Merkinnät avainsanalla ‘ Ranska ’

August Bebel: Pois seisova sotaväki!

2.5.2017 | Kirjasto
bebel-seisovasotavaki-kansi-pieni August Bebelin vuonna 1898 julkaistu teos Pois seisova sotaväki! Sijaan kansanpuolustus otti kantaa aikansa ajankohtaiseen kysymykseen lisääntyvästä sotilasvarustelusta ja sen vaihtoehdoista. Teoksessa luodaan katsaus erityisesti Saksan mutta myös muiden Euroopan suurvaltojen armeijojen kasvuun 1800-luvun jälkipuoliskolla sekä sotilaallisen varustelun aiheuttamaan kierteeseen. Sotateknologian kehitys ja sen vaikutukset varustelutarpeeseen ja sodankäynnin luonteeseen ovat niin ikään esillä. Bebel vastustaa vakinaista, jatkuvasti aseissa olevaa sotaväkeä, koska se on Euroopan suurissa yksinvaltaisissa maissa hallitsevan luokan tuki sekä ulkoisia että sisäisiä vihollisia vastaan.
"Sitäpaitsi ovat näiden armeijain johtajapaikat muodostetut laiskantoimiksi aatelisperheiden poikia varten, jotka ovat niiden tarpeessa sitä enempi, mitä enempi heidän oma omaisuutensa on pienentynyt tuhlauksen, perinnönjakaantumisen, epäedullisen taloudellisen kehityksen tai persoonallisen kyvyttömyyden kautta." (S. 78.)
(more…)


Karl Marx: Kansalaissota Ranskassa

2.11.2015 | Kirjasto
kansalaissota_ranskassa_kansiKansainvälisen työväenliiton julkaisema kirjanen Kansalaissota Ranskassa (1871) on Karl Marxin kirjoittama Pariisin kommuunin puolustus. Julkaisu sisältää myös Työväenliiton ennen kommuunin julistamista julkaisemat, Preussin ja Ranskan sotaa koskevat kaksi julkilausumaa sekä Friedrich Engelsin kirjoittaman johdannon vuoden 1891 kolmanteen saksankieliseen painokseen. Kirjasessa Marx käy läpi Pariisin kommuunia edeltäneen Preussin ja Ranskan sodan (1870–1871) asetelmia ja tapahtumia sekä arvioi kommuunin luonnetta sekä sen merkitystä kansainväliselle työväenliikkeelle. Julkaisu on yksi Marxin tärkeimpiä ajankohtaisia poliittisia tapahtumia käsitteleviä kirjoituksia, ja Engelsin kirjoittamine esipuheineen julkaisu kokonaisuudessaan sisältää lukuisia näkemyksiä, joista on sittemmin muodostunut marxilaisen työväenliikkeen ideologisia opinkappaleita. (more…)


Karl Marx: Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850

5.5.2014 | Kirjasto
Karl Marxin teos Luokkataistelut Ranskassa 1848–1850 koostuu alunperin vuoden 1850 tammi-maaliskuussa »Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ökonomische Revue» -nimisessä aikakauslehdessä julkaistusta sarjasta kirjoituksia, joissa Marx käsittelee "Euroopan hullun vuoden" (1848) tapahtumia ja seurauksia Ranskassa. Kirjoituksia uudelleenjulkaistaessa vuonna 1895 Friedrich Engels liitti siihen neljänneksi luvuksi (»Yleisen äänioikeuden lakkauttaminen») hänen yhdessä Marxin kanssa myöhemmin vuonna 1850 kirjoittamansa katsauksen Ranskan tapahtumiin vuoden 1850 maaliskuun jälkeen, johon alkuperäinen kolmiosainen sarja oli päättynyt. Engels kertoo esipuheessaan käsillä olevan kirjoitussarjan olevan "Marxin ensimmäinen yritys selittää kappale historiaa materialistisen käsitystapansa kannalta, lähtemällä vallitsevasta taloudellisesta tilasta" (s. 7). (more…)


Ranska: Hollanden “miljonäärivero” nurin

10.1.2013 | Eurooppa, Uutiset

Ranskan perustuslakituomioistuimen mukaan presidentti François Hollanden ajama 75 prosentin tulovero yli miljoona euroa vuodessa tienaaville on perustuslain vastainen, kirjoittaa EUobserver.

