Merkinnät avainsanalla ‘ demokratia ’

Nikolai Buharin: Sosialidemokraatit ja Neuvostoliitto

7.3.2016 | Kirjasto
buharin-sosdem-nl-pieniNikolai Buharinin (1888–1936) teos Sosialidemokraatit ja Neuvostoliitto julkaistiin alunperin vuonna 1925, aikana jolloin sosiaalidemokraattien ja kommunistien välit olivat jo peruuttamattomasti katkenneet. Asiantila näkyy mm. tämän teoksen kitkerässä sävyssä, jossa asia-argumenttien ohella nähdään paljon henkilökohtaisuuksia, retorista loukkaantumista ym. Buharinin päämaali kirjassa on Karl Kautsky ja hänen teoksensa Die Internationale und Sowjetrussland (Internationaali ja Neuvosto-Venäjä). Kyseessä ei suinkaan ollut ensimmäinen Kautskyn Neuvosto-Venäjää ja bolshevikkeja arvostellut teos, eikä Buharinin vastine siihen ollut ensimmäinen bolshevikkien piiristä tullut vastaus Kautskylle. (more…)


Otto Bauer: Bolshevismi vaiko sosialidemokratia

3.3.2015 | Kirjasto
bauer_bolsh-sosdemkansi_pieniOtto Bauerin (1881–1938) vuonna 1920 julkaistu teos Bolshevismi vaiko sosialidemokratia (suom. 1922) liittyy kommunistisen ja sosialidemokraattisen liikkeen keskusteluun sosialismin edellytyksistä ja työväenliikkeen menettelytavoista vallankumouksessa. Bauerin kirjan keskeinen poliittinen kysymys on, "ovatko Venäjän vallankumouksen menettelytavat ominaisia köyhälistön vallankumoukselle yleensä vai onko niillä erikoiset edellytyksensä Venäjän yhteiskunnallisissa oloissa" (s. 9). Teos alkaa esityksellä Venäjän talonpoikaiston aseman kehityksestä maaorjuuden kaudelta lokakuun vallankumouksen suorittamaan maanjakoon asti. Bauerin mukaan venäläinen talonpoika oli kyllä altis sosialistisille vaatimuksille tilanherrojen maiden pakkoluovuttamisesta, mutta "sosialisoimisfraasin taakse kätkeytyi vain hänen pyrkimyksensä vakiinnuttaa, lujittaa ja laajentaa hänen oma omistusoikeutensa tilanherran maan kustannuksella. Siten voi sosialistinen ideologia muodostua porvarillisen vallankumouksen, porvarillisten maanomistusolojen väkivaltaisen voimaansaattamisen välikappaleeksi." (s. 40). (more…)


Karl Kautsky: Terrorismi ja kommunismi

1.11.2013 | Kirjasto
Vuonna 1919 alunperin julkaistu Karl Kautskyn teos Terrorismi ja kommunismi. Vallankumouksen luonnonhistorian selvittelyä liittyy saksalaisen ja venäläisen sosiaalidemokratian – tai kuten ne jo tässä vaiheessa tunnettiin, sosiaalidemokratian ja kommunismin – välienselvittelyyn mahdollisuuksista, tavoitteista, menetelmistä ja niiden taustalla olevista teoreettisista lähtökohdista. Katkera kiista oli alkanut yhdessä ensimmäisen maailmansodan kanssa, mutta lokakuun vallankumouksen myötä vuonna 1917 siihen avautui tuoreita näköaloja. Kautsky oli suhtautunut Venäjän helmikuun ja lokakuun vallankumouksiin aluksi varovaisen optimistisesti, mutta vuonna 1918 hän julkaisi teoksen Köyhälistön diktatuuri (suom. 1919), jossa hän jo arvosteli bolshevikkien menettelyä ja lähtökohtia. Seuraavana vuonna ilmestynyttä teosta, joka julkaistaan tässä ja joka on sävyltään jyrkempi, voidaan pitää sen jatko-osana – eikä sekään jäänyt Kautskyn viimeiseksi sanaksi aiheesta: vuonna 1922 ilmestynyt Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma (suom. 1925) käsitteli edelleen samaa aihepiiriä, sosialistisen vallankumouksen edellytyksiä ja menetelmiä. Kirjan julkaisi suomeksi vuonna 1920 Suomen sosialidemokraattista puoluetta lähellä ollut Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta. Suomentaja on Erl. Aarnio. (more…)


Kreikka: Rakennustarviketehdas työväenkontrolliin

13.2.2013 | Eurooppa, Uutiset

Rakennusmateriaaleja valmistavan, toimintansa lopettaneen Viomihaniki Metalleytikin (Vio.Me) työntekijät ovat käynnistäneet toiminnan uudelleen työväenkontrollissa, kertoo aloitetta tukevan solidaarisuusliikkeen tiedote.

