Merkinnät avainsanalla ‘ John Gray ’

Arvo, markkinat ja sosialismi

21.1.2013 | Artikkelit
Teksti: W. Paul Cockshott & Allin F. Cottrell Kuva: eat more toast: Add Value Machine (CC-lisenssi)

Kahden viime vuosisadan vaikutusvaltaisin filosofi oli Karl Marx. Filosofien joukossa hän oli epätavallinen, sillä hän oli sekä kommunisti että taloustieteen asiantuntija. Hänen lukuisat taloudelliset kirjoituksensa ovat saaneet jotkut kutsumaan häntä taloustieteilijäksi, mutta tämä on harhaanjohtavaa. Hänen elinaikanaan julkaistut kaksi keskeistä teosta (Marx 1979; 1974) käsittelivät kumpikin 'poliittisen taloustieteen kritiikkiä'. Niiden tarkoitus oli räjäyttää poliittinen taloustiede kommunistisen filosofian näkökulmasta pyrkimällä paljastamaan, miten poliittisten taloustieteilijöiden käyttämät kategoriat – raha, hinta, voitto, pääoma – eivät olleet talouden perustekijöitä. Tämän sijaan Marx esitti, että ne olivat yhteiskunnallisten suhteiden erityisiä historiallisia muotoja, jotka näiden suhteiden muuttuessa voisivat kadota. Itä-Euroopan ja Neuvostoliiton vastavallankumousten jälkeen porvarilliset ajattelijat julistivat, että Marxin oli nyt todistettu olleen väärässä käytännössä, että rahan, hinnan, voiton jne. on nyt osoitettu olevan minkä tahansa nykyaikaisen yhteiskunnan perustekijöitä. Ei vielä vie kovin pitkälle, jos kommunistit vastaavat tähän väittämällä, että Neuvostoliitto ei milloinkaan ollut sosialistinen: jos Neuvostoliitossa ei ollut sosialistista talousjärjestelmää, niin mitä tarkoitamme sosialistisella talousjärjestelmällä? (more…)


Rikkaat selvisivät Titanicin uppoamisesta parhaiten

16.4.2012 | Eurooppa, Uutiset

Sata vuotta sitten uponneen Titanicin 1. luokassa matkustaneista pelastui 62 prosenttia, mutta 3. luokassa matkustaneista ja miehistöstä vain neljännes, sanoo historioitsija John Gray.

Loistoristeilijä Titanic uppoamista sata vuotta sitten on muisteltu näyttävästi. Onnettomuudessa kuoli noin 1 500 ihmistä, mutta eri matkustajaluokissa matkustaneiden selviytymisprosentti oli hyvin erilainen, huomautti historioitsija John Gray asian tiimoilta pitämässään muistopuheessa Belfastissa, jossa sijaitsevalla telakalla Titanic rakennettiin.

"Kaikkiaan noin 2 200:sta laivalla olleesta matkustajasta noin 1 500 - vähän alle 70 prosenttia - kuoli. Ensimmäisessä luokassa matkustaneista 325 matkustajasta kuoli noin 38 prosenttia. Toisessa luokassa matkustaneista 285 matkustajasta noin 59 prosenttia kuoli, ja 706:sta kolmannessa luokassa matkustaneista kuoli noin 75 prosenttia", Gray sanoi.

Kun onnettomuuden syitä lähdettiin jälkeenpäin selvittämään, ei Iso-Britanniassa järjestetyssä selvityksessä kuultu kolmannessa luokassa matkustaneita lainkaan. Myös uppoamisesta selvinneet miehistön jäsenet erotettiin laivayhtiö White Starin palveluksesta samalla hetkellä, kun laiva upposi, Gray huomautti.

Socialist Worker: Titanic: a disaster built on class (10.4.12)