Ranskan nykyinen presidentti, sosialistipuolueen François Hollande, piti vaalikampanjassaan esillä vaatimusta 75 prosentin tuloverosta yli miljoona euroa vuodessa tienaaville. Joulukuun lopussa Ranskan perustuslakituomioistuin kuitenkin päätti, että vero on perustuslain vastainen, sillä se koskisi yksilöitä, ei kotitalouksia. Ranskassa yksilöiden tuloverotus määritetään koko kotitalouden yhteenlaskettujen tulojen perusteella.

Hollanden hallitus on sanonut pyrkivänsä saamaan lain uudelleen käsittelyyn kuluvana vuonna. Nyt kaatunut vero olisi koskenut 1 500 henkilöä, joten sen merkitys oli etupäässä poliittinen, huomauttaa EUobserver. "Mutta oikeuden tuomio, että veron tulisi koskea kotitalouksia, kasvattaisi huomattavasti sen piiriin tulevien ihmisten määrää."

EUobserver: Hollande's millionaire tax struck down (31.12.12)Ranska: Ministerien palkat pienenevät 30 %

18.5.2012 | Eurooppa, Uutiset

Ranskan uuden presidentin, François Hollanden, sekä hänen nimittämänsä hallituksen palkkoja lasketaan 30 prosentilla, uutisoi Deutsche Welle.

Ranskan uuden hallituksen ministerien palkkoja leikataan 30 prosentilla maan vastavalitun uuden presidentin, François Hollanden vaalilupauksen mukaisesti. Myös presidentin omaa palkkaa alennetaan samalla mitalla. Deutsche Wellen mukaan tällä yritetään erottautua edellisen presidentin, Nicolas Sarkozyn kaudesta. "Sarkozy kohotti tunnetusti omaa bruttopalkkaansa 170 prosentilla 21 300 euroon kuukaudessa astuttuaan virkaansa vuonna 2007."

Palkanalennuksen jälkeen presidentin ja pääministerin palkka on 14 910 euroa kuukaudessa. Muut ministerit nauttivat 9 940 euron kuukausipalkkaa.

Deutsche Welle: Fledgling French cabinet orders pay cut for ministers (17.5.12)Ranska: NPA menettänyt kolmanneksen jäsenistään

5.1.2012 | Eurooppa, Uutiset

Pari vuotta sitten perustettu uusi antikapitalistinen puolue NPA on menettänyt kolmanneksen jäsenistään, kirjoittaa Jason Stanley.

Uusi antikapitalistinen puolue NPA perustettiin vuonna 2009 trotskilaisen Ligue communiste révolutionnaire (LCR) -puolueen aloitteesta, missä yhteydessä puolue lakkautti itsensä laajempipohjaisen radikaalipuolueen tieltä. Hanke näyttäisi nyt kuitenkin ajautuneen vaikeuksiin.

Perustamiskokouksessaan NPA:lla oli yli 9 000 jäsentä, kirjoittaa Jason Stanley, mutta vuoden 2011 alussa se oli menettänyt tästä kolmanneksen. Stanleyn mukaan vaikeuksien välittömänä syynä ovat erimielisyydet yhteistyöpolitiikassa Vasemmistorintama-koalition kanssa. Vasemmistorintama on vuonna 2009 perustettu yhteistyöpuolue, jonka jäseniä ovat kommunistinen puolue PCF, Vasemmistopuolue sekä LCR:stä vasemmiston yhtenäisyyskysymyksen vuoksi irtautunut ryhmä, Gauche unitaire.

"Vuonna 2009 [NPA:n] jäsenet äänestivät puolueen johtoon listan (jossa oli mukana tuleva presidenttiehdokas Olivier Besancenot), joka kannatti varovaista vaaliyhteistyötä äskettäin perustetun poliittisen koalition, Vasemmistorintaman kanssa, jolla oli varsin läheiset suhteen sosiaaliliberaaliin Sosialistipuolueeseen.

"Osa NPA:n jäsenistöstä halusi puolueensa tekevän enemmän yhteistyötä Vasemmistorintaman kanssa laajan antikapitalistisen yhteenliittymän rakentamiseksi. Toinen osa jäsenistöstä halusi päinvastaistoin vaihtaa painopisteen pois vaalitoiminnasta ja erityisesti vaaliyhteistyötä hoipertelevan Vasemmistorintaman kanssa, ja suuntautua vallankumoukseen sitoutuneen puolueen rakentamiseen."

Vuonna 2009 valittu johto kannatti kompromissia näiden kahden tavoitteen välillä, mutta vuonna 2011 voitolle pääsivät Vasemmistorintama-yhteistyön vastustajat. Stanleyn mukaan tämä on ollut viimeinen niitti monille aiempaa linjaa kannattaneille - viimeinen niitti, koska muitakin ongelmia on ollut.

