Merkinnät avainsanalla ‘ köyhyys ’

Tilastokeskus: Suomessa 690 000 köyhää

4.2.2013 | Eurooppa, Uutiset

Pienituloisten osuus Suomen väestöstä on pysynyt noin 13 prosentissa vuosina 2006-2011, kertovat Tilastokeskuksen tiedot.

Tilastokeskuksen viime keskiviikkona julkaisemien tietojen mukaan Suomen väestöstä 13 prosenttia oli vuonna 2011 pienituloisia, eli heidän käytettävissään olevat, verojen jälkeiset tulot jäivät enintään 1 140 euroon kuukaudessa. Tuloiksi lasketaan palkka- ja yritystulojen lisäksi myös tulonsiirrot.

Pienituloiseksi eli köyhäksi määritellään henkilö, jonka käytettävissä olevat tulot ovat enintään 60 prosenttia koko väestön mediaanituloista. Vuonna 2011 kolmentoista prosentin osuus tarkoitti 688 000 ihmistä.

Köyhien osuus on pysynyt suurin piirtein samalla tasolla, noin 700 000:ssa, vuodesta 2006 asti. Tätä ennen pienituloisuus kuitenkin kaksinkertaistui vuosien 1995-2006 välisenä aikana, ja köyhien lukumäärä nousi reilusta 350 000:sta yli 700 000:een.

Tilastokeskus: Pienituloisten osuus väestöstä 13 prosenttia (30.1.13)

 


Saksa: Kaupunkien köyhyys 20 prosentissa

19.11.2012 | Eurooppa, Uutiset

Saksan 15 suurimman kaupungin väestöstä 20 prosenttia elää köyhyydessä, kertoo tuore tutkimus.

Köyhyys on lisääntynyt Saksassa huolimatta talouskasvusta ja alhaisesta työttömyydestä, kertoo Saksan ammatillisen keskusjärjestö DGB:n Hans Böckler -säätiön talous- ja yhteiskuntatutkimuksen instituutin marraskuun puolivälissä julkaisema tutkimus. Koko maan tasolla köyhyys nousi viime vuonna 15,1 prosenttiin edellisen vuoden 14,5:stä prosentista, mutta suurissa kaupungeissa kasvu oli tähän nähden kaksinkertaista. Saksan 15 suurimman kaupungin köyhyys nousi viime vuonna 19,6 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli ollut 18,1 prosenttia, summaa Spiegel Online tutkimuksen tuloksia.

Köyhyyden määritelmänä tutkimuksessa käytettiin tulotasoa, joka on 60 % tai vähemmän verrattuna keskimääräisiin nettotuloihin. Yksinasuvalle tämä tarkoittaa noin 850 euroa kuukaudessa.

"[Tutkijat] havaitsivat, että enimmässä osassa suuria kaupunkeja – aivan kuten koko maassakin – sosiaalitukien vastaanottajien lukumäärä on vähentynyt", Spiegel Online kirjoittaa. "Samanaikaisesti kaupunkien köyhyysaste on kuitenkin kasvanut viime vuosina selvästi  – 17,5 prosentista vuonna 2005 19,6 prosenttiin vuonna 2011, siis huomattavasti enemmän kuin kansallisen tason keskiarvo."

Spiegel Onlinen mukaan eri maiden köyhyysasteiden vertailu ei ole ongelmatonta, mutta lehti viittaa Eurostatin tilastoihin, jotka kertovat niiden ihmisten lukumääristä, joita uhkaa köyhyys ja syrjäytyminen.

"Tämä lukema oli vuonna 2011 Saksassa 19,7 prosenttia, eli selvästi EU:n keskiarvon, 23,2 prosentin, alapuolella. Ruotsissa lukema oli alimpien joukossa, 16,3 prosenttia, kun taas Kreikassa se oli 30,1 prosenttia."

Spiegel Online: Urban Poverty on the Rise in Germany (14.11.12)