Merkinnät avainsanalla ‘ feminismi ’

Sosialistinen aikakauslehti. Numero 5 (maaliskuu 1906)

4.9.2016 | Kirjasto
sos-aikakauskehti-kansiSosialistisen aikakauslehden 5. numerossa (maaliskuu 1906) jatkui keskustelu eduskuntauudistuksesta, kun käsittelyssä oli eduskuntakomitean esitys. O. W. Kuusisen kirjoittamassa arvostelussa esille nostettiin mm. esityksen kohta, jossa "äänioikeuden saaminen määrätään riippumaan maksettavaksi pantujen kruununverojen suorittamisesta" sekä kaksikamarijärjestelmää kannattaneen vähemmistön yritykset ujuttaa yksikamariseen järjestelmään kaksikamarijärjestelmän "hyviä" puolia kuten määräenemmistöt, suuri valiokunta toisena kamarina jne. (Komitean enemmistö oli joulukuussa päättänyt, että eduskunnasta tulee yksikamarinen). (more…)


August Bebel: Nainen ja sosialismi

9.7.2015 | Kirjasto
bebelkansiAugust Bebelin (1840–1913) teos Nainen ja sosialismi julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1879. Nimensä mukaisesti teos ottaa kantaa erityisesti naisen asemaan yhteiskunnassa, käyden ensin lävitse sen historiallisen kehityksen, nykytilan sekä lopuksi hahmotellen sitä, mitä se olisi tulevaisuuden sosialistisessa yhteiskunnassa. Mutta tämän aiheen ohella käsittelyyn otetaan laajemmin myös seksuaali- ja sukupuoliasiat sekä näihin kokonaan liittymättömiäkin aiheita kuten liikaväestökysymys, sosialistisen yhteiskunnan tuotanto-organisaatio ja kasvissyönti. Teos sai osakseen suuren suosion. Siitä otettiin tekijän eläessä 53 saksankielistä painosta ja se käännettiin 15 kielelle. Bebelin elämänkerturi Francis L. Carsten arvioi teoksen suoran vaikutuksen sosiaalidemokraattisten työläisten maailmankuvaan olleen paljon suurempi kuin Karl Marxin tai Ferdinand Lassallen kirjoituksilla. Suomeksi teoksen käänsi Yrjö Sirola nojautuen alkuteoksen 35. painokseen, ja se julkaistiin ensimmäisen kerran 1904. Tässä julkaistava teksti perustuu vuonna 1907 julkaistuun toiseen suomenkieliseen painokseen, jonka julkaisi Kyminlaakson työväen sanomalehti- ja kirjapaino-osuuskunta r.l. Teoksen alkuun on suomentaja kirjoittanut Bebelistä lyhyen elämäkerran. (more…)


SWP-UK ajautunut sisäiseen kriisiin

14.1.2013 | Eurooppa, Uutiset

Iso-Britannian sosialistisessa työväenpuolueessa (SWP-UK) on puhjennut paha kriisi tavasta, jolla puolue yritti hoitaa sisäisesti keskuskomitean jäsentä vastaan esitetyt raiskaussyytteet.

Iso-Britannian sosialistinen työväenpuolue (SWP-UK) järjesti tammikuun alussa puoluekokouksen, jossa käsiteltiin myös puolueen kiistakysymyskomitean (Disputes Committee) raportti kahden puolueen jäsenen erästä keskuskomitean jäsentä vastaan tekemästä raiskaussyytöksestä. Asia tuli julkiseksi, kun kokouksessa läsnäollut henkilö vuoti raportin käsittelykeskustelusta äänitteen pohjalta kokoonpannun tekstin Socialist Unity -nettisivustolle viikko sitten.

SWP-UK on Iso-Britannian suurin Työväenpuolueen vasemmalla puolella oleva vasemmistopuolue. Sen jäsenmäärä on useita tuhansia, ja se on myös kansainvälisen trotskilaisen IST-suuntauksen emojärjestö.

Komitean raportin mukaan komitea tutki "toveri Deltaa" – jolla viitataan puolueen pääsihteeri Martin Smithiin – vastaan esitetyt raiskaussyytteet, mutta ei löytänyt todisteita niiden tueksi. Raportti hyväksyttiin istunnossa erittäin kapealla marginaalilla (231 puolesta, 202 vastaan, 18 tyhjää), ja keskustelujen sisällön tultua julkisuuteen kiistakysymyskomitean menettely on saanut ankaraa kritiikkiä sekä puolueen sisältä että ulkopuolelta. Tapaus on nostanut keskiöön puolueen sisäisen demokratian sekä naisten aseman.

Arvostelijoiden mukaan on kyseenalaista, miksi puolue ylipäätään kuvittelee kykenevänsä selvittämään raiskaussyytösten todenperäisyyden itse. "SWP-UK:n kiistakysymyskomitea tuskin on oikea paikka raiskaussyytösten tutkimiseksi", kirjoittaa skandaalin myötä puolueesta eronnut puolueen lehden, Socialist Workerin, toimittaja Tom Walker. Hänen mielestään luottamus komitean kykyyn selvittää asia on ylimielisyyden huippu. "Liikkeemme ei vielä ole siinä vaiheessa, että voisimme korvata rikosoikeudellisen järjestelmän. Jälkimmäisen saavutukset raiskaustapauksissa ovat tietysti kammottavia – mutta mitä tutkimusmenetelmiä kiistakysymyskomitealla on käytettävissään? Keitä rikosten selvittämisen ja todisteaineiston tutkimisen ammattilaisia toverit voivat kutsua avukseen?"