Thessalonikissa sijaitsevan, rakennusmateriaaleja valmistavan tehtaan työntekijät ovat käynnistäneet tehtaan uudelleen työväenkontrollissa eilen tiistaina, kertoo aloitetta tukevan solidaarisuusliikkeen julkaisema tiedote. Tehdas oli lopettanut toimintansa, ja työntekijöiden palkanmaksu oli lakannut toukokuussa 2011.

"Tiettyyn pisteeseen asti noudatimme vain laillisia keinoja, mutta huomasimme että se tie on hyvin pitkä", kertoo Vio.Men ammattiyhdistyksen puheenjohtaja Makis Anagnostou prosessista, joka johti tehtaan uudelleenkäynnistämiseen. "Tästä syystä kokouksemme päätti käyttää toisia keinoja." Työntekijät ovat kuitenkin edelleen yhteydessä viranomaisiin asioiden selvittämiseksi.

Tehdas avattiin uudelleen 40 työntekijän voimin. Työntekijät yrittivät saada myös ammatillisten keskusjärjestöjen tukea hankkeelle, mutta saivat pettyä sekä maltillisempaan GSEE:hen että Kreikan kommunistista puoluetta lähellä olevaan PAME:en. Anagnostou ei halunnut mennä yksityiskohtiin, mutta hänen mukaansa PAME:lta olisi toivottu myönteisempää vastaanottoa. "Ei voi sanoa, että he ovat meitä vastaan, mutta eivät he meidän puolellemmekaan asettuneet. Tämä on se huono juttu."

Hanke on kuitenkin saanut ruohonjuuritasolla huomattavaa kannatusta ja sen tueksi on järjestetty solidaarisuustapahtumia. Jää kuitenkin nähtäväksi, mihin se riittää, kuten hanketta tukevan ryhmän tiedotekin toteaa.

"Edessä on vielä pitkä tie: tuotantokustannukset ovat korkeita, luottoa on mahdotonta saada ja markkinatilanne on taantumassa epävarma. Työläiset ovat kuitenkin optimistisia: tukikonsertin ja lahjoitusten turvin yrityksen pitäisi selvitä ainakin ensimmäiset pari kuukautta."

Vio.me.org: The machines of self-management have been switched on! (12.2.13)

Vio.me.org: The factory of Vio.Me (Industrial Mineral) starts production under workers’ control! (8.2.13)

Vio.me.org: VIO.ME: Law is the worker’s right and not the law of the bourgeoisie (7.2.13)SWP-UK ajautunut sisäiseen kriisiin

14.1.2013 | Eurooppa, Uutiset

Iso-Britannian sosialistisessa työväenpuolueessa (SWP-UK) on puhjennut paha kriisi tavasta, jolla puolue yritti hoitaa sisäisesti keskuskomitean jäsentä vastaan esitetyt raiskaussyytteet.

Iso-Britannian sosialistinen työväenpuolue (SWP-UK) järjesti tammikuun alussa puoluekokouksen, jossa käsiteltiin myös puolueen kiistakysymyskomitean (Disputes Committee) raportti kahden puolueen jäsenen erästä keskuskomitean jäsentä vastaan tekemästä raiskaussyytöksestä. Asia tuli julkiseksi, kun kokouksessa läsnäollut henkilö vuoti raportin käsittelykeskustelusta äänitteen pohjalta kokoonpannun tekstin Socialist Unity -nettisivustolle viikko sitten.

SWP-UK on Iso-Britannian suurin Työväenpuolueen vasemmalla puolella oleva vasemmistopuolue. Sen jäsenmäärä on useita tuhansia, ja se on myös kansainvälisen trotskilaisen IST-suuntauksen emojärjestö.

