Merkinnät avainsanalla ‘ Evo Morales ’

Bolivia: Alkuperäiskansat kahta mieltä tiehankkeesta

26.3.2012 | Etelä-Amerikka, Uutiset

Bolivian hallituksen tiehanke alkuperäiskansojen asuinalueiden läpi on jälleen saanut uuden käänteen, kirjoittaa Federico Fuentes.

Viime kesäkuussa Bolivian hallitus päätti rakentaa valtatien lukuisten alkuperäiskansojen asuttaman luonnonsuojelualueen halki. Suurta osaa alueen asukkaista edustavat järjestöt, CIDOB ja CONAMAQ, ilmoittivat järjestävänsä vastalausemarssin estääkseen tien rakentamisen. Marssi maan pääkaupunkiin La Paziin kesti yli kaksi kuukautta, ja lopputuloksena parlamentti sääti lokakuussa lain, joka kielsi tien rakentamisen TIPNIS-luonnonsuojelualueen halki. Presidentti Evo Morales julisti prosessin olevan esimerkki "seuraamalla hallitsemisesta" - iskulause, jonka Meksikon zapatistat ovat tehneet tunnetuksi.

Mainitun lain hyväksymisen jälkeen joulukuun alussa järjestettiin kuitenkin toinenkin marssi, jonka osanottajat myös asuivat TIPNIS:in alueella - mutta tällä kertaa kyse oli tiehankkeen kannattajista, kärjessään TIPNIS:in alueen alkuperäiskansoja myöskin edustava CONISUR.

"CONISUR:in marssi sai tukea Bolivian kolmelta tärkeimmältä alkuperäiskansoja edustavalta pienviljelijä- (campesino) järjestöltä sekä läheisiltä kokaviljelijöiden ammattiliitoilta", kirjoittaa Federico Fuentes. "Kaikki sanoivat valtatien olevan keskeinen tekijä, joka turvaa järjestöjen edustamien yhteisöjen julkiset palvelut sekä pääsyn markkinoille, joilla myydä tuotteensa."

CONISUR:in marssin saapuessa La Paziin maan hallituksen edustajat pyysivät tiehanketta vastustavia järjestöjä keskustelemaan hankkeen kannattajien kanssa siitä, miten edetä erimielisyyksien yhteensovittamisessa, mutta vastustajat kieltäytyivät. Tällöin parlamentti aloitti kokoukset hankkeen kannattajien kanssa siitä, miten hankkeen kohtalo annettaisiin alueen asukkaiden päätettäväksi. Vastustajat eivät suostuneet osallistumaan asiaa koskevan lain laadintaan, joka hyväksyttiin helmikuun 9. päivänä.

Fuentes pitää yhtenä Bolivian hallituksen keskeisimmistä tavoitteista käsillä olevassa kysymyksessä sitä, miten eristää tiehankkeen vastustajien piirissä ne tahot, jotka pyrkivät liittoutumaan Bolivian vanhan oikeistolaisen eliitin kanssa hallitusta vastaan. Samanaikaisesti hallituksen on Fuentesin mukaan pyrittävä mahdollisuuksien mukaan purkamaan hankkeen päätöksentekoon liittyvät aidot jännitteet.

"Ehdotus, jonka mukaan eri kansalaisjärjestöt otetaan suoraan mukaan yhteiseen keskusteluun siitä, miten paikallistason suhtautuminen hankkeeseen parhaiten selvitetään, merkitsee päätösvallan siirtämistä paikallisyhteisöille ja yhteiskunnalliselle liikkeille. Se voi myös osoittautua tärkeäksi askeleeksi keskusteltaessa siitä, miten perustuslain kohdat alkuperäiskansojen autonomiasta ja maareformista toteutetaan käytännössä. Kokonaisuus on monimutkainen, ja sisältää mm. sen, miten samanaikaisesti taistellaan köyhyyttä vastaan, kehitetään Bolivian taloutta, suojellaan ympäristöä ja alkuperäiskansojen oikeuksia."

