Vaaralliset bloggaajat

1.11.2008 | Artikkelit

Toimittaja: Raisa Jäntti
Kuva: Annie Mole – Britain Going Blog Crazy (Flickr) – cc-lisenssi
Annie Mole – Britain Going Blog Crazy – cc-lisenssi

Bloggaajia pidätetään ja murhataan ympäri maailmaa vuosi vuodelta enemmän, Microsoft ja Yahoo ovat allekirjoittaneet Kiinan kanssa sopimuksen bloggaajien rekisteröinnistä ja blogien sensuroinnista (Nicole 2007), EU keskustelee säädöksistä, joiden avulla bloggaajat saataisiin rekisteriin ja annettaisiin viranomaisille mahdollisuus hallita blogien sisältöjä. (Piraattiliitto.org 2008)

Mistä on kysymys? Miten viattoman tuntuisista nettipäiväkirjoista ja anonyymeista blogeista on tullut hallituksille todellinen uhka?

Tapaus Christophe

Vuonna 2004 blogimaailmassa uutisoitiin ranskalaisen bloggaajan pidätyksestä. Christophe-nimellä blogannut nuori mies asui lähellä Pariisia Puteaux’n kaupungissa. Hän ei pitänyt kaupunkinsa johdon tavasta kuluttaa julkisia varoja ja tehdä päätöksiä, joten hän teki niin kuin moni muukin nykyään tekee: kirjoitti blogissaan mielipiteensä kaupungin johdon toimista. Hän sai paljon lukijoita ja jatkoi järjestelmällisesti valitsemallaan linjalla. Useat valtakunnalliset sanomalehdet uutisoivat hänestä. (A French blogger arrested by the Police because of his blogging 2004)

Christophe alkoi saada huomiota myös kaupunkinsa johdolta. Häntä yritettiin estää kirjoittamasta ja jopa uhkailtiin puhelimessa. Christophe nauhoitti uhkailut ja julkaisi nekin blogissaan, mikä ei jäänyt huomaamatta. Police Municipale, Ranskan paikallinen poliisi, pidätti Christophen toukokuussa 2004. – pidätyksen syynä oli blogin kirjoittaminen. Kun valtiollinen poliisi sai tietää pidätyksestä, se vapautti laittomasti pidätetyn bloggaajan, joka haastoi paikallisen poliisin oikeuteen vallan väärinkäytöstä. (A French blogger arrested by the Police because of his blogging 2004)

Bloggaajat huolestuttavat EU:ssa

Tuntuuko Christophen kohtelu vieraalta eurooppalaisessa kulttuurissa? Sitä se vielä onkin, mutta bloggaajat ovat jo herättäneet sekä EU:n että Suomenkin lainsäätäjien huomion.

EU:n kulttuurikomitean kesäkuussa 2008 hyväksymä raportti on huolissaan sellaisista blogimaailman toimijoista, joilla on ”salainen agenda” tai pahoja aikeita. Komitean ehdotuksesta EU-parlamentti harkitseekin tarvetta uusille säädöksille, jotka pakottaisivat bloggaajat viralliseen rekisteriin. Rekisteröinnillä halutaan antaa suurelle blogeja lukevalle yleisölle takuu siitä, että blogien kirjoittajat toimivat vilpittömästi, eivätkä he saastuta internetiä valheellisella informaatiolla. Rekisteröidyt bloggaajat olisi myös nykyistä helpompi asettaa oikeudellisen vastuuseen kirjoituksistaan. (Piraattiliitto.org 2008)

Kulttuurikomitean mietinnön kirjoittanut virolainen edustaja Marianne Mikko kommentoi itse, että vaadittu rekisteröinti tarkoittaisi vain vapaaehtoista luokittelua. Käytännössä Mikon toive on, että kaikki bloggaajat kirjoittaisivat omalla nimellään. Edustaja on huolissaan internetin käyttäjien medialukutaidosta, kun monet lukijat pitävät blogeja yhtä luotettavina kuin sanomalehtiä. (www.hs.fi 2008.)

On mielenkiintoista, että valtamediassa blogit esitetään yleensä vain teinityttöjen muotisivustoina, narsistien nettipäiväkirjoina, sukankutojien ohjepankkeina tai julkisuudenkipeiden kirjoittajien yrityksinä saada sänkyynsä sata naista vuodessa. Samaan aikaan blogien valvontaa kuitenkin kaikessa hiljaisuudessa tehostetaan. Yhteiskunta reagoi teknologiaan, jolla kansalaiset pystyvät nostamaan esiin yhteiskunnallisia epäkohtia ja kritisoimaan päättäjiä aiempaa helpommin.