Muiksi syiksi puolueen vaikeuksiin Stanley listaa puheenjohtaja Besancenotin väistymisen vuonna 2011, sillä puolue oli julkisuudessa henkilöitynyt voimakkaasti häneen; lisäksi Stanley lukee nykyisten hankaluuksien perussyihin 2000-luvun vaalimenestyksestä syntyneen tietynlaisen ylimielisyyden ja lahkolaisen asenteen, joka olettaa, että nimenomaan NPA on se järjestö, jonka ympärille Sosialistipuolueesta vasemmalla olevat voimat luontaisesti tulevat kerääntymään.

"Ajoittain NPA on suhtautunut Vasemmistorintamaan rakentavasti, erityisesti niissä osissa maata, missä paikalliskomiteat ovat avoimia yhtenäisyystyölle ja missä Vasemmistorintaman komiteat ovat avoimesti Sosialistipuolueen kanssa tehtävää yhteistyötä vastaan. Mutta kaikenkaikkiaan NPA:n suhtautuminen rintamaan on ollut sen kohteleminen käytännössä samana kuin Sosialistipuolue.

"Vaikka NPA:n ja Vasemmistorintaman poliittiset ohjelmat ovat käytännössä samoja, NPA on kieltäytynyt lähes kaikista aloitteista yhteiseen vaalirintamaan, ellei Vasemmistorintama lupaa, ettei se missään oloissa aio tehdä hallitusyhteistyötä Sosialistipuolueen kanssa. Vasemmistorintama on kieltäytynyt tällaisen etukäteislupauksen antamisesta, koska ei pidä vaatimusta realistisena eikä kohtuullisena, mutta on silti kehottanut NPA:ta asettamaan yhtenäisyyteen etusijalle."

Solidarity: France: The NPA in Crisis (Jan/Feb 2012)Luottoluokittaja uhkaa EU:n AAA-maita alennuksella

7.12.2011 | Uutiset

Luottoluokittaja Standard & Poor's on uhannut euroalueen kaikkia kuutta AAA-jäsenmaata luokituksen alentamisella, jos tuleva EU-kokous ei tee markkinoille mieleisiä päätöksiä, kirjoittaa EUobserver.

Standard & Poor's kertoi aikomuksistaan maanantaina, muutamaa päivää ennen torstaina Brysselissä alkavaa EU-huippukokousta. Samana päivänä S&P:n ilmoituksen kanssa Saksan ja Ranskan presidentit olivat vähän aikaisemmin ilmoittaneet päässeensä sopuun talousunionin uudistamisesta mm. automatisoimalla budjettimääräyksiä rikkovien maiden rangaistuksia sekä helpottamalla päätöksenteon ehtoja.

EUobserverin mukaan S&P arvosteli EU:n kriisinhoitoa hitaaksi, vastahakoiseksi ja puolinaiseksi, ja vaati rahoitusresurssien suurempaa yhteisyyttä ja kansallisten budjettien tarkempaa yhteistä valvontaa. "Berliini ja Pariisi reagoivat S&P:n viestiin tiedotteellaan, jossa ne vakuuttivat, 'että tänään yhdessä tekemämme päätökset tulevat vahvistamaan euroalueen hallintaa vakauden, kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseksi'".

Kolmen A:n maita ovat tällä hetkellä Ranska, Saksa, Suomi, Hollanti, Luxemburg ja Itävalta. Ranskaa S&P uhkasi kahden pykälän laskulla.

EUobserver: US agency issues eurozone ultimatum (6.12.11)

EUobserver: Franco-German deal would see EU court police national budgets (5.12.11)Ranska pelkää luottoluokituksen alentamista

9.11.2011 | Eurooppa, Uutiset

Ranska pyrkii säilyttämään AAA-luottoluokituksensa toteuttamalla uuden 19 miljardin euron leikkaus- ja veronkorotusohjelman, kirjoittaa EUobserver.

Ranskan hallitus päätti talouskriisipaketista edellisen kerran viime elokuussa, jolloin sen suuruus oli 12 miljardia. Näitä leikkauksia ei ole vielä pantu toimeen, mutta siitä huolimatta pääministeri François Fillon ilmoitti maanantaina uusista toimenpiteistä, joilla Ranska pyrkii tasapainottamaan budjettinsa vuoteen 2016 mennessä.