Komitean raportin mukaan komitea tutki "toveri Deltaa" – jolla viitataan puolueen pääsihteeri Martin Smithiin – vastaan esitetyt raiskaussyytteet, mutta ei löytänyt todisteita niiden tueksi. Raportti hyväksyttiin istunnossa erittäin kapealla marginaalilla (231 puolesta, 202 vastaan, 18 tyhjää), ja keskustelujen sisällön tultua julkisuuteen kiistakysymyskomitean menettely on saanut ankaraa kritiikkiä sekä puolueen sisältä että ulkopuolelta. Tapaus on nostanut keskiöön puolueen sisäisen demokratian sekä naisten aseman.

Arvostelijoiden mukaan on kyseenalaista, miksi puolue ylipäätään kuvittelee kykenevänsä selvittämään raiskaussyytösten todenperäisyyden itse. "SWP-UK:n kiistakysymyskomitea tuskin on oikea paikka raiskaussyytösten tutkimiseksi", kirjoittaa skandaalin myötä puolueesta eronnut puolueen lehden, Socialist Workerin, toimittaja Tom Walker. Hänen mielestään luottamus komitean kykyyn selvittää asia on ylimielisyyden huippu. "Liikkeemme ei vielä ole siinä vaiheessa, että voisimme korvata rikosoikeudellisen järjestelmän. Jälkimmäisen saavutukset raiskaustapauksissa ovat tietysti kammottavia – mutta mitä tutkimusmenetelmiä kiistakysymyskomitealla on käytettävissään? Keitä rikosten selvittämisen ja todisteaineiston tutkimisen ammattilaisia toverit voivat kutsua avukseen?"

Samaa mieltä on yhdysvaltalainen sosialisti Pham Binh, joka huomauttaa, ettei raiskaajan rangaistukseksi sovellu vain jokin syrjäyttäminen keskuskomiteasta. "Rikollisen tai väkivaltaisen käytöksen tutkiminen ja rankaiseminen on parasta jättää olemassaolevan porvarillisen valtion toimeksi, ainakin jos asiaa katsotaan uhrin näkökulmasta."

Syytösten toinen esittäjä oli läsnä komitean raporttia käsittelevässä istunnossa ja käytti siellä puheenvuoron. Hän kiinnitti huomiota myös erilaiseen tapaan, jolla syytetty ja syyttäjät saivat tietoonsa vastapuolen näkemyksiä.

"Syytetty sai nähdä todisteeni neljä päivää ennen kuulustelua ja sai näin aikaa valmistella puolustustaan. Minulle ei kerrottu syytetyt esittämästä todistusaineistosta, jolla hän pyrki kumoamaan syytökset, joten minulla ei ollut mahdollisuutta haastaa hänen lausuntoaan. Minulle ei annettu oikeutta saada tietää edes hänen lausuntonsa peruspiirteitä – kielsikö hän kaiken tapahtuneen, kertoiko hän erilaisen version tapahtumista. Ketään todistajiani ei kuultu. Minua ei ristikuulusteltu syytetyn esittämän todistusaineiston käsittelyn jälkeen."

Suosittua Lenin's Tomb -blogia pitävä puolueen jäsen Richard Seymour kertoo, että tapauksen ympärillä käyneessä keskustelussa keskuskomitean puolustajat ovat käyttäneet feminismiä kirosanana.

"Asian esille nostaville jäsenille, monet heistä opiskelijoita, huudetaan kokouksissa, heitä syytetään 'hiipivästä feminismistä' tai autonomismin siemenen kylvämisestä puolueeseen. Vanha, aina jokseenkin dogmaattinen 1980-luvun polemiikki 'feminismistä' kaivetaan naftaliinista, ja sitä käytetään toisinajattelijoiden lyömiseen."

Arvostelua on herättänyt myös kiistakysymyskomitean kokoonpano: komitean seitsemästä jäsenestä viisi on nykyisiä tai entisiä keskuskomitean jäseniä, jotka ovat tunteneet syytetyn pitkään. "Sen lisäksi, että raiskauksesta syytetyn ystävien sallittiin tutkia syytöksen todenperäisyyttä, syytösten esittäjät saivat kohtaansa lisää ahdistelua", kirjoittaa Laurie Penny New Statesmanissa. "Heidän juomatapojaan ja entisiä suhteitaan kyseenalaistettiin, ja heitä tukeneet joutuivat erottamisten ja ulossulkemisten kohteeksi".

