Merkinnät avainsanalla ‘ Kössi Koskinen ’

Taavi Tainio: Sosialistinen katkismus

11.2.2013 | Kirjasto
Taavi Tainion ulkomaisten lähteiden pohjalta laatima Työmiehen katkismus ilmestyi ensi kertaa vuonna 1899, ja samana vuonna suomeksi ilmestyneen Karl Kautskyn Erfurtin ohjelman ohella se oli ensimmäisiä marxilaista sosialismikäsitystä esitteleviä suomenkielisiä kirjasia. (more…)