Bolivia Rising: Bolivia: Challenges along path of 'governing by obeying the people' (19.2.12)Peru: Humala ehdottaa Bolivialle valtioliittoa

24.6.2011 | Etelä-Amerikka, Uutiset

Perun tuleva presidentti Ollanta Humala on ehdottanut Bolivialle valtioliittoa ja kertonut haaveilevansa maiden yhdistämisestä, kirjoittaa MercoPress.

Vasemmistolainen Ollanta Humala voitti kesäkuun alussa Perun presidentinvaalit, ja hänet nimitetään virkaan heinäkuun lopussa. Käydessään kuluneella viikolla tutustumismatkalla Boliviassa hän sanoi unelmoivansa siitä, että tulevaisuudessa Peru ja Bolivia muodostaisivat "jälleen yhden kansakunnan".

MercoPressin mukaan Ollanta ehdotti Bolivian presidentti Evo Moralesille samantapaista valtioliittoa, jollainen maiden välillä vallitsi vuosina 1836-1839.  Morales suhtautui keskusteluihin Humalan kanssa myönteisesti, ja piti vierailua rohkaisevana. Myös Morales viittasi Bolivian ja Perun ja niiden kansojen yhteiseen historiaan.

MercoPress: Humala invites Morales to consider the re-unification of Peru and Bolivia (22.6.11)Sosialismi kommunistien ja kansandemokraattien ohjelmissa

17.1.2011 | Artikkelit
Teksti: Miika Salo ja Joonas Laine
Kuva: phatcontroller: Hammer and Sickle (CC-lisenssi)
phatcontroller: Hammer and Sickle Viime vuosina on suomalaisessa vasemmistossa herätty puhumaan tavoitteista ja päämääristä. Jos vasemmistolla tarkoitetaan kapitalismia vastustavia poliittisia liikkeitä, olisi sillä oltava selkeä näkemys siitä, mitä se haluaa rakentaa kapitalismin tilalle. Nykykeskustelussa ei ole selvää, mitä sosialismilla tarkoitetaan. Tässä artikkelisarjassa käymme läpi sosialismin historiaa ja nykykeskustelua siitä Suomen vasemmistossa. Sarjan ensimmäisessä osassa keskityimme sosiaalidemokraatteihin. Tässä toisessa osassa tarkastelemme erityisesti vanhan SKP:n (1918–1990) ja siihen kiinteästi liittyvien puolueiden ohjelmia SKP:n perustamisjulistuksesta Vasemmistoliiton vuoden 2007 periaateohjelmaan asti. (more…)


Bolivia: Protestit vaativat hallitukselta toimia

16.8.2010 | Uutiset

Bolivian köyhien alueiden esittämät vaatimukset ovat johtaneet alueiden välisiin riitoihin ja presidentti Moralesin aseman vaikeutumiseen, kirjoittaa Federico Fuentes.

Heinäkuun lopussa Potosín ja Oruron alueet ajautuivat riitaan keskenään, sillä alueiden rajalla olevilta kukkuloilta on löydetty sementinvalmistuksessa tarvittavia mineraaleja. Mm. sementtitehtaan perustamista vaativat mielenosoitukset ovat pystyttäneet tiesulkuja, vallanneet paikallisen sähkölaitoksen ja uhanneet katkaista Bolivian suurimman kaivoksen sähköt, ellei heidän vaatimuksiinsa suostuta.

"Useita tiesulkuja on jo purettu, mutta neuvottelut hallituksen ja paikallisviranomaisten kesken eivät edenneet, sillä paikalliset vaativat [presidentti Evo] Moralesia neuvottelupöytään hänen 'oikeistolaisten' ministeriensä sijaan", Federico Fuentes kirjoittaa MRzinessä.

Potosí on Bolivian köyhin alue, mutta samalla kaivostoiminnan kannalta kaikkein tärkein; Fuentesin mukaan alueella sijaitsee 50 prosenttia maailman litiumista.

Potosín liikehdintä on vain osa Bolivian viimeaikaisista mielenosoituksista, joissa on vaadittu hallitukselta sijoituksia oman alueensa teollisuuteen ja infrastruktuuriin. Fuentesin mukaan paikallisten liikkeiden ja hallituksen suhteiden ymmärtämiseksi on luotava katsaus presidentti Moralesin kansanliikkeistä koostuvan puolueen historiaan.

