Merkinnät avainsanalla ‘ palkkataso ’

“Saksasta ei ole talousmalliksi”

22.2.2012 | Eurooppa, Uutiset

Saksan talousmallin jäljittely ei ole mahdollista kriisimaille, vaikka usein näin annetaan ymmärtää, sanoo professori Martin Hart-Landsberg.

Eurokriisin pyörteissä monet ovat kiinnittäneet huomiota Saksan vakauteen ja menestyvään talouteen ja verranneet sitä kriisimaihin osoittaakseen, että näidenkin olisi pitänyt seurata Saksan mallia välttääkseen talousvaikeudet. Taloustieteen professori Martin Hart-Landsbergin mukaan mainittu näkemys kuitenkin asettaa Saksan kehityksen virheelliseen asiayhteyteen, sillä toisten maiden vaikeudet ovat Saksan menestyksen kääntöpuoli.

Hart-Landsbergin mukaan keskeinen tekijä Saksan "menestyksessä" on sen epätavallisen suuri halpatyösektori. OECD:n tilastojen mukaan Saksan halpatyösektorin osuus koko palkkatyösektorista  on 20 prosenttia, kun se esimerkiksi Italiassa on kahdeksan  ja Kreikassa 13,5 prosenttia. Halpatyöksi lasketaan kokoaikainen työ, josta saatava palkka on alle 2/3 keskitulosta.

Reaalipalkat ovatkin polkeneet Saksassa paikallaan yli vuosikymmenen. "Tämä ei ole sattunaa", Hart-Landsberg huomauttaa. "Se on seurausta silloisen liittokansleri Gerhard Schröderin 2000-luvun alussa toimeenpanemista muutoksista. Vuonna 2005 Schröder ilmoitti ylpeänä maailman talousfoorumissa Sveitsin Davosissa, että 'Me olemme rakentaneet yhden Euroopan parhaista matalapalkkasektoreista'."

Palkkojen pienuus ja työelämän joustojen lisääminen ei ole koitunut vain saksalaisten työläisten vahingoksi, vaan siitä on ollut haittaa koko Euroopalle.

"Saksa on vienyt tuotteitaan niin menestyksellisesti, että muiden Euroopan talouksien on ollut vaikeaa kilpailla sen kanssa. Saksalaiset poliitikot syyttävät muita maita niiden ongelmista, mutta tosiasia on, että Saksan kasvu on ollut riippuvaista näiden maiden korkean kulutuksen ja lainaamisen tasosta."

Reports from the Economic Front: Germany: A False Model (15.2.12)Vasemmisto, ay-liike ja maahanmuuttokeskustelu

2.1.2012 | Artikkelit
Teksti: Päivi Uljas
Kuva: IG Metall: Aktionstag der IG Metall "Arbeit - sicher und fair" (CC-lisenssi)

Viime vuosien maahanmuuttokeskustelu on poikinut poliittisia muutoksia puoluekenttään ja tuonut yleiseen keskusteluun ilkeän rasistisia sävyjä. Esiin on uskaltautunut myös aito äärioikeistolainen terrorismi ja viha. Ilmiöllä on monenlaisia taustoja, joita ymmärtämättä on kenties vaikeata löytää parhaita ratkaisuja tai voi jopa helposti pahentaa tilannetta. Yritän tässä artikkelissa ensin tuoda esiin palkkatyöläisten toiminnan vanhoja kokemuksia lähinnä Englannista ajalta ennen varsinaisen sosialistisen työväenliikkeen syntyä ja toisekseen tarkastella edellisen globalisaatiovaiheen opetuksia vuosilta 1860-1913, koska historiallisten kokemusten pohjalta meidän on kenties helpompi tunnistaa ilmiöiden olemus. Lopuksi esitän joitain arvioitani siitä, miksi meidänkin maassamme maahanmuuttovastaisuus on kasvanut ja vasemmistopuolueiden kannatus laskenut. (more…)