Karl Marx: Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844

2.1.2017 | Kirjasto

marx-talodellis-fil-kasikirj-kansiKarl Marx kirjoitti Taloudellis-filosofisia käsikirjoituksia huhti-elokuussa 1844 oleskellessaan Pariisissa, jonne hän oli saapunut lokakuun lopulla 1843  jouduttuaan vaikeuksiin Preussin viranomaisten kanssa toimittamansa Rheinische Zeitung -sanomalehden poliittisen linjan vuoksi (viranomaiset lakkauttivat lehden).

Käsikirjoitusten tekstiä ei kuitenkaan julkaistu Marxin eläessä, eikä käsikirjoitusta kokonaisuudessaan ole säilynyt. Säilynyt osa julkaistiin 1920- ja 1930-luvuilla, ja tällöin niille myös annettiin niiden nykyisin tunnettu nimi.

Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset ovat osaltaan herättäneet ilmestymisensä jälkeisinä vuosikymmeninä paljon poliittista ja filosofista keskustelua mm. “nuoren” ja “vanhan” Marxin mahdollisista eroista sekä Marxin oman ajattelun suhteesta jälkikäteen jäsenneltyyn “viralliseen” II internationaalin marxilaisuuteen tai neuvostoliittolaiseen marxismi-leninismiin.

Rheinische Zeitungin toimittajana Marx oli omien sanojensa mukaan joutunut “ensimmäistä kertaa siihen hankalaan tilanteeseen, että minun täytyi sanoa sanani niin kutsutuista aineellisista eduista”; samassa yhteydessä hän oli tutustunut myös ranskalaisen sosialismin ja kommunismin aatteisiin. (Poliittisen taloustieteen arvostelua, Alkusanat [1859].)

Lehden lakkauttamisen aikoihin, keväällä 1843, Marxin henkistä tilaa kuvasi “reformistisen asenteen väistyminen vallankumouksellisen asenteen tieltä” (Wilenius, Marx ennen Marxia, 1966, s. 33), ja hän omistautui tutkimukselle selvittääkseen asioita perinpohjaisesti itselleen. Näiden pyrintöjen ensimmäinen kohde oli Hegelin oikeusfilosofian kritiikki, ja johtopäätöksenä oli se, että “[k]ansalaisyhteiskunnan anatomiaa on etsittävä poliittisesta taloustieteestä”. (Poliittisen taloustieteen arvostelua, Alkusanat [1859].)

Tässä hengessä Marx kehittelee Taloudellis-filosofisissa käsikirjoituksissa mm. näkemyksiään kapitalismista, kommunismista ja vieraantumisesta muiden ajattelijoiden kuten Adam Smithin ja Ludwig Feuerbachin kirjoitusten ja niiden arvostelun pohjalta.

Tekstin suomennos © Antero Tiusanen. Se on julkaistu teoksessa Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 1. osa, s. 171–311. Kustannusliike Edistys, Moskova (1978). Teksti on saatavilla Marxists Internet Archiven suomenkielisellä osastolla kääntäjän luvalla.

>>> Karl Marx: Taloudellis-filosofiset käsikirjoitukset 1844 (pdf)

Avainsanat: , , , , , , , , ,

Kommentoi