“Grundrissen” johdanto

22.8.2008 | Kirjasto

Grundrissenjohdanto eli yleisjohdatus vuosien 1857-58 taloustieteellisiin käsikirjoituksiin on ainoa teksti, jossa Marx käsittelee metodiaan. Teos on tärkeä lähde Marxin filosofisen ajattelun ymmärtämiseksi. Marx hylkäsi ajatuksen johdannon liittämisestä valmiiseen tekstiin, joten kirjoitus jäi keskeneräiseksi. Teoksen on suomentanut Antero Tiusanen.

Karl Marx: “Grundrissen” johdanto (PDF)

Avainsanat: , ,

Kommentoi