1990-luvun loppupuolella kokapensaanviljelijöiden ympärille ryhmittyi joukko alueellisia ja erityisryhmien oikeuksia vaativia tahoja Movimiento al Socialismo (MAS) -nimiseksi puolueeksi. Vuonna 2000 Cochabamban kapinasta alkanut vallankumouksellisen toiminnan aalto johti vuonna 2003 presidentti Gonzalo Sáchez de Lozadan eroon ja lopulta Evo Moralesin valintaan presidentiksi vuonna 2005.

Moralesin uusi hallitus onnistui nujertamaan sitä vastustaneet, maan rikkailla alueilla nousseet oikeistovoimat kansanliikkeiden sekä armeijan tuella vuonna 2008, mutta pinnalle ovat nyt nousseet MAS-hallituksen omat heikkoudet ja sen sekä sen tukijoukkojen sisäiset ristiriidat, Fuentes kirjoittaa.

"Vaikka MAS syntyi maaseudulla, missä sen ja voimakkaan talonpoikaisliikkeen rakenteet olivat sama asia, liike alkoi laajentua kaupunkeihin vuoden 2005 voiton jälkeen. Siellä yhteiskunnalliset järjestöt olivat huomattavasti heikompia, ja [puolueeseen] liittyminen tapahtui enimmäkseen yksilöpohjalta. Monissa tapauksissa talonpoikien ja alkuperäiskansojen järjestöissä oli puutetta ammattitaitoisista henkilöistä, mikä pakotti Moralesin nojautumaan olemassaolevaan valtiobyrokratiaan oman hallintonsa pyörittämiseksi."

Vaikka kansanliikkeet ovatkin toimineet suhteellisen yhtenäisesti puolustaessaan Moralesia oikeistovoimia vastaan, on niiden piirissä myös levinnyt huoli hallituksen alueellisesta edustavuudesta. Fuentes näkee alueellisten liikkeiden vaatimuksissa myös tiettyä malttamattomuutta, joka vaatii vuosisatoja kestäneen kolonialismin vaikutusten poistamista epärealistisen nopeassa aikataulussa. MAS:in omat rakenteelliset heikkoudet taas ovat vaikeuttaneet suuntaa-antavaa keskustelua järjestön tulevista tavoitteista, ja Moralesin rooliksi on jäänyt pitkälti toimia paikallisten kansanliikkeiden, ministerien, puoluejohtajien ja byrokraattien välittäjätahona.

"On tärkeää rakentaa poliittinen instrumentti, joka voi aidosti toimia väittelyn ja ajatustenvaihdon areenana, kykenee tekemään aloitteita ja yhdistää muutoshankkeen toteuttamiseen tarvittavat voimat. Muutoin päättämättömyys, improvisointi, toiminnan puute ja toimien keskinäinen ristiriitaisuus tulevat vaivaamaan Bolivian muutosprosessia jatkossakin", kirjoittaa Fuentes.

MRzine: Bolivia: Social Tensions Erupt (15.8.10)Bolivia aloitti siviilien asekoulutuksen

6.8.2010 | Uutiset
Bolivian hallitus kertoi torstaina aloittaneensa siviilien asekoulutuksen. Oppositio kutsuu tätä ensimmäiseksi askeleeksi hallitusta tukevien puolisotilaallisten joukkojen luomisessa. Koulutus aloitettiin maanantaina sadoissa armeijan tukikohdissa Bolivian itäosassa, joka tunnetaan liike-elämää tukevan opposition tukialueena. Entinen vasemmistosissi, varapresidentti Alvaro Garcia kertoo, että tarkoituksena on kouluttaa siviilit kykeneviksi avustamaan maan puolustamisessa. Osallistuminen on hänen mukaansa "kansalaisvelvollisuus". Viranomaisten mukaan siviilejä ei kuitenkaan aiota aseistaa. Asekoulutus on tarkoitettu kaikille yhteiskuntaluokille. Useat osallistujat ovat kuitenkin alkuperäiskansojen edustajia. Koulutusohjelma muistuttaa kampanjaa, jonka Evo Moralesin läheinen kumppani Hugo Chávez aloitti Venezuelassa vuoden 2002 epäonnistuneen oikeistovallankaappauksen jälkeen. Venezuelan mukaan mukana on nyt 120 000 osallistujaa. Oppositiota edustava Herman Antelo on vaatinut hallitukselta selitystä asiaan. "Kysymme itseltämme, onko päämääränä luoda hallitusta tukevat puolisotilaalliset joukot", hän sanoi. Moralesin hallitus on toistuvasti väittänyt, että äärioikeistolaiset ääriryhmät ovat pyrkineet salaliitoin kaatamaan hallituksen muodostamalla aseistettuja joukkoja, myös ulkomaisten palkkasoturien avulla. Asiasta kirjoitti Kolumbiassa asuva Associated Pressin toimittaja Frank Bajak. Bolivia Rising: Bolivia begins military training for civilians (6.8.2010)


