Sosialistinen aikakauslehti. 2. näytenumero (tammikuu 1906)

1.5.2015 | Kirjasto

sos-aikakauskehti-kansi Sosialistisen aikakauslehden toinen näytenumero julkaistiin tammikuussa 1906.

Numeron pääkirjoitus otti kantaa vuoden 1905 suurlakon ansiosta tsaarilta saatuun lupaukseen kansanedustuslaitoksen perustamisesta. Pääkirjoituksessa epäiltiin kuitenkin Suomen senaatin ja yläluokan halua vilpittömästi ajaa yksikamarisen eduskunnan asiaa, sillä joillekin tahoille “kansamme hajanaisena pysyminen on elantokysymys, ja ihmehän olisi, jolleivat täkäläiset ja rajantakaiset vastustajamme sitä käyttäisi hyväkseen”.

Pohdiskeltiin myös joidenkin tahojen luottavan siihen, että yksikamarinen eduskunta torjutaan Pietarissa, jolloin yläluokka “hymyillen näyttelee kylmäverisyyttä saadakseen sitten sopivana hetkenä vetäytyä hallitsijan selän taa ja sydämessään tyytyväisenä näyttää kansalle viatonta naamaa: mutta eihän se ollut meidän syymme!” (Emt., 6.)

“Kansamme valtiollisen eheyden ja yhteiskunnallisen edistystoiminnan suurin vaara on sittenkin suurimmaksi osaksi tällä puolen Rajajoen”, päätti pääkirjoitus pohdiskelunsa.

Lehden toisen näytenumeron sisältö:

Valtiollisia ääriviivoja
Suurlakkokysymys Suomessa. Yrjö Sirola.
Erotus Venäjän sosialidemokratisen ja sosialivallankumouksellisen puolueen välillä. J. N. (Artikkelin on kirjoittanut Ivan Narodnij. Toim.)
Lentävät pyörät. Väinö Wallin.
Sosialismi ja yksilön vapaus. O. V. Kuusinen.
Suurlakko eri maissa. (Artikkelin on kirjoittanut Eugen Umroth. Toim.)
Katsauksia.

>>> Sosialistinen aikakauslehti. Näytenumero 2, tammikuu 1906. (pdf)

Avainsanat: , , , , , , , ,

Kommentoi