Merkinnät avainsanalla ‘ kapitalismi ’

Nikolai Buharin & Jevgeni Preobrazhenski: Kommunismin aapinen

1.9.2014 | Kirjasto
aapinenkansi_pieni Vuonna 1918–1921 Neuvosto-Venäjällä käydyn sisällissodan oloissa ja tunnelmissa kirjoitettu, lokakuussa 1919 julkaistu Kommunismin aapinen edustaa useimpia tuolloin bolshevikkipuolueen piirissä yleisiä uskomuksia ja tavoitteenasetteluja, vaikka molemmat sen kirjoittajista, Nikolai Buharin (1888–1938) ja Jevgeni Preobrazhenski (1886–1937), voitiinkin kirjoitusajankohtana laskea bolshevikkipuolueen vasemman laidan edustajiksi. Teoksen ensisijainen tarkoitus oli tarjota kattava perustelu puolueen vuonna 1919 hyväksytylle uudelle ohjelmalle (edellinen ohjelma oli vuodelta 1903), joka samalla olisi "kommunistisen valistuksen ensimäinen oppikirja" (s. 8). 1930-luvun alkuun mennessä Aapisesta oli otettu 18 venäjänkielistä painosta ja se oli käännetty 20 kielelle. Buharinin elämänkerturi Stephen F. Cohenin mukaan kirja olikin laajimmalle levinnyt bolshevistista maailmankuvaa selittävä teos ennen 1930-luvun lopulla melko erilaisessa tilanteessa julkaistua Venäjän kommunistisen puolueen (bolshevikkien) historian lyhyttä oppikurssia. (more…)


Finansoituminen ja Leninin finanssipääoman kritiikki

8.4.2013 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine ja Miika Salo
Kuva: Public Domain
Nykyhetki ei ole ensimmäinen kerta kun vasemmiston alennustila yhdistyy kapitalismin kriisiytymiseen. Kapitalismin kriisi, ensimmäisen maailmansodan syttyminen ja vasemmiston kykenemättömyys toimia sotaa vastaan antoivat vuonna 1914 Vladimir Uljanoville paljon mietittävää. Seuraavien kolmen–neljän vuoden aikana hän kävi läpi mittavan poliittisen ja intellektuaalisen prosessin, jonka aikana hän mietti uusiksi teoreettisia lähtökohtiaan ja tutki kapitalismia maailmanjärjestelmänä. Vallitsevien olosuhteiden strateginen analyysi antoi mahdollisuudet vastata tilanteen esille nostamiin kysymyksiin. (more…)


Hyvinvointivaltion läpimurto

4.3.2013 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine
Kuva Päivi Uljaksen kirjasta 'Hyvinvointivaltion läpimurto': 'Mustaa huumoria siirtotyömaan seinällä'
Suomalaisessa politiikassa tuskin löytyy ääntä, joka ei haluaisi pelastaa hyvinvointivaltiota. Huolimatta siitä, että eri tahot tavoittelevat samalla tunnuksella erilaisia tavoitteita, on "hyvinvointivaltio" muodostunut samanlaiseksi itsestäänselvyydeksi kuin vaikkapa "Suomen etu". Kun poliitikot syyttelevät toisiaan julkisuudessa politikoinnista tai asioiden politisoimisesta, on mielenkiintoista katsoa, miten on hyvinvointivaltion laita – sehän näyttäisi olevan politiikan ulkopuolella, kun kaikki sitä kannattavat. (more…)


Eduard Bernstein: Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät

14.7.2012 | Kirjasto
Eduard Bernstein julkaisi teoksensa Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät vuonna 1899 keskellä puolueessa käytyä niin sanottua revisionismikeskustelua, jossa Bernstein oli itse tiiviisti osallisena. Teos on eräänlainen yhteenveto hänen näkemyksistään ja esityksistään siitä, minkälaista marxilaisuutta ja sille pohjautuvaa poliittista strategiaa sosialistisen liikkeen tulisi ajaa. (more…)


Työläisten pakkoluovutus ja Kiinan tie kapitalismiin

28.11.2011 | Artikkelit
Teksti: Joel Andreas
Kuva: Alex Mahan: Wait, is this supposed to be an indictment of capitalism or communism? (CC BY-NC-SA 2.0)