Bolivia: 80 % voimalaitoksista valtion haltuun

4.5.2010 | Uutiset

Vappuna suoritettujen kansallistamisten jälkeen 80 prosenttia Bolivian sähköntuotannosta on valtion hallussa, kirjoittaa uutistoimisto Reuters.

Vuonna 2006 Bolivian ensimmäiseksi intiaanitaustaiseksi presidentiksi valittu Evo Morales otti pian valintansa jälkeen maan maakaasuvarat valtion haltuun. Linjaa jatkettiin nyt vappuna ottamalla valtiolle neljä voimalaitosyhtiötä, mukana maan kolme suurinta alan toimijaa, jotka vastasivat noin puolesta maan sähköntuotannosta. "Peruspalvelut eivät voi olla yksityistä liiketoimintaa. Otamme energian ja valon takaisin kaikille bolivialaisille", Morales sanoi.

Valtion hallussa on nyt 80 prosenttia maan sähköntuotannosta, ja tarkoitus on ottaa koko sektori valtiolle. Hallitus pyrki ensin neuvottelemaan yhtiöiden kanssa niiden osakkeiden ostamisesta, mutta nämä kieltäytyivät. Tästä johtuen päädyttiin kansallistamiseen, kirjoittaa uutistoimisto Reuters.

Reuters: Bolivia nationalizes four power companies (1.5.10)Bolivia: MAS voittamassa paikallisvaalit

14.4.2010 | Uutiset

Bolivian presidentti Evo Moralesin puolue MAS on voittamassa ainakin kuusi kuvernöörinpaikkaa yhdeksästä huhtikuun alussa järjestetyissä paikallisvaaleissa.

Paikallisvaalit järjestettiin Boliviassa huhtikuun 4. päivänä, ja niissä valittiin alueiden kuvernöörit, kaupunkien johtajat sekä kaupungin- ja aluevaltuustot. Lopulliset tulokset selviävät huhtikuun 24. päivänä, mutta alustavien tulosten perusteella maan ensimmäisen intiaanitaustaisen presidentin, Evo Moralesin puolue, Liike kohti sosialismia (MAS), on säilyttämässä asemansa maan selvästi merkittävimpänä puolueena.

Alustavien tulosten mukaan MAS olisi voittamassa ainakin kuusi kaikkiaan yhdeksästä kuvernöörinpaikasta; näyttää kuitenkin mahdolliselta, että MAS saisi vielä seitsemännenkin paikan. Voitto on merkittävä verrattuna vuoteen 2005, jolloin puolueen edustaja nousi kuvernööriksi vain kolmella alueella.  MAS myös kasvatti kaupunginjohtajiensa määrän yli kahteensataan kaikkiaan 337:stä, kun vuonna 2004 se oli saanut vain 101 kaupunginjohtajan paikkaa.

Joillakin alueilla otettiin näissä vaaleissa ensi kertaa käyttöön alkuperäiskansojen itsehallintoa.

Vaalit eivät kuitenkaan sujuneet MAS:n osalta pelkästään hyvin, sillä puolueen kannatus koko maassa oli nyt 51 prosenttia - selvästi vähemmän kuin kaksissa edellisissä vaaleissa. Parlamenttivaaleissa viime joulukuussa MAS sai yli 64 prosenttia äänistä, ja samassa kuussa Morales valittiin toiselle kaudelle presidentiksi 67 prosentin kannatuksella.

