Merkinnät avainsanalla ‘ Lev Trotski ’

Otto Bauer: Bolshevismi vaiko sosialidemokratia

3.3.2015 | Kirjasto
bauer_bolsh-sosdemkansi_pieniOtto Bauerin (1881–1938) vuonna 1920 julkaistu teos Bolshevismi vaiko sosialidemokratia (suom. 1922) liittyy kommunistisen ja sosialidemokraattisen liikkeen keskusteluun sosialismin edellytyksistä ja työväenliikkeen menettelytavoista vallankumouksessa. Bauerin kirjan keskeinen poliittinen kysymys on, "ovatko Venäjän vallankumouksen menettelytavat ominaisia köyhälistön vallankumoukselle yleensä vai onko niillä erikoiset edellytyksensä Venäjän yhteiskunnallisissa oloissa" (s. 9). Teos alkaa esityksellä Venäjän talonpoikaiston aseman kehityksestä maaorjuuden kaudelta lokakuun vallankumouksen suorittamaan maanjakoon asti. Bauerin mukaan venäläinen talonpoika oli kyllä altis sosialistisille vaatimuksille tilanherrojen maiden pakkoluovuttamisesta, mutta "sosialisoimisfraasin taakse kätkeytyi vain hänen pyrkimyksensä vakiinnuttaa, lujittaa ja laajentaa hänen oma omistusoikeutensa tilanherran maan kustannuksella. Siten voi sosialistinen ideologia muodostua porvarillisen vallankumouksen, porvarillisten maanomistusolojen väkivaltaisen voimaansaattamisen välikappaleeksi." (s. 40). (more…)


Lev Trotski: Terrorismi ja kommunismi

1.1.2014 | Kirjasto
Lev Trotskin alunperin vuonna 1920 julkaistu teos Terrorismi ja kommunismi on vastaus Karl Kautskyn edellisenä vuonna julkaistuun samannimiseen teokseen, jossa tämä oli arvostellut bolshevikkien menettelyä lokakuun vallankumouksessa. Kirjassaan Trotski pyrkii kumoamaan Kautskyn arvostelun ja näkemykset virheellisinä, kertomaan näkemyksensä siitä, mitä Venäjän vallankumouksessa todella on tapahtunut, ja mistä syistä on päädytty niihin ratkaisuihin, joita mm. länsieurooppalaiset sosiaalidemokraatit ovat arvostelleet. Teos päättyy "Karl Kautskyn koulun" ja itävaltalaisen marxilaisuuden sarkastiseen arviointiin. Kirja sisältää myös luvut, joissa pyritään osoittamaan, mistä työväenliikkeen perinteelle tärkeässä Pariisin kommuunissa oli todellisuudessa kyse – vastoin sitä, mitä Kautsky oli teoksessaan väittänyt – ja miten yhtä lailla marxilaiselle työväenliikkeelle tärkeä Marx – "meidän oikea Marximme mahtavine jalopeuranharjoineen" (s. 124) – oli kannattanut juuri tätä menettelyä – vastoin sitä, mitä Kautsky oli teoksessaan väittänyt. Teos ilmestyi suomeksi vuonna 1921 sosialidemokraattisen mutta kommunistisia näkemyksiä lähellä olleen sanomalehti Savon Kansan kustantamana. Suomentaja on tuntematon. (more…)


Lyhyt digitointiopas

16.4.2012 | Artikkelit
Sosialismi.netin kirjastossa julkaistaan työväenliikkeen teoreettisia ja poliittisia klassikoita. Julkaisutoiminnallaan Sosialismi.net ottaa osaa maailmanlaajuiseen liikkeeseen, jonka tuloksia on nähtävissä mm. 1990-luvulla aloittaneessa Marxist Internet Archivessa (MIA). (more…)


Occupy-liike ja sosialistien tehtävät

22.12.2011 | Artikkelit
Teksti: Pham Binh
Kuva: David Shankbone: Occupy Wall Street Dogs Chihuahua 2011 (CC-lisenssi)

Sosialismi.net julkaisee Pham Binhin Yhdysvaltain occupy-liikettä käsittelevän kirjoituksen, joka valaisee liikkeen toimintaa sisältä käsin yksityiskohtaisemmin kuin lyhyissä, uutismaisissa kuvauksissa on mahdollista. Kirjoitus arvioi syitä, joiden vuoksi sosialistiryhmät ovat jääneet pitkälti paitsioon liikkeen kehityksessä ja miksi anarkistien merkitys sen piirissä on ollut paljon suurempi; lisäksi käsitellään myös liikkeen toimintamuotojen kipupisteitä. Binhin sosialisteille esittämille toimintamuodoille ja avoimelle suhtautumistavalle löytynee sovellusmahdollisuuksia occupy-liikkeen ulkopuoleltakin. (more…)