Penny huomauttaa, että vasemmiston ongelmat seksuaaliseen väkivaltaan suhtautumisessa eivät suinkaan ole ainutlaatuisia, mutta hänen mielestään ainutlaatuista on kylläkin tapa, jolla tapauksia selitetään. "[Ainutlaatuista] on nimenomaan se uskomus, että etnistä alkuperää, sukupuolta ja seksuaalista väkivaltaa koskevissa tapauksissa me emme oikeastaan ole syyllisiä, koska mehän olemme edistyksellisiä, me taistelemme tasa-arvon ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Haluttomuus analysoida omaa käytöstämme voi muuttua nopeasti pyhäksi opinkappaleeksi."

Kun komitean raportti oli äänestyksessä hyväksytty, puolueen johto kielsi jatkokeskustelun aiheesta. Tom Walkerin mukaan "keskuskomitea lopettaa kaiken keskustelun sillä verukkeella, että ryhmäkunnat on purettava puoluekokouksen jälkeen. Puolueen työntekijät otetaan yksittäin puhutteluun, ja jos he kieltäytyvät takaamasta, etteivät milloinkaan mainitse tapausta, heille kerrotaan että heidän on erottava puoluetehtävistään. [...] Samaan aikaan puolueosastoille kerrotaan, että kokouksessa kiistakysymyskomiteaa kohtaan esitettyä kritiikkiä ei raportoida niille, eivätkä jäsenet voi keskustella siitä edes pääpiirteissään. Keskuskomitean vaatimuksesta Socialist Workerin kokousraportti ei mainitse sanaakaan kiistakysymyskomitean raporttia käsitelleestä istunnosta."

Richard Seymourin mukaan keskuskomitean reaktio tapahtuneeseen asettaa rivijäsenet erittäin vaikeaan asemaan.

"Jäseniltä on enenevässä määrin kysytty käynnissä olevasta kohusta, eikä heille ole annettu muuta evästystä kuin puolustaa 'puolueen linjaa'. Ne, jotka sitä yrittävät, näyttävät epäilyttäviltä idiooteilta ja tuhoavat oman uskottavuutensa aktivisteina ja puolueen jäseninä. He kaivavat maata oman työnsä alta."
Paul Kellogg: Reflections on the Crisis in the SWP (13.1.13) Richard Seymour: A reply to the Central Committee. (12.1.13) Richard Seymour: Crisis in the SWP (11.1.13) Laurie Penny: What does the SWP's way of dealing with sex assault allegations tell us about the left? (11.1.13) Mike Marqusee: Ten years on: a comment on the British SWP (10.1.13) Weekly Worker: SWP conference: Comrades in the SWP, rebel! (10.1.13) Weekly Worker: SWP's Tom Walker: Why I am resigning (10.1.13) Socialist Unity: SWP CONFERENCE TRANSCRIPT – DISPUTES COMMITTEE REPORT (7.1.13)


USA: Jumala takaisin demokraattien ohjelmaan

10.9.2012 | Pohjois-Amerikka, Uutiset

Yhdysvaltain demokraattipuolue on palauttanut ohjelmaansa maininnan Jumalasta ja Jerusalemista Israelin pääkaupunkina oudolla menetelmällä edustajakokouksessaan.

Viime viikon keskiviikkona Yhdysvaltain demokraattipuolueen edustajakokouksessa palautettiin puolueen ohjelmaan maininta Jumalan ihmisille antamasta potentiaalista sekä siitä, että Jerusalem "on ja tulee aina olemaan" Israelin pääkaupunki. Maininnat, jotka olivat vuoden 2008 ohjelmassa, oli jätetty pois edellisenä iltana hyväksytystä ohjelmasta, mutta niiden poisjättäminen joutui heti republikaanien ankaran kritiikin kohteeksi. Presidentti Barack Obaman johdolla puolueen johto päätti palauttaa aikaisemmat muotoilut.

"Muutosten oli tarkoitus olla kokouksen puheenjohtajalle, Los Angelesin kaupunginjohtaja Antonio Villaraigosalle pelkkä rutiinitoimenpide", kirjoittaa The New York Times. "Prosessista syntyi kuitenkin pieni spektaakkeli, kun edustajien äänet näkyivät menevän suurin piirtein tasan."