Samaa mieltä on yhdysvaltalainen sosialisti Pham Binh, joka huomauttaa, ettei raiskaajan rangaistukseksi sovellu vain jokin syrjäyttäminen keskuskomiteasta. "Rikollisen tai väkivaltaisen käytöksen tutkiminen ja rankaiseminen on parasta jättää olemassaolevan porvarillisen valtion toimeksi, ainakin jos asiaa katsotaan uhrin näkökulmasta."

Syytösten toinen esittäjä oli läsnä komitean raporttia käsittelevässä istunnossa ja käytti siellä puheenvuoron. Hän kiinnitti huomiota myös erilaiseen tapaan, jolla syytetty ja syyttäjät saivat tietoonsa vastapuolen näkemyksiä.

"Syytetty sai nähdä todisteeni neljä päivää ennen kuulustelua ja sai näin aikaa valmistella puolustustaan. Minulle ei kerrottu syytetyt esittämästä todistusaineistosta, jolla hän pyrki kumoamaan syytökset, joten minulla ei ollut mahdollisuutta haastaa hänen lausuntoaan. Minulle ei annettu oikeutta saada tietää edes hänen lausuntonsa peruspiirteitä – kielsikö hän kaiken tapahtuneen, kertoiko hän erilaisen version tapahtumista. Ketään todistajiani ei kuultu. Minua ei ristikuulusteltu syytetyn esittämän todistusaineiston käsittelyn jälkeen."

Suosittua Lenin's Tomb -blogia pitävä puolueen jäsen Richard Seymour kertoo, että tapauksen ympärillä käyneessä keskustelussa keskuskomitean puolustajat ovat käyttäneet feminismiä kirosanana.

"Asian esille nostaville jäsenille, monet heistä opiskelijoita, huudetaan kokouksissa, heitä syytetään 'hiipivästä feminismistä' tai autonomismin siemenen kylvämisestä puolueeseen. Vanha, aina jokseenkin dogmaattinen 1980-luvun polemiikki 'feminismistä' kaivetaan naftaliinista, ja sitä käytetään toisinajattelijoiden lyömiseen."

Arvostelua on herättänyt myös kiistakysymyskomitean kokoonpano: komitean seitsemästä jäsenestä viisi on nykyisiä tai entisiä keskuskomitean jäseniä, jotka ovat tunteneet syytetyn pitkään. "Sen lisäksi, että raiskauksesta syytetyn ystävien sallittiin tutkia syytöksen todenperäisyyttä, syytösten esittäjät saivat kohtaansa lisää ahdistelua", kirjoittaa Laurie Penny New Statesmanissa. "Heidän juomatapojaan ja entisiä suhteitaan kyseenalaistettiin, ja heitä tukeneet joutuivat erottamisten ja ulossulkemisten kohteeksi".

Penny huomauttaa, että vasemmiston ongelmat seksuaaliseen väkivaltaan suhtautumisessa eivät suinkaan ole ainutlaatuisia, mutta hänen mielestään ainutlaatuista on kylläkin tapa, jolla tapauksia selitetään. "[Ainutlaatuista] on nimenomaan se uskomus, että etnistä alkuperää, sukupuolta ja seksuaalista väkivaltaa koskevissa tapauksissa me emme oikeastaan ole syyllisiä, koska mehän olemme edistyksellisiä, me taistelemme tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Haluttomuus analysoida omaa käytöstämme voi muuttua nopeasti pyhäksi opinkappaleeksi."

Kun komitean raportti oli äänestyksessä hyväksytty, puolueen johto kielsi jatkokeskustelun aiheesta. Tom Walkerin mukaan "keskuskomitea lopettaa kaiken keskustelun sillä verukkeella, että ryhmäkunnat on purettava puoluekokouksen jälkeen. Puolueen työntekijät otetaan yksittäin puhutteluun, ja jos he kieltäytyvät takaamasta, etteivät milloinkaan mainitse tapausta, heille kerrotaan että heidän on erottava puoluetehtävistään. [...] Samaan aikaan puolueosastoille kerrotaan, että kokouksessa kiistakysymyskomiteaa kohtaan esitettyä kritiikkiä ei raportoida niille, eivätkä jäsenet voi keskustella siitä edes pääpiirteissään. Keskuskomitean vaatimuksesta Socialist Workerin kokousraportti ei mainitse sanaakaan kiistakysymyskomitean raporttia käsitelleestä istunnosta."

Richard Seymourin mukaan keskuskomitean reaktio tapahtuneeseen asettaa rivijäsenet erittäin vaikeaan asemaan.

"Jäseniltä on enenevässä määrin kysytty käynnissä olevasta kohusta, eikä heille ole annettu muuta evästystä kuin puolustaa 'puolueen linjaa'. Ne, jotka sitä yrittävät, näyttävät epäilyttäviltä idiooteilta ja tuhoavat oman uskottavuutensa aktivisteina ja puolueen jäseninä. He kaivavat maata oman työnsä alta."
Paul Kellogg: Reflections on the Crisis in the SWP (13.1.13) Richard Seymour: A reply to the Central Committee. (12.1.13) Richard Seymour: Crisis in the SWP (11.1.13) Laurie Penny: What does the SWP's way of dealing with sex assault allegations tell us about the left? (11.1.13) Mike Marqusee: Ten years on: a comment on the British SWP (10.1.13) Weekly Worker: SWP conference: Comrades in the SWP, rebel! (10.1.13) Weekly Worker: SWP's Tom Walker: Why I am resigning (10.1.13) Socialist Unity: SWP CONFERENCE TRANSCRIPT – DISPUTES COMMITTEE REPORT (7.1.13)