Merkinnät avainsanalla ‘ islam ’

Saksassa suunnitellaan EU-äänestystä minareeteista

20.12.2009 | Uutiset

Saksalaisen oikeiston Pro NRW -puolue on alkanut Sveitsin esimerkin innoittamana työn järjestääkseen EU:n laajuisen kansanäänestyksen minareettien kieltämisestä.

Pro NRW toimii Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa, ja on Kölnissä vuonna 1996 perustetun Pro Köln -liikkeen laajennettu versio. Pro Kölnin taustalla on konservatiivis-nationalistinen oikeistopuolue Republikaanit, joka kannattaa "isänmaiden Eurooppaa" sekä kristillisiä arvoja. "Eurooppa ei ole vain maantieteellinen käsite. Perinteet, arvot ja kristillinen etiikka ovat eurooppalaisten kansojen yhteinen side. Islamilaiset maat kuten Turkki tai Pohjois-Afrikan valtiot tai Lähi-itä eivät näin voi koskaan tulla osaksi Eurooppaa", puolue kirjoittaa ohjelmassaan, jossa islamismia pidetään "2000-luvun totalitarismina". Vuonna 2004 ensimmäistä kertaa osavaltiovaaleihin osallistunut Pro NRW aikoo osallistua vuoden 2010 osavaltiovaaleihin vahvalla islam-teemalla. "Vaalikampanjassamme on selvä islam-kriittinen ote", Spiegel Online siteeraa Pro NRW:n pääsihteeri Markus Wienerin Die Weltille antamaa haastattelua. "Meidän mielestämme moskeijoiden rakentaminen on aggressiivinen ja voimakas muslimivalloituksen symboli." Wienerin mukaan kampanja ei kuitenkaan ole suunnattu erityisesti islamia vastaan, vaan "pääosin islamilaisista kulttuureista tulevista, Euroopan ulkopuolisista maahanmuuttajista syntyvää ongelmaa vastaan", Spiegel Online kirjoittaa. Pro NRW:n tavoitteissa on myös EU:n laajuisen kansanäänestyksen järjestäminen minareettien kieltämiseksi, sillä Lissabonin sopimuksen voimaantulo tekee sen periaatteessa mahdolliseksi. Mahdollisuutta ei ole vielä testattu käytännössä, ja monet käytännön kysymykset ovatkin vielä avoimia. "Lissabonin sopimuksen myötä kansalaisilla on mahdollisuus pyytää komissiota laatimaan toimenpide-ehdotuksia politiikan aloille, joilla EU on toimivaltainen. Sen mukaan vähintään miljoonan kansalaisen 'merkittävästä määrästä' jäsenmaita on allekirjoitettava vetoomus. Monet käytännön kysymykset on kuitenkin jätetty määrittelemättä sopimuksessa", kertoo Euroopan komission nettisivu. Pro NRW kokoontuu suunnittelemaan kansanäänestyskampanjan toteuttamista ensi vuoden alussa minareettien vastaisessa konferenssissa. Suomessa kansanäänestystä minareettien kieltämiseksi ovat vaatineet mm. Perussuomalaiset nuoret. Spiegel Online: German Group Hopes for EU Referendum on Minarets (15.12.09) Spiegel Online: Anti-Islamic Party Is Playing With Fear (3.1.08) Die Republikaner: Das Europa der Vaterländer (2009) Perussuomalaiset nuoret: Minareettien kieltoa harkittava myös Suomessa (7.12.09)


Sveitsi kieltää minareettien rakentamisen

2.12.2009 | Uutiset

Sveitsin kansanpuolueen käynnistämä kansanäänestys minareettien rakentamisen kieltämiseksi meni sunnuntaina läpi 58 prosentin kannatuksella.

Sveitsissä on tällä hetkellä 150 moskeijaa, joista neljässä on minareetti. Maan väestöstä noin viisi prosenttia on muslimeja, joista suurin osa on peräisin Turkista ja Kosovosta. Minareettien ja islamin vastustajien mukaan minareetit eivät ole välttämättömiä uskonnon harjoittamiseksi, vaan ne ovat uskonnollisia symboleja, jotka viitoittavat tietä islamilaisen lain käyttöönottoon Sveitsissä.

Kansanäänestyksessä 57,5 prosenttia äänestäneistä kannatti minareettien kieltämistä. Äänten enemmistön lisäksi hanke sai myös taakseen kantonien enemmistön, joten siitä tulee osa Sveitsin perustuslakia. Äänioikeutetuista 53 prosenttia äänesti.

