Merkinnät avainsanalla ‘ Olivier Besancenot ’

Ranska: NPA menettänyt kolmanneksen jäsenistään

5.1.2012 | Eurooppa, Uutiset

Pari vuotta sitten perustettu uusi antikapitalistinen puolue NPA on menettänyt kolmanneksen jäsenistään, kirjoittaa Jason Stanley.

Uusi antikapitalistinen puolue NPA perustettiin vuonna 2009 trotskilaisen Ligue communiste révolutionnaire (LCR) -puolueen aloitteesta, missä yhteydessä puolue lakkautti itsensä laajempipohjaisen radikaalipuolueen tieltä. Hanke näyttäisi nyt kuitenkin ajautuneen vaikeuksiin.

Perustamiskokouksessaan NPA:lla oli yli 9 000 jäsentä, kirjoittaa Jason Stanley, mutta vuoden 2011 alussa se oli menettänyt tästä kolmanneksen. Stanleyn mukaan vaikeuksien välittömänä syynä ovat erimielisyydet yhteistyöpolitiikassa Vasemmistorintama-koalition kanssa. Vasemmistorintama on vuonna 2009 perustettu yhteistyöpuolue, jonka jäseniä ovat kommunistinen puolue PCF, Vasemmistopuolue sekä LCR:stä vasemmiston yhtenäisyyskysymyksen vuoksi irtautunut ryhmä, Gauche unitaire.

"Vuonna 2009 [NPA:n] jäsenet äänestivät puolueen johtoon listan (jossa oli mukana tuleva presidenttiehdokas Olivier Besancenot), joka kannatti varovaista vaaliyhteistyötä äskettäin perustetun poliittisen koalition, Vasemmistorintaman kanssa, jolla oli varsin läheiset suhteen sosiaaliliberaaliin Sosialistipuolueeseen.

"Osa NPA:n jäsenistöstä halusi puolueensa tekevän enemmän yhteistyötä Vasemmistorintaman kanssa laajan antikapitalistisen yhteenliittymän rakentamiseksi. Toinen osa jäsenistöstä halusi päinvastaistoin vaihtaa painopisteen pois vaalitoiminnasta ja erityisesti vaaliyhteistyötä hoipertelevan Vasemmistorintaman kanssa, ja suuntautua vallankumoukseen sitoutuneen puolueen rakentamiseen."

Vuonna 2009 valittu johto kannatti kompromissia näiden kahden tavoitteen välillä, mutta vuonna 2011 voitolle pääsivät Vasemmistorintama-yhteistyön vastustajat. Stanleyn mukaan tämä on ollut viimeinen niitti monille aiempaa linjaa kannattaneille - viimeinen niitti, koska muitakin ongelmia on ollut.

Muiksi syiksi puolueen vaikeuksiin Stanley listaa puheenjohtaja Besancenotin väistymisen vuonna 2011, sillä puolue oli julkisuudessa henkilöitynyt voimakkaasti häneen; lisäksi Stanley lukee nykyisten hankaluuksien perussyihin 2000-luvun vaalimenestyksestä syntyneen tietynlaisen ylimielisyyden ja lahkolaisen asenteen, joka olettaa, että nimenomaan NPA on se järjestö, jonka ympärille Sosialistipuolueesta vasemmalla olevat voimat luontaisesti tulevat kerääntymään.

"Ajoittain NPA on suhtautunut Vasemmistorintamaan rakentavasti, erityisesti niissä osissa maata, missä paikalliskomiteat ovat avoimia yhtenäisyystyölle ja missä Vasemmistorintaman komiteat ovat avoimesti Sosialistipuolueen kanssa tehtävää yhteistyötä vastaan. Mutta kaikenkaikkiaan NPA:n suhtautuminen rintamaan on ollut sen kohteleminen käytännössä samana kuin Sosialistipuolue.

