovasta osasta Venäjän keisarikunnassa, minkä jälkeen seuraavassa pääkirjoituksessa otetaan kantaa ajankohtaiseen eduskuntauudistuskeskusteluun. Seuraavaksi jatkuu vaalitapaa koskeva kirjoitussarja, jossa tällä kertaa mielipiteensä enemmistö- ja suhteellisesta vaalitavasta kertovat Ruotsin ja Norjan sosialidemokraattien johtajat Hjalmar Branting ja Christopher Hornsrud. (more…)


Karl Kautsky ja Anton Pannekoek: Joukkoliike ja vallankumous

3.3.2014 | Kirjasto
Joukkoliike ja vallankumous sisältää Karl Kautskyn ja Anton Pannekoekin Die Neue Zeit -lehden sivuilla vuosina 1911–1912 käymän menettelytapakeskustelun joukkoliikkeiden ja ulkoparlamentaarisen toiminnan luonteesta ja merkityksestä – sekä yleisellä tasolla että erityisesti torjuttaessa eurooppalaisen sodan vaaraa. Tekstit kokosi ja suomensi Yrjö Sirola työskennellessään Suomalaisen työväenopiston opettajana Duluthissa, Yhdysvalloissa. Käännökset julkaisi kirjana Työmies Kustannusyhtiö Hancockissa, Michiganissa vuonna 1912. (more…)


Karl Kautsky: Tie valtaan

7.5.2013 | Kirjasto
Karl_Kautsky_-_Tie_valtaan Karl Kautskyn teos Tie valtaan (1909) julkaistiin ajankohtana, jolloin Kautskyn kiinnostuksen painopiste oli siirtynyt 1890-luvulla alkaneesta, Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) revisionistista siipeä vastaan käydystä polemiikista puolueen vasemman laidan näkemysten arvostelemiseen. SPD:n vasemmisto oli saanut tuulta purjeisiinsa Venäjän vallankumouksesta 1905 sekä Saksassa samana vuonna käydystä kaivosteollisuuden lakkotaistelusta, ja Rosa Luxemburgin pamfletti Reformismi vai vallankumous? (1906) on ehkä tunnetuin esimerkki vasemmiston yrityksistä vetää yhteen näiden tapahtumien opetukset työväenliikkeelle. (more…)


Sosialistinen talousjärjestelmä, osa 3/3

17.12.2012 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine & Miika Salo Kuva: Wonder Pixels: Hate Socialism? Get off the road! (CC-lisenssi) getofftheroad2 Sosialismin talousjärjestelmää käsittelevässä kirjoitussarjassa on viimein päästy osaan, jossa monien alustavien näkökohtien käsittelyn jälkeen siirrytään "itse asiaan". Sarjan aiemmissa osissa on arvosteltu muita sosialistisia malleja (sanan väljässä merkityksessä) ja ajattelijoita sekä pyritty osoittamaan, mikä missäkin näkemyksessä ei ole vaikuttanut toimivalta. Käsitellyt mallit ovat saattaneet kärsiä kunnianhimon puutteesta, epärealistisesta uskosta teknologian mahdollisuuksiin tai "kommunistiseen yltäkylläisyyteen", tai vain silkasta epämääräisyydestä. Aloitamme kirjoitussarjan tämän osan perustelemalla vielä kerran, miksi marxilaisessa perinteessä laajalti vallitsevasta laiskasta "utopismin" kritiikistä tulisi jossain määrin luopua. (more…)


Saksa: Linken ohjelmasta meteli parlamentissa

28.10.2011 | Eurooppa, Uutiset

Saksan parlamentissa on paheksuttu Die Linken uutta puolueohjelmaa ylipuoluerajojen, kirjoittaa Neues Deutschland.

Saksan vasemmistopuolue Die Linke hyväksyi viime viikonlopun puoluekokouksessaan itselleen ohjelman, joka asettaa tavoitteeksi mm. suurteollisuuden kansallistamisen ja demokraattisen sosialismin. Ohjelma sai osakseen ankaraa arvostelua Saksan parlamentissa, kun porvarillisen hallituskoalition jäsenten esittämään kritiikkin tuli tukea myös vihreiden porvarisiiveltä, kertoo vasemmistopuoluetta lähellä oleva sanomalehti Neues Deutschland.

Päähallituspuolue CDU:n kansanedustaja Joachim Pfeiffer paheksui tavoitteeksi asetettua demokraattista sosialismia, sillä hänen mielestään sosialismin taloushistoriassa ei ollut mitään säilyttämisen arvoista. Hän piti Die Linken puoluekokouspäätöstä "paskana". FDP:n edustaja Patrick Kurth puolestaan nimitti vasemmistopuolueen kannattamaa, vuonna 1919 murhattua Rosa Luxemburgia "nuorta tasavaltaa vastaan toimineeksi putschistiksi". CSU:n Ulrich Lange huomautti omaisuuden olevan perustuslain suojaama, joten vasemmistopuolue olisi pakkoluovutuspyrkimyksineen jatkossakin perustuslakipoliisin valvonnassa.

Sosiaalidemokraattien parlamenttiryhmä osallistui keskusteluun huomattavasti muita puolueita vähemmän, lehti kirjoittaa. SPD:n edustaja Klaus Barthel käytti kuitenkin pari minuuttia Die Linken arvostelemiseen, koska puolue hänen mielestään oli saattanut demokraattisen sosialismin - käsite jota myös SPD:n piirissä aika ajoin käytetään - huonoon valoon.