Australialaisen Green Left Weeklyn Etelä-Amerikan toimittaja Federico Fuentes selittää kehitystä mm. MAS:n eräiden alueiden paikallisten eliittien kanssa tekemillä liitoilla. "MAS maksoi poliittisen ja ideologisen hinnan liitoistaan, ja menetti kaupunkiköyhälistön ääniä esimerkiksi Plan Tres Milissä Santa Cruzissa. Ihmiset torjuivat tällaiset liitot ja äänestivät muita ehdokkaita", Fuentes kirjoittaa.

Pandon alueella MAS:n listoille otettiin puolueeseen kuulumattomia ehdokkaita, minkä ansiosta MAS voitti 10 kaikkiaan 15:sta kaupunginjohtajan paikasta. "Se merkitsee, että MAS:n on nyt tultava toimeen vanhoista puolueista kotoisin olevien kaupunginjohtajien kanssa."

Vaalien kaikkein merkittävimpänä muutoksena Fuentes pitää kuitenkin uuden keskustavasemmistolaisen oppositiopuolueen, MSM:n, syntymistä. "MSM otti listoilleen MAS:n toisinajattelijoita, joita MAS:iin kuulumattomien ehdokkaiden ottaminen MAS:n listoille oli ärsyttänyt. Näin MSM onnistui voittamaan kaupunginjohtajan paikkoja intiaanienemmistöisillä kaivosalueilla Potosín pohjoisosassa ja jopa Achacachissa, Aymara-intiaanien radikalismin ydinalueella, missä Morales sai viime joulukuussa 98 prosentin kannatuksen." Eräillä muillakin alueilla MSM eteni MAS:n kustannuksella.

Ongelma ei kuitenkaan liity pelkästään ehdokaslistojen laadintaan, Fuentes arvioi. "MAS:ia hallitsevat sen jäseninä olevien intiaani- ja talonpoikaisjärjestöjen edut, ja sen rooli paikallishallinnossa on perinteisesti ollut uusliberaalien hallitusten vastustamisessa ja omien järjestöjensä aseman vahvistamisessa. Nyt nämä järjestöt ovat kuitenkin osa hallitsevaa puoluetta, ja aiemmat käytännöt on usein korvattu tehottomilla ja improvisoiduilla ratkaisuilla sen sijaan, että olisi edistetty uusien osallistavien paikallishallinon muotojen käyttöönottoa."

Fuentes näkee MSM:n nousussa mahdollisuuden aloittaa aito ja julkinen keskustelu Boliviassa käynnissä olevan poliittisen prosessin syventämiseksi. "Haaste MAS:in muuttamisesta pelkästä osiensa summasta kollektiiviseksi muutosvoimaksi, joka voi ravita uusia osallistavan demokratian muotoja, on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan."

MRZine: Bolivia: Bittersweet Victory Highlights Obstacles for Process of Change (9.4.10)Hugo Chávez: Tarvitaan viides internationaali

4.1.2010 | Artikkelit
Toimittaja: Joonas Laine
Kuva: iQue Comunismo!: Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías (CC-lisenssi)"
Hugo Chávez Frias
Venezuelan presidentti Hugo Chávez piti marraskuussa kansainvälisessä vasemmistopuolueiden kokouksessa puheen, jossa hän vaati viidennen internationaalin perustamista. Kapitalismin kriisi, sodan uhka ja luokkataistelun painopisteen muutos Etelä-Amerikkaan vaativat hänen mukaansa sosialismia kannattavien tahojen yhteistyön tiivistämistä. Suuri osa kokousväestä suhtautui uuden sosialistisen internationaalin perustamiseen ainakin periaatteessa myönteisesti, mutta löytyi myös tahoja, joiden mielestä sosialismin tavoite rajaa yhteistyön piirin liian kapeaksi. (more…)


Evo Moralesille selvä voitto Bolivian vaaleissa

8.12.2009 | Uutiset

Istuva presidentti, vasemmistolainen Evo Morales on voittanut Bolivian presidentinvaalit saatuaan yli 60 prosenttia äänistä.