"Meillä ei ole mitään muslimeja vastaan, mutta emme halua minareetteja", parlamentin jäsen ja kansanpuolue SVP:n edustaja Oskar Freysinger kertoi viime keväänä BBC:lle, kun puolue keräsi nimiä kansanäänestyksen järjestämistä varten. "Minareetit ovat aggressiivisen, poliittisen islamin symboleja, islamilaisen lain symboleja. Samalla hetkellä kun Euroopassa on minareetteja, islam on ottanut vallan", hän sanoi. "Minareettien kieltäminen lähettäisi voimakkaan viestin siitä, että meidän eurooppalaiset ja sveitsiläiset lakimme tulee hyväksyä."

SVP on Sveitsin parlamentin suurin puolue, ja sillä on parlamentin 200 paikasta 62.

Äänestyksen tulos on järkyttänyt Sveitsin muslimeja. "En sulje pois mahdollisuutta, että Sveitsin muslimit vievät asian oikeuteen, todennäköisesti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen Strasbourgiin", maan islaminuskoisten yhteistyöjärjestön puheenjohtaja Farhad Afshar kertoi Bloomberg.comille.

Yhdysvaltalainen professori Juan Cole vertaa Sveitsin päätöstä Qatarissa noudatettavaan uskontopolitiikkaan. "Qatar on sallinut kristillisten kirkkojen rakentamisen, mutta niissä ei saa olla torneja tai kelloja. Tämä on Sveitsin käytännön peilikuva. Sveitsi on näin vuosisatoja kestäneen sivistyksen ja valistuksen tavoittelunsa päätteeksi päässyt juuri ja juuri samalle suvaitsevuuden tasolle kuin tuo pieni Persianlahden wahhabilainen maa, jonka asukkaista suurin osa oli beduiineja sata vuotta sitten."

Bloomberg.com: Swiss Ban on Minaret Construction May Prompt Legal Challenges (30.11.09)

Juancole.com: Swiss Islamophobia Betrays Enlightenment Ideals (30.11.09)

NY Times: Swiss Ban Building of Minarets on Mosques (29.11.09)

BBC: Swiss move to ban minarets (28.5.09)Terrorismiyhteyksistä syytetty hyväntekeväisyysjärjestö pääsee oikeuteen USA:ssa

17.10.2008 | Uutiset

Muslimien keskuudessa tehtävään työhön suuntautunut yhdysvaltalainen järjestö pääsee viimein oikeuteen puolustamaan itseään. KindHearts for Charitable Humanitarian Development -järjestön varat jäädytettiin kolme vuotta sitten ilman minkäänlaisia oikeudellisia prosesseja, kun järjestöllä todettiin olevan yhteyksiä maailmanlaajuiseen terrorismiin. Todisteet luokiteltiin salaisiksi, eikä järjestö ole voinut puolustautua.

KindHearts -järjestöä edustava asianajaja David Cole totesi USA:n siirtyneen toimintatavoissaan takaisin McCarthyn aikakauteen. ”Kun 1950-luvulla oli lainvastaista kuulua kommunistiseen puolueeseen, nykyään on rikos tukea yksilöitä tai järjestöjä, jotka ovat terrorismilistalla. Hallitus saa kuitenkin nimetä järjestöjä listalle ja jäädyttää niiden varoja ilman todisteita yhteyksistä terrorismiin tai laittomiin toimiin”, Cole kommentoi.

KindHearts on yksi kymmenistä terrorismin vastaisen sodan nimissä mustalle listalle joutuneista yhdysvaltalaisista hyväntekeväisyysjärjestöistä. Tähän mennessä ainoastaan kolmea järjestöä vastaan on nostettu syytteet, eikä niitä ole tuomittu mistään.

William Fisher: Muslim Charity to Get Its Day in Court (IPS 11.10.2008)Islamin yhdistäminen terrorismiin aiheuttaa ongelmia Intiassa

23.6.2008 | Uutiset

Intian ulkoministeri Pranab Mukherjee vastustaa kiivaasti Yhdysvaltojen tapaa liittää terrorismi yhteen islaminuskon kanssa. "Kaksoistornien iskun jälkeen USA on ajanut maailmanlaajuisesti islamilaisen terrorismin konseptia. Vastustan tätä kiihkeästi", Mukherjee sanoi puheessaan "Terrorism and Justice" -seminaarissa viikko sitten.

Aihe on Intiassa ajankohtainen, sillä Länsi-Bengalissa on raportoitu viime aikoina hyökkäyksiä muslimeja vastaan. Hyökkääjät syyttävät banglaa puhuneita muslimeja bangladeshilaisiksi soluttautujiksi. Mukherjee painotti puheessaan, että muuttoliike pienestä maasta suurempaan on luonnollista, eikä intialaisten tarvitse pelätä, että kyse on suunnitelmallisesta soluttautumisesta.

Headlines India (16.6.08)