Kirjoittajalle vastuu myös lukijoidensa mielipiteistä

Tämän vuoden aikana myös Suomessa on pohdittu keinoja valvoa blogeja. Nettikirjoittamiseen puuttumista perustellaan rasismin kitkemisellä – Valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden ohjelman loppuraportissa toivotaan, että valtio pohtisi, kuinka lakia tulisi uudistaa, jotta rasistisiin kirjoituksiin voitaisiin puuttua. Uudistetussa laissa vaadittaisiin, että kirjoittaja seuraa blogiinsa tulevia kommentteja ja poistaa joukosta rasistiset viestit. Kirjoittajan vastuu ei siis ulottuisi vain hänen omiin teksteihinsä vaan myös kaikkiin niihin viesteihin, joita blogin kommentoijat lähettävät. (www.hs.fi 2008.)

Lain seurauksia ei tarvitse etsiä Espanjaa kauempaa: bloggaja Julio Alonso on ennakkotapaus bloggaajan tuomitsemisesta blogiin jätetyn kommentin vuoksi. Alonso haastettiin oikeuteen hänen vuonna 2004 kirjoittamaansa blogipäivitykseen tulleiden, muiden ihmisten kirjoittamien kommenttien vuoksi. Päivitys käsitteli kirjoittajien ja julkaisijoiden oikeuksia puolustavan järjestön, SGAE:n (Sociedad General de Autores y Editores) toimintaa, ja juuri SGAE Alonson oikeuteen haastoikin. Blogiin tulleiden kommenttien katsottiin vahingoittavan SGAE:n kunniaa, mistä Alonso tuomittiin maksamaan oikeudenkäyntikulujen lisäksi 9 000 euron sakot. (Riley 2008.)

Bloggaajien pidätykset lisääntyvät

Washingtonin yliopiston tänä vuonna julkaisema raportti kertoo, että blogimerkintöjen vuoksi kirjoittajia on pidätetty vuonna 2007 kolme kertaa enemmän kuin vuonna 2006. Vuodesta 2003 lähtien bloggaajia on maailmanlaajuisesti pidätetty ainakin 64. Tuomioita on jaettu yhteensä 940 kuukautta eli 78 vuotta ja 4 kuukautta. Yksi raportin tekijöistä, apulaisprofessori Phil Howard, uskoo pidätettyjen määrän olevan oikeasti suurempi. (www.digitoday.fi 2008.)

Vuodesta 2003 lähtien bloggaajien kannalta vaarallisimpia maita ovat olleet Egypti, Iran ja Kiina. Pidätyksiä on tehty paljon myös Malesiassa, Myanmarissa, Saudi-Arabiassa, Syyriassa, Singaporessa ja Thaimaassa. Pidätysten tekeminen ei kuitenkaan rajoitu länsimaiden ulkopuolelle. Bloggaajia on pidätetty myös mm. Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa. (www.digitoday.fi 2008.)

Kuvaavaa on, että raportissa pidätysten syyt on jaettu kuuteen ryhmään, joista viisi on luokiteltavissa poliittisiksi. Luokat ovat: kulttuurinormien loukkaaminen, protestoivat blogimerkinnät, merkinnät politiikasta, merkinnät politiikan henkilöistä, korruptoituneisuutta tai ihmisoikeuksien rikkomista käsittelevät merkinnät ja muut syyt. (www.digitoday.fi 2008.) Suomessakin on pidätetty yksi bloggaaja, mutta hänen pidätyksensä syynä eivät olleet yhteiskuntaa kritisoivat tekstit vaan useat toisten ihmisten nimissä kirjoitetut blogit ja törkeät kunnianloukkaukset. (www.digitoday.fi 2008.)

Blogimurhat

Pidätykset eivät ole ainoa uhka bloggaajille. Eräissä maissa kirjoittajat ovat myös vaarassa tulla murhatuiksi blogiensa vuoksi. Lähes vuosi sitten kaksi kuolemaa puhutti blogimaailmaa.

Irakin kansalliskaarti ampui yhden Alive in Baghdad -blogin kirjoittajista, Ali Shafeya Al-Moussawin, kotiinsa joulukuussa 2007. Alive in Baghdad julkaisee uutisia ja videoita tavallisten irakilaisten elämästä sodan keskellä. (Alive in Baghdad 2007; Aune 2008.)

Tammikuussa 2008 kunnalliset viranomaiset hakkasivat kiinalaisen Wei Wenhuan kuoliaaksi, kun hän yritti valokuvata mielenosoitusta, jossa ihmiset vastustivat jätteiden kaatamista kotiensa lähellä oleville maille. (CNN 2008; Aune 2008.)

Verkostoja bloggaajien tueksi

Erilaiset bloggaajia uhkaavat tuomiot ja muut vaarat ovat synnyttäneet Bloggaajia suojelevan komitean (The Committee to Protect Bloggers), joka toimii kaikkien kansallisuuksien bloggaajien vapauden puolustajana. Tammikuusta 2005 lähtien toiminut yhteisö kertoo bloggajien tilanteista eri puolilla maailmaa blogissaan. (ks. committeetoprotectbloggers.org.)

Muutkin verkkoyhteisöt ovat perustaneet kampanjoita pidätettyjen bloggajien vapauttaiseksi. Esimerkiksi Greenpeace kampanjoi kahden japanilaisen valaanpyyntiä vastustavan aktivistin puolesta. Toru Suzuki ja blogissaankin valaanpyyntiä vastustanut Junichi Sato pidätettiin kesällä, juuri ennen kansainvälisen valaanpyyntikomission kokousta. (weblog.greenpeace.org 2008.)