Kun äänistä oli laskettu 91 prosenttia, Moralesin kannatus oli 63 prosenttia, ja etumatka seuraavaksi tulleisiin ehdokkaisiin selvä: oikeiston Manfred Reyes sai 27 prosenttia äänistä, ja kolmanneksi sijoittui sementtiteollisuudessa omaisuutensa luonut Samuel Dorina Medina kuuden prosentin kannatuksella. Kaikkiaan vaaleihin osallistui yhdeksän ehdokasta.

Samanaikaisesti käytiin myös maan kaksikamarisen eduskunnan vaalit, joissa Moralesin Kohti sosialismia -puolue (MAS) voitti enemmistön sekä senaattiin että alahuoneeseen. "Puolue näytti saaneen kahden kolmasosan enemmistön senaatista, mutta jääneen niukasti tämän rajan alle alahuoneessa", kirjoittaa uutistoimisto AP. Moralesin puolueineen odotetaan käyttävän saamaansa enemmistöä hyväkseen maan intiaaniväestön oikeuksien ja itsehallinnon laajentamiseksi.

"Kyseessä on viides kansallinen vaali neljän vuoden sisällä, ja [Moralesin] voittomarginaali on kasvanut joka kerta", Cochabambassa toimivan Democracy Centerin Jim Schultz kertoi uutistoimisto AP:lle.

Morales valittiin Bolivian ensimmäiseksi intiaanitaustaiseksi presidentiksi loppuvuodesta 2005. Hänen vaalikampanjansa painottui vahvasti maan intiaanienemmistön olojen parantamiseen sekä maan luonnonvarojen ottamiseen valtion haltuun. Hän sai selvän enemmistön myös vuonna 2008 järjestetyssä kansanäänestyksessä, jossa päätettiin, haluaako kansa hänen jatkavan presidenttinä.

"Bolivia on yksi Etelä-Amerikan köyhimmistä maista, ja vuodesta 2005 lähtien sen bruttokansantuote (BKT) on kasvanut 9 miljardista dollarista 19 miljardiin nostaen henkeä kohti lasketun BKT:n 1 671 dollariin", kirjoittaa The Guardian. "Valuuttavarannot ovat kasvaneet merkittävästi, mikä johtuu osittain energia- ja kaivossektorien kansallistamisesta. Kansainvälinen valuuttarahasto ennakoi maan talouden kasvavan 2,8 prosenttia ensi vuonna, mikä on huikeasti maanosan muihin maihin verrattuna."

The Guardian: Evo Morales wins landslide victory in Bolivian presidential elections (7.12.09)

AP: Bolivian president Morales easily wins re-election (7.12.09)Bolivia: Kaasun kansallistaminen saatu päätökseen

31.7.2009 | Uutiset

Bolivia on saanut päätökseen kaasu- ja öljyvarojensa palauttamisen kansalliseen omistukseen, kertoi valtion energiayhtiö YPBF:n väliaikainen johtaja Carlos Villegas viime viikolla.

Cochabambassa toimivan kaasulaitoksen kansallistaminen oli viimeinen askel vuonna 2006 säädetyn lain toteuttamisessa, jonka mukaan Bolivian öljy- ja kaasuvarat otetaan valtion hallintaan. Johtaja Villegasin mukaan energiavarojen valtionomistus kasvattaa valtion tuloja ja siten parantaa mahdollisuuksia kanavoida varoja kansan hyvinvointiin.

Osa YPBF:stä oli yksityistettynä presidentti Gonzalo Sįnchez de Lozadan kaudella 90-luvulla. Intiaanitaustaisen Evo Moralesin valinta presidentiksi joulukuussa 2005 kuitenkin käänsi suunnan, sillä öljy- ja kaasuvarojen kansallistaminen oli Moralesin kampanjan päävaatimuksia.

Kansallistamisen päätökseen saattamisesta kertovan ilmoituksen myötä Bolivian hallitus kertoi myös käyttävänsä viisi miljardia dollaria seuraavan viiden vuoden aikana energiasektorin toiminnan kehittämiseen. Bolivialla on Latinalaisen Amerikan maista toiseksi suurimmat maakaasuvarat Venezuelan jälkeen.

Bolivia Rising: Bolivia completes nationalization of oil and gas sector (23.7.09)

NY Times: Bolivian Nationalizes the Oil and Gas Sector (2.5.06)