Muutoksiin vaadittiin kahden kolmasosan enemmistö, ja Villaraigosa järjesti salissa huutoäänestyksen, jossa ensin vanhojen muotoilujen palauttamista kannattavat huusivat "kyllä" ja sen jälkeen palauttamista vastustavat huusivat "ei". Päätöksen läpimeno oli kirjattu valmiiksi teleprompteriin, mutta äänet menivätkin käytännössä tasan, joten Villaraigosa järjesti äänestyksen uudestaan kaksi kertaa. Kolmannella kerralla hän julisti muutokset hyväksytyksi, vaikka huutoäänten tasapaino ei tuntunut muuttuneen ensimmäisestä kerrasta.

"[Tästä syntynyt] sekasorto edustajien keskuudessa oli demokraateille erittäin noloa", kirjoittaa Daily Mail. "Äänestystulos vaikutti riittämättömältä ohjelman muuttamiseksi, mutta Villaraigosa pakotti sen läpi siitä huolimatta."

httpv://www.youtube.com/watch?v=l2sWTwbzAcw

Daily Mail: Democrats BOO motion to put 'God' back into party platform after religion was axed from its message (10.9.12)

Bloomberg.com: Obama Pushes Platform Change Backing Jerusalem as Capital (7.9.12)

The Daily Show with Jon Stewart: Hope and Change 2 - Democratic Platform Amendments (6.9.12)

Al Jazeera: DNC quarrel over Jerusalem (6.9.12)

Politics Now: Paul Ryan: Democratic Party platform changes on Israel 'tragic' (5.9.12)

NY Times: Pushed by Obama, Democrats Alter Platform Over Jerusalem (5.9.12)Kommunalismi – vallankumoukseen kuntatasolta

27.8.2012 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine
Kuva: lusciousblobster: Occupy Dame Street, Ireland, 14th March 2012, after the eviction (CC-lisenssi)

Kommunalismi on vallankumouksellinen aatesuunta, joka pyrkii kapitalistisen järjestelmän kumoamiseen organisoitumalla vastarintaan kuntatasolla, kansalaisten suoran toiminnan kautta. Tässä se eroaa esimerkiksi marxilaisuuden eri suuntauksista ja anarkosyndikalismista, jotka asettavat lähtökohdakseen toiminnan puolueissa ja/tai ammattiyhdistyksissä. Kommunalistien tavoitteena on saada kunta- tai kaupunginosataso ihmisten demokraattiseen hallintaan ja käydä haastamaan olemassaolevaa järjestelmää liittoutumalla muiden kunta- tai kaupunginosatason demokratisoitujen elinten kanssa. (more…)


Eduard Bernstein: Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät

14.7.2012 | Kirjasto
Eduard Bernstein julkaisi teoksensa Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät vuonna 1899 keskellä puolueessa käytyä niin sanottua revisionismikeskustelua, jossa Bernstein oli itse tiiviisti osallisena. Teos on eräänlainen yhteenveto hänen näkemyksistään ja esityksistään siitä, minkälaista marxilaisuutta ja sille pohjautuvaa poliittista strategiaa sosialistisen liikkeen tulisi ajaa. (more…)


Siirtyminen 2000-luvun sosialismiin Euroopan unionissa

7.5.2012 | Artikkelit
Teksti: Paul Cockshott, Allin Cottrell, Heinz Dieterich
Kuva: Eric Fischer: European detail map of Flickr and Twitter locations (CC-lisenssi)

Kirjoituksessa pyritään hahmottelemaan ne taloudelliset askeleet, jotka ovat välttämättömiä EU:n kaltaisen kapitalistisen talouden muuntamiseksi sosialistiseksi taloudeksi. Tutkiskelemme asiaa hyvin konkreettisesti ja teemme yksilöityjä toimenpide-esityksiä. Esittämämme toimenpiteet eroavat huomattavasti 1900-luvun eurooppalaisen sosiaalidemokratian perinteestä. (more…)


Karl Kautsky: Parlamentarismi, kansanlainsäädäntö ja sosialidemokratia

21.3.2012 | Kirjasto

Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen (SPD) kuuluisa Erfurtin ohjelma ja Karl Kautskyn (1854-1938) siihen kirjoittama perusteluosa julkaistiin vuonna 1891. Jo paria vuotta myöhemmin Kautsky julkaisi Erfurtin ohjelmaan välittömästi liittynyttä keskustelua koskevan kirjan, Parlamentarismi, kansanlainsäädäntö ja sosialidemokratia (1893), jossa hän otti tehtäväkseen argumentoida sosiaalidemokraattisessa liikkeessä niin sanottua välitöntä kansanlainsäädäntöä kannattavia tahoja vastaan. (more…)