Sosialistinen aikakauslehti, 1. näytenumero (joulukuu 1905)

5.1.2015 | Kirjasto

sos-aikakauskehti-kansi Sosialistisen aikauslehden ensimmäinen näytenumero ilmestyi vuoden 1905 joulukuussa, saman vuoden syksyllä nähdyn suurlakon jälkimainingeissa ja sen innoittamana. Ensimmäisen näytenumeron  pääkirjoituksen mukaan “[t]yöväestön kesken tapahtuu joukkoherätyksiä paraillaan. Työväenyhdistykset ja ammattijärjestöt osastoineen paisuvat monikertaisiksi niistä uusista tulokkaista, jotka Venäjältä tuleva mahtavien kansanliikkeiden hyökyaalto järjestyneen työväen joukkoihin heittää” (s. 4).

Tästä syystä “ei liene näin ollen liian aikaista eikä uskaliasta lähettää ilmoille tällainenkin julkaisu, jonka pyrkimyksenä on oleva voimain mukaan esittää oleellisia piirteitä koti- ja ulkomaiden yhteiskunnallisista ja valtiollisista liikkeistä ja arvostella yleensä kaikkia merkitseviä ilmiöitä sosialidemokraattisen mailmankatsomuksen valossa.” (Emt.)

Pääkirjoitus myös eritteli jonkin verran, mitä sosiaalidemokraattinen maailmankatsomus tarkoitti.

“Ei luulottele se itselleen eikä muille voivansa »kumota» olevaisia oloja tästä päivästä huomiseen, ei tarjoa se kansalle patenttijärjestelmää, joka äänestyksellä voidaan yhdessä tuokiossa käytäntöön panna, vaan esittää se katsantokantansa, jonka valossa koko ihmiskunnan kehitys on ollut yhtä jatkuvaa kumousta, alituista uudistusta, joka taloudellisista elämismahdollisuuksista lähtien on lukuisain luokka- ja leipätaistelujen kautta vähitellen kohottanut ihmisen nykyiselle verrattain korkealle asteelle. Ja tämä kumous, joka väliin – vastustavien voimien pakotuksesta – saa väkivaltaisestikin mullistavia muotoja, jatkuu yhä edelleen rautaisen luonnonlain välttämättömyydellä huolimatta pakkoesteistä, jotka se murskaa, ja ainoastaan selvä tieto yhteiskunnan laeista järjestetyn joukkotoiminnan yhteydessä voi helpottaa uusien kehitysjaksojen syntymistä.” (Emt., 5.)

Toimituksen linjasta kerrottiin, että se “noudattaa uusaikaisen sosialidemokratian n. k. marxilaista suuntaa” (emt.). Toimitukseen kuuluivat Edvard Gylling, Otto Wille Kuusinen, Yrjö Sirola ja Sulo Vuolijoki.

Sosialistista aikakauslehteä julkaistiin kolme vuosikertaa (1906–1908). Tämän jälkeen toimitus ilmoitti lehden lopettamisesta toimitusvoimain puutteessa, ja piti järkevämpänä yhdistää saatavilla olevat voimat ‘Työmies’-lehden toimitukseen (N:o 46–47–48, loka-, marrras- ja joulukuun numero 1908).

Ensimmäisen näytenumeron sisältö:

Tarkotuksemme.
Eduskuntalaitoksemme uudistamisesta. S. W.
Valtion ja kirkon erottaminen. J. A–io.
Suuren vallankumouksen kynnyksellä. V. Igelström.
Maatalouskysymys puolueohjelmassamme. Edv. Gylling.
Onko toivottava, että sosialidemokratia pian pääsee voitolle?
Katsauksia.

Julkaisun ulkoasu jäljittelee alkuperäistä lehteä, mutta esim. sivunnumerojen vastaavuuteen ei ole pyritty.

>>> Sosialistinen aikakauslehti. Näytenumero 1. Joulukuu 1905. (pdf)

Avainsanat: , , , , , , , , , , ,

Kommentoi