Keskusteltaessa siitä, voidaanko Kiinaa siellä viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana toteutettujen markkinauudistusten perusteella kutsua kapitalistiseksi, on päähuomio keskittynyt yksityisten ja valtion omistamien yritysten suhteelliseen painoarvoon ja valtion merkitykseen taloudessa. Kysymykset ovat tietenkin tärkeitä, sillä niiden puitteissa käsitellään kapitalismin keskeisimpiä piirteitä. Paljon vähemmän huomiota on kuitenkin suotu työelämän suhteille. Esitän tässä kaupungeissa toimivien yritysten uudelleenjärjestelyyn 1990-luvulla keskittyvässä artikkelissa, että vanhan "työyksiköihin" ja pysyviin työpaikkoihin perustuvan järjestelmän purkaminen on katkaissut siteet työn ja tuotantovälineiden väliltä. Tämä on muuttanut sekä työelämän suhteet että taloudellisen toiminnan perimmäisen tarkoituksen ja samalla laskenut kapitalistisen talousjärjestelmän perustuksen. (more…)


Saksa: Linken ohjelmasta meteli parlamentissa

28.10.2011 | Eurooppa, Uutiset

Saksan parlamentissa on paheksuttu Die Linken uutta puolueohjelmaa ylipuoluerajojen, kirjoittaa Neues Deutschland.

Saksan vasemmistopuolue Die Linke hyväksyi viime viikonlopun puoluekokouksessaan itselleen ohjelman, joka asettaa tavoitteeksi mm. suurteollisuuden kansallistamisen ja demokraattisen sosialismin. Ohjelma sai osakseen ankaraa arvostelua Saksan parlamentissa, kun porvarillisen hallituskoalition jäsenten esittämään kritiikkin tuli tukea myös vihreiden porvarisiiveltä, kertoo vasemmistopuoluetta lähellä oleva sanomalehti Neues Deutschland.

Päähallituspuolue CDU:n kansanedustaja Joachim Pfeiffer paheksui tavoitteeksi asetettua demokraattista sosialismia, sillä hänen mielestään sosialismin taloushistoriassa ei ollut mitään säilyttämisen arvoista. Hän piti Die Linken puoluekokouspäätöstä "paskana". FDP:n edustaja Patrick Kurth puolestaan nimitti vasemmistopuolueen kannattamaa, vuonna 1919 murhattua Rosa Luxemburgia "nuorta tasavaltaa vastaan toimineeksi putschistiksi". CSU:n Ulrich Lange huomautti omaisuuden olevan perustuslain suojaama, joten vasemmistopuolue olisi pakkoluovutuspyrkimyksineen jatkossakin perustuslakipoliisin valvonnassa.

Sosiaalidemokraattien parlamenttiryhmä osallistui keskusteluun huomattavasti muita puolueita vähemmän, lehti kirjoittaa. SPD:n edustaja Klaus Barthel käytti kuitenkin pari minuuttia Die Linken arvostelemiseen, koska puolue hänen mielestään oli saattanut demokraattisen sosialismin - käsite jota myös SPD:n piirissä aika ajoin käytetään - huonoon valoon.

"Stefan Liebich (Linke) muistutti tähän, että juuri SPD oli häpäissyt demokraattisen sosialismin harjoitettuaan kesäkuussa 1999 esitellyn Schröderin ja Blairin ohjelman periaatteiden mukaista uusliberalistista politiikkaa", Neues Deutschland kirjoittaa. "Vasemmistopuolueen kansanedustaja siteerasi vastaukseksi oman puolueensa ohjelmaa: 'Suuryritysten rajoittamaton valta merkitsee vapauden puutetta ihmisten enemmistölle.' Vasemmistopuolueen demokraattisella sosialismilla ei ole mitään tekemistä DDR:n kansan omistamien yritysten (VEB) kanssa, sillä päämäärä ei ole kaikenkattava valtionomistus, painotti Liebich."