"Stefan Liebich (Linke) muistutti tähän, että juuri SPD oli häpäissyt demokraattisen sosialismin harjoitettuaan kesäkuussa 1999 esitellyn Schröderin ja Blairin ohjelman periaatteiden mukaista uusliberalistista politiikkaa", Neues Deutschland kirjoittaa. "Vasemmistopuolueen kansanedustaja siteerasi vastaukseksi oman puolueensa ohjelmaa: 'Suuryritysten rajoittamaton valta merkitsee vapauden puutetta ihmisten enemmistölle.' Vasemmistopuolueen demokraattisella sosialismilla ei ole mitään tekemistä DDR:n kansan omistamien yritysten (VEB) kanssa, sillä päämäärä ei ole kaikenkattava valtionomistus, painotti Liebich."

Neues Deutschland: Ein Gespenst geht um ... (28.10.11)Sosialistinen talousjärjestelmä, osa 1/3

19.10.2011 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine ja Miika Salo Kuva: Jacob Anikulapo: Socialism (CC BY-NC-SA 2.0) Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Sosialismi.netin kirjoitussarjassa sosialismista on vuorossa katsaus sosialismiin taloudellisena järjestelmänä. Kirjoitus jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä tehdään katsaus vallankumouksellisen työväenliikkeen keskusteluun tulevaisuuden yhteiskunnasta sekä tarkastellaan ns. reaalisosialismia ja virallista neuvostoliittolaista sosialismin teoriaa. Toisessa osassa arvioidaan vallankumouksellisten tahojen vaihtoehtoisia yhteiskuntakuvauksia. Viimein kolmannessa osassa pyritään vastaamaan aiemmissa osissa esitettyyn haasteeseen kuvata sosialistisen talousjärjestelmän toimintaperiaatteita. (more…)


Ajatuksia johtajuudesta ja demokratiasta

7.2.2011 | Artikkelit
Teksti: Paul Cockshott
Kuva: Joonas Laine
Paul Cockshott
Sosialismi.net julkaisee professori Paul Cockshottin Tukholman Socialistiskt Forumissa 27.11.2010 pitämän esitelmän, jonka otsikkona oli Ideas of Leadership and Democracy (Ajatuksia johtajuudesta ja demokratiasta). Esitelmän alkuosa käsittelee vasemmiston perinteisiä demokratiakäsityksiä sekä tavoitteita parlamentaarisesta tasavallasta ja neuvostotasavallasta, ja hylkää molemmat suoran demokratian hyväksi. Esitelmän jälkimmäinen osa käsittelee konkreettisia esityksiä sosialismiin siirtymisen ensimmäisistä askelista, ja loppuosassa Cockshott vastailee yleisön kysymyksiin. (more…)


Ideas of Leadership and Democracy

7.2.2011 | Artikkelit
Text: Paul Cockshott
Photo: Joonas Laine
Paul Cockshott
Sosialismi.net publishes Paul Cockshott's talk on Ideas of Leadership and Democracy that was given at the Socialistiskt Forum organised in Stockholm on 27 November 2010. In the first part of the talk Cockshott deals with the traditional conceptions of democracy on the left, and argues that the now commonly held aims of parliamentary republic and soviet republic are inadequate and don't meet the needs of the working class. Instead he favours direct democracy, which he says corresponds to the original Athenian idea of democracy before its meaning became transformed to be synonymous with parliamentarism. In the latter part of his talk Cockshott deals with concrete questions concerning the first steps of the transition to socialism in present-day European Union. Finally, he answers some of the questions from the audience. (more…)


Rosa Luxemburg: Reformismi vai vallankumous?

15.11.2010 | Kirjasto

Vuonna 1899 kirjoitetulla pamfletilla Sozialreform oder Revolution? Rosa Luxemburg osallistuu 1890-luvun lopulla Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen sisällä kiivaana käyneeseen keskusteluun. Linjakamppailu henkilöityi erityisesti Eduard Bernsteinin ja Karl Kautskyn välille. Pamfletillaan Luxemburg tuo keskustelun laajemman yleisön ulottuville ja puolustaa "ortodoksista" marxilaisuutta bernsteinilaista uudistavaa linjaa vastaan.

(more…)


Hugo Chávez: Tarvitaan viides internationaali

4.1.2010 | Artikkelit
Toimittaja: Joonas Laine
Kuva: iQue Comunismo!: Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías (CC-lisenssi)"
Hugo Chávez Frias
Venezuelan presidentti Hugo Chávez piti marraskuussa kansainvälisessä vasemmistopuolueiden kokouksessa puheen, jossa hän vaati viidennen internationaalin perustamista. Kapitalismin kriisi, sodan uhka ja luokkataistelun painopisteen muutos Etelä-Amerikkaan vaativat hänen mukaansa sosialismia kannattavien tahojen yhteistyön tiivistämistä. Suuri osa kokousväestä suhtautui uuden sosialistisen internationaalin perustamiseen ainakin periaatteessa myönteisesti, mutta löytyi myös tahoja, joiden mielestä sosialismin tavoite rajaa yhteistyön piirin liian kapeaksi. (more…)