"Vaikka NPA:n ja Vasemmistorintaman poliittiset ohjelmat ovat käytännössä samoja, NPA on kieltäytynyt lähes kaikista aloitteista yhteiseen vaalirintamaan, ellei Vasemmistorintama lupaa, ettei se missään oloissa aio tehdä hallitusyhteistyötä Sosialistipuolueen kanssa. Vasemmistorintama on kieltäytynyt tällaisen etukäteislupauksen antamisesta, koska ei pidä vaatimusta realistisena eikä kohtuullisena, mutta on silti kehottanut NPA:ta asettamaan yhtenäisyyteen etusijalle."

Solidarity: France: The NPA in Crisis (Jan/Feb 2012)Islamofobiaa Ranskan vasemmistossa

11.12.2010 | Eurooppa, Uutiset

Ranskan vasemmisto kärsii islamofobiasta, sanoo Uuden antikapitalistisen puolueen (NPA) jäsen John Mullen.

Kuten monissa muissakin Euroopan maissa, islamofobia on ilmennyt Ranskassa huivikeskusteluna, jota on käyty myös maan vasemmistopuolueissa. Vajaa kaksi vuotta sitten perustettu Uusi antikapitalistinen puolue (NPA) järjestää puoluekokouksensa lähiaikoina, ja kysymys nousee myös sen asialistalle.

Taustalla on viime vuoden paikallisvaalit, joissa NPA:n ehdokkaana oli huivia käyttävä Ilham Moussaid. Hänen ehdokkuudestaan nousi meteli, sillä Ranskassakin huivia pidetään yksinkertaisesti naisen alistamisen symbolina - myös vasemmalla. Puolueen puheenjohtaja Olivier Besancenot puolusti Moussaidin oikeutta olla ehdokkaana, mutta osa puolueen jäsenistä ei hyväksynyt tätä ja yhtyi valtavirtakritiikkiin siitä, että NPA on antautunut islamisteille ja hylännyt maalliset arvot.

Puolueessa nousseen hälyn seurauksena 12 muslimiaktivistia on viime viikolla eronnut puolueesta ja sanonut jatkavansa työtään sen ulkopuolella.

"[Huivikieltoa kannattava] vähemmistö on esittänyt tulevalle kokoukselle, että huivin käyttäjät eivät voi olla puolueen ehdokkaita", kertoo John Mullen, NPA:n jäsen Pariisin alueella. "Vastaesitys puolustaa kaikkien jäsenten oikeutta olla ehdokkaina, ja kolmas esitys taas ehdottaa kammottavaa kompromissia, että huivin käyttäjät voivat olla ehdokkaita, jos erityinen komissio hyväksyy sen." Australialaisen Socialist Actionin haastattelema Mullen uskoo puoluekokouksen keskittyvän suurimmaksi osaksi puolueen muslimijäsenten aseman käsittelyyn.

Mullenin mukaan Ranskan vasemmistossa on pitkät perinteet uskovaisten pilkkaamisella, ja tämä perinne on nyt yhdistynyt valtavirran islamofobian kanssa. "Islamofobia on Ranskan vasemmiston valtava sokea piste", hän sanoo.

"Äskettäinen laki, joka kieltää koko vartalon peittävää burkaa käyttävien naisten poistumisen kotoa, oli itseasiassa alunperin kommunistisen puolueen kansanedustajan esitys!" Mullen huomauttaa. "Ja vuoden 2004 laki, joka kielsi yläasteen oppilailta huivin käytön, sai alkunsa kampanjasta kahta nuorta musliminaista vastaan, jossa trotskilaiset opettajat olivat erittäin aktiivisia."

Viime heinäkuussa parlamentin alahuoneessa suoritetussa äänestyksessä hallituksen burkakielto hyväksyttiin 335 äänellä yhtä vastaan; ainoa vastustava ääni tuli hallituspuolueen edustajalta. Oppositio äänesti tyhjää, mutta yhteensä 20 edustajaa sosialistipuolueesta ja Ranskan kommunistisesta puolueesta äänesti hallituksen esityksen puolesta, kertoi The New York Times viime kesänä.

