Merkinnät avainsanalla ‘ Lewis H. Morgan ’

Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä

2.11.2008 | Kirjasto
Friedrich Engelsin laaja, erityisesti Lewis H. Morganin tutkimuksiin ja Karl Marxin niistä tekemiin muistiinpanoihin pohjaava teos, jota voidaan pitää niin valtioteorian kuin myös naistutkimuksen klassikkona. Engels: Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkuperä (PDF)