Merkinnät avainsanalla ‘ Boris Kagarlitsky ’

Venäjä: “Oppositio pelkää sosiaalisia kysymyksiä”

23.12.2011 | Aasia, Eurooppa, Uutiset

Venäjän liberaali oppositio pelkää nostaa esille sosiaalisia kysymyksiä, eikä vasemmisto tohdi kyseenalaistaa tätä, kirjoittaa Boris Kagarlitsky.

Venäjän vaalien jälkeen alkanut mielenosoitusliike on näkyvimmin arvostellut käytyjä vaaleja ja vaatinut niiden uusimista, mutta ihmiset eivät osallistu mielenosoituksiin ensisijassa tukeakseen opposition demokratiavaatimuksia, kirjoittaa Boris Kagarlitsky. Hänen mukaansa tämä ei tarkoita, etteivätkö ihmiset ansaitsisi rehellisiä vaaleja, mutta suuret joukot ovat valmiita osallistumaan mielenosoituksiin vain, jos he kokevat että vaaleilla voidaan saada aikaan muutoksia. "Tältä osin oppositio ei kuitenkaan jaa kansan mielipidettä, vaan on päinvastoin samassa leirissä valtaapitävien kanssa."

Kagarlitskyn mukaan käynnissä olevan mielenosoitusliikkeen keskeisin pitemmän aikavälin ongelma onkin juuri siinä, ettei sen porvarillisella johdolla ole uskallusta mennä muodollisia demokratiavaatimuksia pidemmälle.

"Mielenosoitusten johtajien ja heidän toimintansa ongelmat eivät ole siinä, etteivät he edusta vasemmistoa ja siten eivät luonnollisestikaan voi mennä rehellisten vaalien vaatimista pidemmälle, sosiaalisiin kysymyksiin. Ongelma on siinä, että tämä kanta johtaa väistämättä myös nyt muotoiltavien 'yleisdemokraattisten' minimivaatimusten tappioon."

Vasemmiston ongelmana Kagarlitsky pitää sitä, ettei se uskalla kyseenalaistaa liberaalien linjaa pelkistä "yleisdemokraattisista" vaatimuksista.

"Opposition liberaali johto ei halua nostaa esiin sosiaalisia kysymyksiä, ei edes niitä, joista sen oma kannattajakunta on kiinnostunut. Koko joukko vasemmistolaisia puolustaa liberaalipoliitikkojen näkemyksiä ja selittää lukijoilleen, että jos nostamme esiin sosiaalisia vaatimuksia, on vaarana mielenosoitusten pohjan 'kapeneminen'."

Links: Boris Kagarlitsky: A very peaceful Russian revolt (21.12.11)