Merkinnät avainsanalla ‘ anarkismi ’

Sosialistinen aikakauslehti. Numero 6 (maaliskuu 1906)

7.11.2016 | Kirjasto
sos-aikakauslehti-kansiSosialistisen aikakauslehden 6. numero julkaistiin maaliskuussa 1906. Numeron keskeisimmät artikkelit ovat Edvard Gyllingin arvio eduskuntakomitean tuoreesta vaalilakiehdotuksesta sekä Sulo Wuolijoen kirjoittama arvostelu Hannes Gebhardin kirjasesta, jossa esitetään Suomen perustettavaksi pienviljelijöille oma puolue. Tämän lisäksi jatketaan edellisessä lehdessä aloitettua keskustelua sosialidemokratian ja anarkismin suhteesta. Lehden pääkirjoitus kommentoi eduskuntakomitean antamaa esitystä. Erityistä ihmetystä herätti komitean ehdotus eduskunnan ja keisarin suhteesta, jossa vaaleilla valittu eduskunta ja hallitus olisivat edelleen vastuullisia keisarille. (more…)


Sosialistinen aikakauslehti. Numero 5 (maaliskuu 1906)

4.9.2016 | Kirjasto
sos-aikakauskehti-kansiSosialistisen aikakauslehden 5. numerossa (maaliskuu 1906) jatkui keskustelu eduskuntauudistuksesta, kun käsittelyssä oli eduskuntakomitean esitys. O. W. Kuusisen kirjoittamassa arvostelussa esille nostettiin mm. esityksen kohta, jossa "äänioikeuden saaminen määrätään riippumaan maksettavaksi pantujen kruununverojen suorittamisesta" sekä kaksikamarijärjestelmää kannattaneen vähemmistön yritykset ujuttaa yksikamariseen järjestelmään kaksikamarijärjestelmän "hyviä" puolia kuten määräenemmistöt, suuri valiokunta toisena kamarina jne. (Komitean enemmistö oli joulukuussa päättänyt, että eduskunnasta tulee yksikamarinen). (more…)


Kommunalismi – vallankumoukseen kuntatasolta

27.8.2012 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine
Kuva: lusciousblobster: Occupy Dame Street, Ireland, 14th March 2012, after the eviction (CC-lisenssi)

Kommunalismi on vallankumouksellinen aatesuunta, joka pyrkii kapitalistisen järjestelmän kumoamiseen organisoitumalla vastarintaan kuntatasolla, kansalaisten suoran toiminnan kautta. Tässä se eroaa esimerkiksi marxilaisuuden eri suuntauksista ja anarkosyndikalismista, jotka asettavat lähtökohdakseen toiminnan puolueissa ja/tai ammattiyhdistyksissä. Kommunalistien tavoitteena on saada kunta- tai kaupunginosataso ihmisten demokraattiseen hallintaan ja käydä haastamaan olemassaolevaa järjestelmää liittoutumalla muiden kunta- tai kaupunginosatason demokratisoitujen elinten kanssa. (more…)


Lyhyt digitointiopas

16.4.2012 | Artikkelit
Sosialismi.netin kirjastossa julkaistaan työväenliikkeen teoreettisia ja poliittisia klassikoita. Julkaisutoiminnallaan Sosialismi.net ottaa osaa maailmanlaajuiseen liikkeeseen, jonka tuloksia on nähtävissä mm. 1990-luvulla aloittaneessa Marxist Internet Archivessa (MIA). (more…)


Occupy-liike ja sosialistien tehtävät

22.12.2011 | Artikkelit
Teksti: Pham Binh
Kuva: David Shankbone: Occupy Wall Street Dogs Chihuahua 2011 (CC-lisenssi)

Sosialismi.net julkaisee Pham Binhin Yhdysvaltain occupy-liikettä käsittelevän kirjoituksen, joka valaisee liikkeen toimintaa sisältä käsin yksityiskohtaisemmin kuin lyhyissä, uutismaisissa kuvauksissa on mahdollista. Kirjoitus arvioi syitä, joiden vuoksi sosialistiryhmät ovat jääneet pitkälti paitsioon liikkeen kehityksessä ja miksi anarkistien merkitys sen piirissä on ollut paljon suurempi; lisäksi käsitellään myös liikkeen toimintamuotojen kipupisteitä. Binhin sosialisteille esittämille toimintamuodoille ja avoimelle suhtautumistavalle löytynee sovellusmahdollisuuksia occupy-liikkeen ulkopuoleltakin. (more…)


Sosialistinen talousjärjestelmä, osa 1/3

19.10.2011 | Artikkelit
Teksti: Joonas Laine ja Miika Salo Kuva: Jacob Anikulapo: Socialism (CC BY-NC-SA 2.0) Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-NC-SA 2.0) Sosialismi.netin kirjoitussarjassa sosialismista on vuorossa katsaus sosialismiin taloudellisena järjestelmänä. Kirjoitus jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäisessä tehdään katsaus vallankumouksellisen työväenliikkeen keskusteluun tulevaisuuden yhteiskunnasta sekä tarkastellaan ns. reaalisosialismia ja virallista neuvostoliittolaista sosialismin teoriaa. Toisessa osassa arvioidaan vallankumouksellisten tahojen vaihtoehtoisia yhteiskuntakuvauksia. Viimein kolmannessa osassa pyritään vastaamaan aiemmissa osissa esitettyyn haasteeseen kuvata sosialistisen talousjärjestelmän toimintaperiaatteita. (more…)