Neues Deutschland: Ein Gespenst geht um ... (28.10.11)Myytti työläisaristokratiasta

11.7.2011 | Artikkelit

Teksti: Charles Post
Kuva: darkmavis: Metal Series (CC BY-NC-ND 2.0)

Erityisesti imperialismin keskusalueilla työläisten keskuudessa vallitsee sitkeästi reformismi ja suoranainen konservatismi. Samalla kun työ- ja elinehdot rikkaissa teollisuusmaissa ovat huonontuneet selvästi 1960-luvun lopulta lähtien, ei tästä ole ollut seurauksena vallankumouksellisen tietoisuuden kasvua, ja tilanne asettaa vakavan haasteen vallankumouksellisille marxilaisille. On kuitenkin tärkeää välttää todellisten ilmiöiden kuviteltuja selityksiä, olipa kyse sitten luonnonilmiöistä tai yhteiskunnan luonteen selittämisestä. Valitettavasti yksi vaikutusvaltaisimmista vasemmistolaisista selityksistä työväenluokan reformismille ja konservatismille - teoria "työläisaristokratiasta" - on juuri tällainen myytti. (more…)Perussuomalaisten anatomiaa

13.6.2011 | Artikkelit
Teksti: Lauri Kämäri
Kuva: Keijo Ahlqvist: Persut

Perussuomalaisten kannatus on noussut räjähtäen. Hallitusneuvotteluista se jäi ulos tiukkojen EU-kantojensa vuoksi. SMP:n tuhkasta nousseessa liikkeessä on kuitenkin kyse niin paljosta muustakin kuin vain puolueesta. Ahdasmielisyydessään se on antanut toivoa monille liberaalikapitalismin ahdistamille työläisille. Jos rasismi ja konservatiivisuus antavat tänä päivänä ”toivoa” isolle osalle työväenluokasta, niin on kysyttävä moralisoimatta mistä Perussuomalaisissa on kyse tai miksi ylipäänsä ”pahikset” voittavat aina?

(more…)


Loppulama historian parametrina

31.12.2010 | Artikkelit
Teksti: Dimitris Mizaras
Kuva: Halema`uma`u vent, Mila Zinkova. Creative Commons Attribution-Share Alike. Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Sana kriisi on aiheuttanut suurta hämmennystä ennen muuta niille, jotka sitä käyttävät. Suurin osa asiantuntijoista määrittelee sanaa tarkemmin; on velkakriisejä, asuntolainakriisejä, fiskaalisia kriisejä, teknologiankuplakriisejä, pankkikriisejä, luottokriisejä, valuuttakriisejä, pörssikriisejä, öljykriisejä jne. Sen lisäksi on eri maiden kriisejä: on Kreikan, Latinalaisen Amerikan, Venäjän, Irlannin ja Kaukoidän kriisejä. Valtiotieteen tohtori Juha Tarkan mukaan eri kriisien taustalla voi olla yhteisiä tekijöitä, mutta kriisit eivät ole ”veljiä keskenään”. On totta että mikään kriisi ei ole identtinen tapaus toisen kriisin kanssa, ei edes samassa maassa eri aikana. Mitä porvarilliset analyytikot eivät näe on se, että kapitalismissa voi olla laadultaan kahdenlaisia eri kriisejä. On järjestelmän kasvuvaiheen ns. toistuvat (sykliset) kriisit ja rappiovaiheen rakenteelliset systeemikriisit. (more…)


Marxin luokkakuva

4.10.2010 | Artikkelit
Teksti: Lauri Kämäri
Kuva: L’Histoire par l’image (Public domain)
Pariisin kommuuni - Public domain
(Tämä artikkeli myös pdf:nä.)
Olemme nähneet viime vuosien aikana luokkien marssin takaisin yhteiskuntaan. Se ei ole vielä näyttäytynyt poliittisessa retoriikassa, mutta akateemisessa keskustelussa luokat ovat ottaneet paikkansa takaisin. Kuten Megafonissa 2/2009 Richard Gunn korostaa, luokasta puhuttaessa on olemassa kaksi linjaa: sosiologinen näkemys ja sen marxilainen kritiikki. Tuloerojen kasvaessa mitä erilaisimmat luokkateoriat ovat alkaneet liihottamaan. Nyt törmätään kohti kaikkein perustavinta luokkateoriaa - back to basics. (more…)