Sosialistinen talousjärjestelmä, osa 1/3

19.10.2011 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine ja Miika Salo Kuva: Jacob Anikulapo: Socialism (CC BY-NC-SA 2.0) Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Sosialismi.netin kirjoitussarjassa sosialismista on vuorossa katsaus sosialismiin taloudellisena järjestelmänä. Kirjoitus jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä tehdään katsaus vallankumouksellisen työväenliikkeen keskusteluun tulevaisuuden yhteiskunnasta sekä tarkastellaan ns. reaalisosialismia ja virallista neuvostoliittolaista sosialismin teoriaa. Toisessa osassa arvioidaan vallankumouksellisten tahojen vaihtoehtoisia yhteiskuntakuvauksia. Viimein kolmannessa osassa pyritään vastaamaan aiemmissa osissa esitettyyn haasteeseen kuvata sosialistisen talousjärjestelmän toimintaperiaatteita. (more…)


Lev Trotski: Siirtymäohjelma

4.4.2011 | Kirjasto

Lev Davidovitš Bronstein, paremmin tunnettu nimellä Lev Trotski (1879-1940), oli yksi Lokakuun vallankumouksen ja sen jälkeisen bolshevikkipuolueen keskeisistä hahmoista, mutta hänen kirjoituksiaan on suomeksi saatavilla erittäin vähän. Vielä 1920-luvun alussa Venäjältä käsin toiminut SKP käänsi ja julkaisi joitakin hänen kirjoituksiaan, mutta jo vuosikymmenen alkupuolella Venäjän kommunistien valtataistelut suistivat Trotskin sivuraiteelle. Tällöin myös Moskovalle uskolliset kommunistipuolueet alkoivat suhtautua häneen hylkiönä.

Sosialismi.net julkaisee Teemu Luojolan englannista kääntämän ja toimituksen korjauksilla varustetun version Trotskin teoksesta Kapitalismin kuolinkamppailu ja neljännen internationaalin tehtävät, joka tunnetaan lyhyemmin nimellä Siirtymäohjelma. Asiakirja hyväksyttiin neljännen internationaalin perustamiskokouksessa vuonna 1938.

(more…)


Loppulama historian parametrina

31.12.2010 | Artikkelit
Teksti: Dimitris Mizaras
Kuva: Halema`uma`u vent, Mila Zinkova. Creative Commons Attribution-Share Alike. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Sana kriisi on aiheuttanut suurta hämmennystä ennen muuta niille, jotka sitä käyttävät. Suurin osa asiantuntijoista määrittelee sanaa tarkemmin; on velkakriisejä, asuntolainakriisejä, fiskaalisia kriisejä, teknologiankuplakriisejä, pankkikriisejä, luottokriisejä, valuuttakriisejä, pörssikriisejä, öljykriisejä jne. Sen lisäksi on eri maiden kriisejä: on Kreikan, Latinalaisen Amerikan, Venäjän, Irlannin ja Kaukoidän kriisejä. Valtiotieteen tohtori Juha Tarkan mukaan eri kriisien taustalla voi olla yhteisiä tekijöitä, mutta kriisit eivät ole ”veljiä keskenään”. On totta että mikään kriisi ei ole identtinen tapaus toisen kriisin kanssa, ei edes samassa maassa eri aikana. Mitä porvarilliset analyytikot eivät näe on se, että kapitalismissa voi olla laadultaan kahdenlaisia eri kriisejä. On järjestelmän kasvuvaiheen ns. toistuvat (sykliset) kriisit ja rappiovaiheen rakenteelliset systeemikriisit. (more…)


Nepal vallankumouksen tiellä 3

7.5.2010 | Artikkelit
Toimittaja: Joonas Laine
Kuva: James C Farmer: Maoist Party Flags
http://www.flickr.com/photos/25813477@N07/ / CC BY-NC-ND 2.0

Vallankumoukselliset prosessit ja tapahtumat esimerkiksi Venezuelassa, Chiapasissa ja Nepalissa voivat toimia innoituksen lähteinä ja samastumisen kohteina monille vasemmistolaisille ympäri maailmaa. Monesti innostus kuitenkin johtaa myös niihin liittyvien tapahtumien idealisointiin ja kiillottamiseen, ja puutteet ja vääryydet lakaistaan maton alle. Kutenkin pimittämällä epämukavia tosiseikkoja annetaan aseet vastustajien käsiin, sillä tiedon puutteessa ainoaksi keinoksi jää torjua ihannekuvaan sopimattomat kielteiset seikat porvarillisena propagandana. Nepal-artikkelisarjan viimeisessä osassa tarkastellaan Nepalin vallankumousprosessia sen kritiikin valossa, jota on esitetty sekä liberalistisesta että vallankumouksellisesta näkökulmasta.

(more…)