Mullenin mielestä vasemmiston pitäisi lakata vain keskustelemasta islamofobiasta ja alkaa sen sijaan lopultakin tehdä jotain konkreettista, mm. löytämällä yhdistäviä tekijöitä muslimijärjestöjen kanssa - aivan kuten puolue on pyrkinyt yhdistämään työväenluokan eri kerroksia muidenkin kamppailukysymysten kohdalla.

"Meidän on aktiivisesti taisteltava islamofobiaa vastaan, koska se vaikeuttaa monien muslimisisartemme ja -veljiemme elämää, mutta myös siksi, että työväenluokan kapina vaikeutuu joka kerta, kun työläiset uskovat, että 'muslimit uhkaavat meidän kulttuuriamme' ja että meidän on taisteltava heitä, ei kapitalisteja vastaan."

Socialist Action: The New Anti-capitalist Party and Islamophobia (10.12.10)

NY Times: Parliament Moves France Closer to a Ban on Facial Veils (13.7.10)Ranska: NPA eurovaaleihin irtisanoutumalla sosialistipuolueesta

11.3.2009 | Uutiset

Uusi antikapitalistinen puolue (NPA) on päättänyt osallistua kesän eurovaaleihin omalla listalla, sillä kommunistinen puolue ja vasemmistopuolue eivät ole olleet valmiita irtisanoutumaan yhteistyötä sosialistien (SP) kanssa.

Puolueen johtohahmo, 35-vuotias postinkantaja Olivier Besancenot ei itse ole aikeissa ryhtyä europarlamentaarikoksi, sillä omien sanojensa mukaan hän haluaa pysytellä liikkeen aktiivisena puhemiehenä.

Perustamiskokouksessaan helmikuussa NPA päätti myös teeseistään eurovaaleihin, jolloin tavoitteiksi asetettiin mm. Lissabonin, Barcelonan ja Schengenin sopimusten kumoaminen. Lopullisena tavoitteena puolueella on "yhteiskunnallinen vallankumous kapitalismin hävittämiseksi".

Sosialistipuolueesta irtautuminen on ollut NPA:lle tärkeä kysymys, sillä sen mielestä SP on tullut uusliberalismin läpitunkemaksi osallistuessaan Ranskan hallituksiin.

Helmikuun puolivälissä julkaistun kyselyn mukaan NPA voi saada jopa 9 prosenttia kesäkuussa pidettävien eurovaalien äänistä Ranskassa.

EUobserver: New French far left party to run solo in European elections (10.3.09)Ranskaan uusi antikapitalistinen puolue

7.2.2009 | Uutiset

Ranskaan perustetaan sunnuntaina uusi, antikapitalistinen puolue, jonka johtohahmo on maan suosituimpiin kuuluva poliitikko, 34-vuotias Olivier Besancenot.

Besancenot oli maan historian nuorin presidentinvaaliehdokas, kun hän osallistui vuoden 2002 vaaleihin vallankumouksellisen Ligue Communiste Révolutionnairen (LCR) ehdokkaana. Vuoden 2007 presidentinvaaleissa Besancenot sai 4,1 prosenttia äänistä, ja ohitti selvästi mm. Ranskan kommunistisen puolueen (PCF), vihreiden ja globalisaatioaktivisti José Boven äänisaaliin. LCR asetti oman ehdokkaan, sillä muut edellä mainitut tahot eivät olleet valmiita irtisanoutumaan hallitusyhteistyöstä Sosialistisen puolueen kanssa. Ranskan Sosialistipuolue vastaa Suomen ja Saksan sosialidemokraatteja.

Besancenot on Ranskan politiikassa varsin tunnettu nimi. Viime elokuussa tehdyn kyselyn mukaan 49 prosenttia ranskalaisista piti häntä yhtenä presidentti Nicolas Sarkozyn päävastustajista. Suuremman kannatuksen sai vain Pariisin pormestari, sosialistien Bertrand Delanoė.

LCR sulautuu uuteen puolueeseen

Uusi antikapitalistinen puolue, jonka työnimi on Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA), perustetaan ensi sunnuntaina LCR:n aloitteesta. Tulevaksi jäsenmääräksi on ilmoitettu noin 9 000 henkeä, kolme kertaa enemmän kuin LCR:n nykyinen jäsenmäärä. Tarkoitus on koota kaikki kapitalismia vastustavat tahot saman katon alle.