Todellisuuden valloitus. Pjotr Kropotkinin anarkismi

6.9.2010 | Artikkelit
Teksti: Miika Salo
Kuva: Muokattu yksityiskohta Washinton DC:ssä kuvatusta julisteesta

(Tämä artikkeli myös pdf:nä.)
Pjotr Kropotkin (1842-1921) oli eräs 1800-luvun radikaaleimmista ajattelijoista. Toisenlaisessa maailmassa tämä anarkistimaantieteilijä olisi saanut paikkansa poliittisen filosofian klassikoiden kaanonista. Hänen anarkistinen kommunisminsa on edelleen eräs elinvoimaisimmista inspiroivista vaikuttajista anarkistisessa työväenliikkeessä. Syyn sille, miksi muidenkin kuin anarkistien pitäisi kiinnostua hänestä, voi kuvata Megafonia (2/09) mukaillen: "Törmäyttämällä" Kropotkinin ajatuksia vallitseviin vasemmiston toimintamalleihin, saattaa saada aikaan liikettä kehittäviä vaikutuksia. Kokeillaan, annetaan liikkeelle vähän vasenta koukkua.[1] (more…)


Kreikan pankkityöläiset: Kuolonuhrit hallituksen syytä

6.5.2010 | Uutiset

Kreikan pankkityöntekijöiden liitto OTOE pitää hallitusta syyllisenä kolmen pankkityöntekijän kuolemaan mielenosoitusten yhteydessä sattuneessa tulipalossa.

Pankkityöntekijöiden liitto OTOE julisti vuorokauden mittaisen lakon torstaiksi osoittaakseen mieltä tulipalossa keskiviikkona kuolleiden kollegoidensa puolesta. Liitto tuomitsi väkivallan, mutta piti hallitusta viimekätisenä syyllisenä kuolemantapauksiin, kirjoittaa The Washington Post.

"OTOE tuomitsee yksiselitteisesti ne tahot, jotka syyllistyvät [tulipalon sytyttämisen kaltaisiin] väkivallantekoihin", lehti siteerasi liiton lausuntoa. "Mutta tämä traaginen tapahtuma, jossa kolme kollegaamme sai surmansa ... on surullinen seuraus niistä kansanvastaisista toimenpiteistä, jotka nostattivat yleisen raivon ja satojen tuhansien ihmisten mielenosoituksen."

The Independentin mukaan kyseinen näkemys on saanut kannatusta laajemminkin, eikä tapauksen nähty vähentävän mielenosoitusten oikeutusta. "Vaikka ihmiset kaduilla pitivät kuolonuhreja tragediana, kukaan ei ollut sitä mieltä, että protesteja hallitusta vastaan tulisi hillitä", lehti kirjoitti.

Tulipalon syttymissyystä on useita selityksiä. Yleisimmin tapaus on pantu anarkistien tiliin, kun taas esimerkiksi Kreikan kommunistinen puolue syytti tulipalosta fasistisia provokaattoreita. Libcom.org huomauttaa myös 30 vuotta sitten sattuneesta vastaavanlaisesta tapauksesta, jossa tulipalossa syntyneistä kuolonuhreista syytettiin anarkisteja, mutta myöhemmin todistettiin, että tulipalo olikin saanut alkunsa poliisin ampumasta kyynelkaasupanoksesta.

Joka tapauksessa asia on herättänyt keskustelua myös anarkistisesti suuntautuneessa Libcom.orgissa, ja huomio on tässä yhteydessä kiinnitetty kreikkalaisen anarkistiliikkeen "macho-militarismiin".

"Viime joulukuusta lähtien anarkistiskene on kasvanut määrällisesti mutta laadullinen taso on laskenut vaarallisesti", sanoo Libcom.orgiin artikkeleja kirjoittava taxikipali. "Tästä johtuen se lähenee sitä vaarallista rajaa, mitä voisi nimittää 'periaatteettomaksi taisteluksi', missä väkivalta on saanut toteemimaisen ulottuvuuden. Jotkut ryhmät ovat käsitelleet asiaa kriittisesti viimeisen vuoden aikana, mutta nämä yritykset on työnnetty sivuun liian akateemisina, liian pasifistisina tai jotain. [..] Ainoa asia, joka voi pelastaa anarkistiskenen paljon laajemman yhteiskunnallisen ja työväenliikkeen silmissä Kreikassa on edes jonkunasteinen itsekritiikki. Anarkistien tulisi kehittää ymmärrystään julkisesta vastuusta ja käsittää se mitä seuraa, jos 'leikitään sotaa' muiden kustannuksella."

The Washington Post: Greek bank workers strike over deaths (6.5.10)

The Independent: Greece says bailout is only hope (6.5.10)

Libcom.org: War-Zone Athens: three people dead, many buildings burning as general strike march turns into a battle (5.5.10)

Libcom.org. Keskustelua. Kommentti nro 19 (6.6.10)Pjotr Kropotkin: Leivän valloitus

16.1.2010 | Kirjasto
Pjotr Kropotkinin (1842-1921) vuonna 1892 Pariisissa julkaistu teos Leivän valloitus kuuluu anarkistisen työväenliikkeen klassikoihin. Sen suomensi ensimmäisen kerran Kaapo Murros jo vuonna 1906 nimellä Taistelu leivästä, ja nyt Sosialismi.netissä julkaistu versio perustuu Santeri Rissasen vuonna 1919 ilmestyneeseen käännökseen. (more…)