Karl Kautsky: Erfurtin ohjelma

27.7.2010 | Kirjasto

Karl Kautskyn Erfurtin ohjelma (1892) on tunnetuin toisen internationaalin marxilaisen opin tiivistys ja muodostaja. Ennen ensimmäistä maailmansotaa kirja oli käännetty jo kuudelletoista kielelle. Kirja on Saksan sosiaalidemokraattisen puolueen Erfurtissa vuonna 1891 hyväksymän ohjelman periaatteellisen puolen selitys.

Puolueohjelma jakautui periaatteelliseen ja käytännölliseen puoleen. Käytännöllisen osan (jota käsitellään lyhyesti myös tämän kirjan viimeisessä luvussa) selityksen laati Eduard Bernstein. Se oli muiden muassa Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen vuoden 1903 Forssan ohjelman pohjana.

Tässä julkaistava Erfurtin ohjelman periaatteellisen puolen esitys jakaantuu kolmeen osaan: Ensimmäisenä määritellään nykyisen yhteiskunnan ja sen kehityksen tunnusmerkit. Seuraavaksi kirjassa esitellään sosiaalidemokratian päämäärä ja viimeiseksi keinot, joiden avulla päämäärä saavutetaan.

Kautskyn kirjaa voidaan pitää toisen internationaalin marxilaisuuden parhaimpana ja selkeimpänä esityksenä. Toinen internationaali oli Saksan sosiaalidemokraattien ja Kautskyn hegemoniaa, vaikka monet puolueet 1900-luvun alussa siirtyivätkin oikeistolaisempaan suuntaan. Saksalaisen sosiaalidemokratian vahva ohjelmallinen perspektiivi ja organisoituminen antoivat sille voimaa. Saksalaisen marxismin vaikuttavuutta lisäsi myös Saksan vahva taloudellinen, poliittinen ja henkinen asema Euroopassa. Muut sosiaalidemokraatit muotoilivat ohjelmansa seuraten Erfurtin ohjelmaa.

Teosta voidaan arvostella myös vulgaarin marxismin muodostajaksi. Kirja määritteli “ortodoksisen” marxismin suunnan aina siihen saakka, kunnes ensin maailmansota ja etenkin lokakuun 1917 Venäjän vallankumous muodostivat merkittävät jakolinjat sosiaalidemokraattisen liikkeen sisälle. Toisen internationaalin marxismin vaikutus kuitenkin jatkui edelleen vahvana koko työväenliikkeessä anarkistisia suuntauksia lukuun ottamatta.

Ensimmäistä kertaa Erfurtin ohjelma ilmestyi suomeksi J. K. Karin suomentamana vuonna 1899. Seitsemännen saksalaisen painoksen pohjalta käännetty M. V. Vuolukan kustantamana vuonna 1907 Tampereella ilmestynyt laitos on tämän Sosialismin kirjasto -sarjan viidennen julkaisun pohjana. Kieliasussa ja ulkoasussa on pitäydytty vanhassa tyylissä. Siirtymistä kirjan osista toisiin on helpotettu kirjanmerkein ja linkityksin.

>> Karl Kautsky – Erfurtin ohjelma (PDF)

Avainsanat: , , , , , , , , ,

3 kommenttia
Kommentoi »

  1. Kautsky ja Kautskyn vaikutus mm. Leninin ajatteluun näyttää kiinnostavan muitakin kuin tämän sivuston ylläpitäjiä. Weekly Workerista http://www.cpgb.org.uk/worker2/index.php?action=viewarticle&article_id=1002027 löytyy Lars T Lihin kirjoitus Kautsky, Lenin and the ‘April theses’, joka toimii johdantona samassa lehdessä ensi kertaa englanniksi julkaistulle Kautskyn tekstille Prospects of the Russian Revolution (alunperin julkaistu huhtikuussa 1917).
    Lihin kyseinen kirjoitus toimii myös oheismateriaalina Communist University 2010 (7-14.8) Englannissa pidettävälle “kesäkoululle”, jossa Lih on yksi esitelmöitsijöistä (http://cpgb.wordpress.com/).

  2. Socialist Studies / Études socialistes vol 5, No 2 (2009) sisältää Lars T Lihin artikkelin Lenin’s Aggressive Unoriginality, 1914-1916, jossa Lih argumentoi Leninin “kautskylaisuuden kritiikin” itse asiassa pitäytyvän nimenomaan “ortodoksisella” linjalla, tukeutuen Kautskyn varhaisempiin teksteihin (ajoilta jolloin “Kautsky vielä oli marxilainen”…)

    Lenin received a severe shock in 1914 when the main parties of the socialist Second International supported the war effort of their respective governments. But the shock did not lead to his rejection of the prewar Marxist orthodoxy but rather to an outraged affirmation of this orthodoxy against those who (in Lenin’s view) had betrayed it.

  3. […] työväenpuolueen vuonna 1891 hyväksymän Erfurtin ohjelman perusteluosa on täynnä viittauksia “historialliseen välttämättömyyteen”, jonka […]

Kommentoi