Vuonna 1974 perustettu LCR, jonka juuret ovat trotskilaisessa perinteessä ja vuoden 1968 mielenosoitusliikkeessä, ei aio osallistua NPA:n toimintaan järjestönä. Se lakkautti itsensä kaksi päivää sitten ja sulautuu täydellisesti uuden puolueen toimintaan.

"Kyse ei ole uudistetun LCR:n rakentamisesta. Emme ainoastaan halua rakentaa laajempaa puoluetta; haluamme rakentaa puoluetta, joka on uusi yhteiskunnallinen ja poliittinen realiteetti. Se tulee olemaan moniääninen. Se ottaa parhaat puolet vallankumouksellisesta ja työväenliikkeen perinteestä, samoin kuin esimerkiksi ekososialistisesta liikkeestä", kuvaavat uuden puolueen ideaa LCR:n johtohahmot.

Puolueen perustaviin piirteisiin tulee kaavailujen mukaan kuulumaan täysi riippumattomuus hallituspolitiikasta. LCR:n johdon mukaan tässä suhteessa NPA tulee eroamaan esimerkiksi Saksan vasemmistopuolue Die Linkestä, joka on valinnut hallitusyhteistyön sosialidemokraattien kanssa Berliinin osavaltiossa.

Linjana tiukka irtisanoutuminen kapitalismista

NPA:n ohjelmallisten asiakirjojen mukaan puolueen periaatteisiin kuuluu "kaikesta kapitalistisen yhteiskunnan hallinnoinnista irtisanoutuminen ja kapitalististen instituutioiden suomista valta-asemista kieltäytyminen". Niin ikään ohjelmaan kuuluvat myös radikaalin ympäristöliikkeen tavoitteet.

Puolueen tarkoitus ei ole päättää yhteisistä kannanotoista vallankumouksellisen työväenliikkeen historiaan, vaan suuntautua yhteiseen toimintaan konkreettisten kysymysten ratkaisemiseksi.

"NPA pyrkii sulauttamaan yhteen useita vasemmistolaisia suuntauksia. Tuleeko tämän sulautumisen ehtona olla eri suuntausten historiallisen perinteen selvittely, vai onko se mahdollista ainoastaan käytännön kautta ja yhteisten taisteluiden yhteensulautumisena?" kysyi Olivier Besancenot International Viewpoint -lehden haastattelussa viime vuoden maaliskuussa.

"Eri ideologisista ja historiallisista 'perinteistä' keskustelu voi olla mielenkiintoista. Se on myös epäilemättä hyvin pitkäkestoista. Mutta emme voi aloittaa siitä, erityisesti siksi koska tarkoitus on tuoda yhteen miehiä ja naisia joilla ei ole - ja miksi olisi - merkittävää taustaa puolueisiin sitoutumisessa, tai jotka eivät samaistu mihinkään näistä perinteistä", Besancenot sanoi.

"Se mikä erottaa meidät monista 'uusliberalismin vastaisista' suuntauksista on se, että meillä ei ole mitään suunnitelmia osallistua koalitioon (Sosialistipuolueen kanssa) joka 'vallassa ollessaan' - joko paikallisesti, alueellisesti tai kansallisesti - soveltaa käytäntöön sitä politiikkaa, jota vastaan osoitamme mieltä viikonloppuisin! Vihreät ja erityisesti PCF yrittivät tätä pari vuotta sitten Jospinin hallituksessa. Sen tulokset ovat tunnettuja, ja johtivat heidän poliittiseen haaksirikkoonsa."

The Telegraph: Olivier Besancenot the 'Red Postman' delivers warning to Nicolas Sarkozy (6.2.09)

The Independent: The postman who wants to deliver the end of capitalism (4.2.09)

International Viewpoint: From the LCR to the NPA (January 2009)

International Viewpoint: The New Anti-capitalist Party shakes up the left (November 2008)

IHT: A new voice tries to reinvent the French left (12.9.08)