"Useiden tavaroiden, muuan muassa kirjojen, ravintolaruuan, rehun ja julkisen liikenteen, arvonlisäveroa korotetaan 5,5 prosentistä seitsemään prosenttiin" EUobserver kuvaa paketin sisältöä, jonka toimenpiteet kohdistuvat kahdelle seuraavalle vuodelle. Terveydenhuoltomenoja vähennetään 700 miljoonalla, ja asumis- ja perhetukien indeksi irrotetaan inflaatioasteesta ja sidotaan sen sijaan maan kasvuvauhtiin. Toimenpiteet sisältävät kuitenkin myös maan suurimpien yhtiöiden verotuksen tason noston, kun yritysveroa nostetaan viidellä prosentilla vuosiksi 2012 ja 2013.

Radio France International kertoo päätösten taustoja.

"Viimeisimmät leikkaustoimet seuraavat luottoluokitusyhtiö Moody'sin ilmoitusta lokakuun puolivälissä, että Ranskaa tultaisiin seuraamaan tarkasti seuraavan kolmen kuukauden aikana sen määrittämiseksi, pystyykö se säilyttämään nykyisen AAA-luokituksensa, jonka turvin se pystyy lainaamaan rahaa kansainvälisiltä markkinoilta edullisilla ehdoilla."

EUobserver: Paris announces fresh austerity in bid to save triple-A rating (8.11.11)

RFI: Rise in sales tax as French PM Fillon warns bankruptcy no longer an abstract word (7.11.11)“Myykää saarenne, rutiköyhät kreikkalaiset!”

1.8.2011 | Artikkelit

Teksti: Stephan Kaufmann

Kuva: Sam Judson: For sale (CC BY-NC-SA 2.0)

(Pdf)

Se aika on taas koittanut! Kreikka tarvitsee lisää lainaa ja Euroopan hallitukset kiistelevät siitä, onko sen myöntäminen todella välttämätöntä ja kenen tulisi maksaa laskut. Saksassa on levinnyt laajalle näkemys, että Kreikka on itse syyllinen nykyiseen tilanteeseensa. Ensinnäkin se huijasi itsensä euroalueeseen, sitten hallitus käytti liikaa rahaa ja kansa työskenteli liian vähän - näin uskovat monet. Tämänkaltaisia piileviä nationalistisia tulkintoja ovat lietsoneet sekä saksalaiset poliitikot että media, joilla näyttää olevan loputtomasti neuvoja kriisin "ratkaisemiseksi". Kreikkalaisten esimerkiksi tulisi säästää enemmän, työskennellä ahkerammin ja myydä julkista omaisuuttaan - ja jos nämäkään keinot eivät auta, niin Kreikan tulisi vain erota euroalueesta ja julistaa itsensä konkurssiin. Typerää tässä on se, että kriisille tarjotut selitykset ovat virheellisiä, eivätkä tarjotut ehdotukset siitä selviämiseksi johda tavoiteltuihin tuloksiin. (more…)IMF varoittaa Ranskaa budjettivajeesta

30.7.2011 | Eurooppa, Uutiset

Kansainvälinen valuuttarahasto IMF on vaatinut Ranskalta leikkauksia maan budjettivajeen pienentämiseksi, kirjoittaa EUobserver.

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on luvannut pienentää maan budjettivajeen 5,7 prosenttiin bruttokansantuotteesta tänä vuonna ja EU:n sääntöjen vaatimalle tasolle, kolmeen prosenttiin, vuoteen 2013 mennessä. Odotettua heikompi talouskasvu on kuitenkin vaarantamassa tämän tavoitteen, kertoo EUobserver.

Kasvun arvioidaan jäävän alle kahden prosentin, mistä johtuen IMF on vaatinut Ranskalta lisäleikkauksia erityisesti terveydenhuollon ja eläkkeiden osalta budjettivajeen pienentämistavoitteen saavuttamiseksi.

EUobserver kertoo myös Kreikan, Italian ja Espanjan lainakorkojen kohonneen ja että Kypros on ajautumassa muiden jo vaikeuksissa olevien maiden joukkoon.

"Luottoluokitysyhtiö Moody's alensi Kyproksen luokitusta kahdella pykälällä vedoten maan 'sirpaloituvaan poliittiseen ilmapiiriin' ja maan pankkien altistumiseen tappioille Kreikassa, ja varoitti, että luokitus voi laskea edelleen.

"Luokituksen alennus aiheutti huolta, että Kyproksesta tulee neljäs euroalueen maa - Kreikan, Irlannin ja Portugalin ohella -  joka tarvitsee pelastuspaketin."

EUobserver: IMF warns France on budget deficit targets (28.7.11)