Länsimaiden huoli sananvapaudesta

Vuoden alussa USA ilmaisi huolensa, kun Saudi-Arabia pidätti blogia kirjoittavan toisinajattelijan. Fouad al-Farhan pidätettiin terroristien tukemisesta sen jälkeen, kun hän kirjoitti blogissaan, etteivät valtion terrorismista syyttämät miehet olleet syyllistyneet mihinkään. Al-Farhanin tietokone takavarikoitiin pidätyksen yhteydessä. Yhdysvaltain ulkoministeriön puhemies Sean McCormack kommentoi pidätystä ilmoittamalla, että USA tukee ihmisten sanavapautta ja oikeutta ilmaista itseään internetissä niin Saudi-Arabiassa kuin muuallakin maailmassa. (CNN 2008.)

USA:n kaksinaismoralismi on läpinäkyvää. Maa kannattaa sananvapautta siellä, missä sananvapaus ei uhkaa sen harjoittamaa politiikkaa. Omalla maaperällään Yhdysvallat – samoin kuin Kanada ja EU:n valtiot – on kunnostautunut pidättämällä bloggaajia, joka ovat halunneet nostaa esiin valtaapitävien kannalta tulenarkoja asioita.

Esimerkiksi sanfranciscolainen videobloggaaja Josh Wolf pidätettiin syksyllä 2006, kun hän ei suostunut luovuttamaan vuoden 2005 G8-kokouksen yhteydessä järjestetyssä mielenosituksessa kuvaamaansa videota. Videossa on palava poliisiauto. (Beale 2006.) Atlantica-talouskonferenssin mielenosoituksia valokuvannut bloggaaja Charles Leblanc pidätettiin samana vuonna Kanadan Saint Johnissa. Kaikki hänen ottamansa valokuvat poistettiin kameran muistikortilta. (CBS News 2006.)

Valtiot asettuvat herttaisen kielenkäyttönsä taakse ja lupailevat meille kaikille turvallista ja luotettavaa internetiä. Kun mielenosoituksen kuvaaminenkin saatetaan tulkita salaisen agendan toteuttamiseksi, alkaa sananvapaus kuitenkin osoittautua siksi mitä se todellisuudessa on: vahvemman vapautta valita esitetty totuus.

Lähteet:

Ali Shafeya, AIB Special Correspondent Killed at Home (15.12.2007)

Aune, Sean P.: A Brief History of Oppression Against Bloggers (15.01.2008)

Beale, Scott: San Francisco Video Blogger Josh Wolf Arrested (02.08.2006)

Blogger arrested at Atlantica conference (12.06.2006) CBS News.

Blogger arrested – blog him out of jail!! (21.06.2008) weblog.greenpeace.org.

EU haluaa bloggaajat kontrolliin rekisteröinnillä ja ‘laatumerkinnällä’ (

A French blogger arrested by the Police because of his blogging (15.05.2004)

Man beaten to death in China for taking pictures (16.01.2008) CNN.

Moisio, Aleksi: Tamperelaisbloggaaja sai yli kaksi vuotta linnaa (30.05.2008) www.digitoday.fi.

Nicole, Kristen: Microsoft & Yahoo Sign Pact Pushing Blog Censorship in China (24.08.2007)

Nokso-Koivisto, Hannu: Bloggareiden pidätykset lisääntyvät maailmanlaajuisesti (16.06.2008) www.digitoday.fi.

Riley, Duncan: Spanish RIAA sues and wins blog comment case (17.07.2008)

Sipilä, Annamar: Virolaismeppi sohaisi blogipesää (03.07.2008) www.hs.fi.

U.S. concerned for Saudi blogger (03.01.2008) CNN.

Välimaa, Mikko: Netin valvontaa halutaan tiukentaa rasismin pelossa (03.07.2008) www.hs.fi.

Avainsanat: , ,

Yksi kommentti
Kommentoi »

  1. 30.10.2008 tuli uutinen juuri päinvastaisesta liikehdinnästä internetin sananvapauden suhteen. Mm. Google, Yahoo ja Microsoft allekirjoittivat ohjeistuksen jossa linjataan esimerkiksi mitä tietoja viranomaisille voidaan luovuttaa. Myös muut firmat, kuten France Telecom ja Vodafone ovat ilmaisseet harkitsevansa sopimuksen allekirjoittamista. Ohjeistus ei ole kuitenkaan täydellinen, eikä sen uskota poistavan väärinkäytöksiä kokonaan, mutta se on kuitenkin merkittävä ensimmäinen askel sananvapauden edistämisessä internetissä. Tämänkaltaisten edistysaskeleiden avulla helpottuu sensuurinvastainen toiminta huomattavasti.

    Lähde:
    http://www.yle.fi/uutiset/haku.php?action=page&id=299285

Kommentoi