Merkinnät avainsanalla ‘ imperialismi ’

Nikolai Buharin & Jevgeni Preobrazhenski: Kommunismin aapinen

1.9.2014 | Kirjasto
aapinenkansi_pieni Vuonna 1918–1921 Neuvosto-Venäjällä käydyn sisällissodan oloissa ja tunnelmissa kirjoitettu, lokakuussa 1919 julkaistu Kommunismin aapinen edustaa useimpia tuolloin bolshevikkipuolueen piirissä yleisiä uskomuksia ja tavoitteenasetteluja, vaikka molemmat sen kirjoittajista, Nikolai Buharin (1888–1938) ja Jevgeni Preobrazhenski (1886–1937), voitiinkin kirjoitusajankohtana laskea bolshevikkipuolueen vasemman laidan edustajiksi. Teoksen ensisijainen tarkoitus oli tarjota kattava perustelu puolueen vuonna 1919 hyväksytylle uudelle ohjelmalle (edellinen ohjelma oli vuodelta 1903), joka samalla olisi "kommunistisen valistuksen ensimäinen oppikirja" (s. 8). 1930-luvun alkuun mennessä Aapisesta oli otettu 18 venäjänkielistä painosta ja se oli käännetty 20 kielelle. Buharinin elämänkerturi Stephen F. Cohenin mukaan kirja olikin laajimmalle levinnyt bolshevistista maailmankuvaa selittävä teos ennen 1930-luvun lopulla melko erilaisessa tilanteessa julkaistua Venäjän kommunistisen puolueen (bolshevikkien) historian lyhyttä oppikurssia. (more…)


Finansoituminen ja Leninin finanssipääoman kritiikki

8.4.2013 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine ja Miika Salo
Kuva: Public Domain
Nykyhetki ei ole ensimmäinen kerta kun vasemmiston alennustila yhdistyy kapitalismin kriisiytymiseen. Kapitalismin kriisi, ensimmäisen maailmansodan syttyminen ja vasemmiston kykenemättömyys toimia sotaa vastaan antoivat vuonna 1914 Vladimir Uljanoville paljon mietittävää. Seuraavien kolmen–neljän vuoden aikana hän kävi läpi mittavan poliittisen ja intellektuaalisen prosessin, jonka aikana hän mietti uusiksi teoreettisia lähtökohtiaan ja tutki kapitalismia maailmanjärjestelmänä. Vallitsevien olosuhteiden strateginen analyysi antoi mahdollisuudet vastata tilanteen esille nostamiin kysymyksiin. (more…)


Eduard Bernstein: Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät

14.7.2012 | Kirjasto
Eduard Bernstein julkaisi teoksensa Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät vuonna 1899 keskellä puolueessa käytyä niin sanottua revisionismikeskustelua, jossa Bernstein oli itse tiiviisti osallisena. Teos on eräänlainen yhteenveto hänen näkemyksistään ja esityksistään siitä, minkälaista marxilaisuutta ja sille pohjautuvaa poliittista strategiaa sosialistisen liikkeen tulisi ajaa. (more…)


Myytti työläisaristokratiasta

11.7.2011 | Artikkelit

Teksti: Charles Post
Kuva: darkmavis: Metal Series (CC BY-NC-ND 2.0)

Erityisesti imperialismin keskusalueilla työläisten keskuudessa vallitsee sitkeästi reformismi ja suoranainen konservatismi. Samalla kun työ- ja elinehdot rikkaissa teollisuusmaissa ovat huonontuneet selvästi 1960-luvun lopulta lähtien, ei tästä ole ollut seurauksena vallankumouksellisen tietoisuuden kasvua, ja tilanne asettaa vakavan haasteen vallankumouksellisille marxilaisille. On kuitenkin tärkeää välttää todellisten ilmiöiden kuviteltuja selityksiä, olipa kyse sitten luonnonilmiöistä tai yhteiskunnan luonteen selittämisestä. Valitettavasti yksi vaikutusvaltaisimmista vasemmistolaisista selityksistä työväenluokan reformismille ja konservatismille - teoria "työläisaristokratiasta" - on juuri tällainen myytti. (more…)Vladimir Lenin: Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena

19.4.2010 | Kirjasto

Jos Vladimir Leniniltä on luettava yksi teos, se voisi olla tämä vuonna 1916 otsikolla Imperialismi, kapitalismin uusin etappi julkaistu pamfletti. Kirjassa Lenin pyrkii selvittämään ensimmäisen maailmansodan ja sosialistisen vasemmiston lamaannuksen syitä ja esittää näkemyksensä kapitalismin kehitysvaiheesta.

(more…)


Lenin kolmen pisteen kehällä

22.9.2009 | Artikkelit
Teksti: Miika Salo
Kuvat: Public Domain / kuvan yhteydessä

(Tämä artikkeli myös pdf:nä).

Vasemmisto on muumioitunut, jämähtänyt ja urautunut paikalleen toistamaan samoja kaavoja. Vasemmiston sisällä on tarve vallankumoukse(llisi)lle. Marxiin on palattu jo niin monet kerrat, että Marxilla ei vasemmiston ruumista ravistella eloon. Tämä artikkeli on puheenvuoro "Leninin toistamiseksi", "sisäisen Leninimme" löytämiseksi.

(more…)


Ecuador arvostelee EU:n siirtolaispolitiikkaa

13.6.2008 | Uutiset

Ecuadorin maahanmuuttoministeri Lorena Escudero on arvostellut EU:n aikeita helpottaa kolmansista maista muuttavien siirtolaisten karkotusta Unionin alueelta. "Suurin osa siirtolaisuutta koskevista laeista on säädetty EU:n oman turvallisuuden, ei suinkaan ihmisoikeuksien kunnioituksen vuoksi", hän sanoi.

Ecuadorin viranomaisten arvion mukaan Espanjaan on muuttanut noin 700.000 maan kansalaista.

Ecuador Rising: Ecuador urges EU to abolish laws against irregular immigration (11.6.08)EU helpottamassa laittomien siirtolaisten karkotusta

13.6.2008 | Uutiset

Euroopan parlamentti äänestää kesäkuun 18. päivänä niin sanotun palautuslain hyväksymisestä, jonka ministerineuvosto hyväksyi viime viikolla. Laki helpottaa laittomien siirtolaisten lähettämistä takaisin lähtömaihinsa. Samanaikaisesti helpotetaan koulutetun työvoiman pääsyä Unionin alueelle.

Laittomia siirtolaisia kannustetaan lähtemään "vapaaehtoisesti" ensimmäisen kuukauden aikana kiinnijääntinsä jälkeen, minkä jälkeen otteet kovenevat. Karkotetulle voidaan myös asettaa määräaikainen kielto palata EU:n alueelle.

RTÉ News: EU agrees on illegal immigration policy (5.6.08) Euroopan parlamentti: "Return" directive: first reading vote in the European Parliament (11.6.08) Euroopan parlamentti: Encouraging immigrants to return voluntarily (11.6.08)


Kapitalismin kehityssuunta Venäjällä

18.1.2008 | Artikkelit
Toimittaja: Joonas Laine
Kuva: Yukos oil tanker – Punainenkala (Flickr), CC-lisenssi.

Suomalaisten kommunistien keskuudessa esiintyy erilaisia tapoja suhtautua Venäjään. Nyky-Venäjän kapitalistista luonnetta ei kiistetä, mutta venäläistä politiikkaa ollaan toisaalla valmiita ”ymmärtämään”. Joltain osin maa nähdään jonkinlaisena vastapainona Yhdysvaltain aggressiiviselle ulkopolitiikalle. Lähempi talous- ja sotilaspolitiikan tarkastelu paljastaa, että kapitalistinen Venäjä on, ellei suoranaisesti imperialistinen, niin ainakin muuttumassa sellaiseksi.

(more…)